Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Особливості писемного і усного мовлення.Жанри публічних виступів.Написати характеристику. Реквізити характеристики.Підкреслити правильний варіант словосполучення.Пояснити семантичні відмінності між словами, утворити з ними словосполучення

Карточка работы:2552
Цена:
Тема: Особливості писемного і усного мовлення.Жанри публічних виступів.Написати характеристику. Реквізити характеристики.Підкреслити правильний варіант словосполучення.Пояснити семантичні відмінності між словами, утворити з ними словосполучення
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):комп'ютерні технології
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:1. Особливості писемного і усного мовлення 3 2. Жанри публічних виступів 4 3. Написати характеристику. Реквізити характеристики 7 4. Підкреслити правильний варіант словосполучення 9 5. Пояснити семантичні відмінності між словами, утворити з ними словосполучення 9 6. До слів іншомовного походження дібрати українські відповідники 10 7. Виправити мовленнєві помилки, записати правильно 11 8. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери 11 9. Замість крапок поставити пропущені букви 12 10. Перепишіть, вставляючи закінчення -а, -я або -у, -ю 12 Список використаної літератури 14
Курс:
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:8
Литература:1. Венжинович Наталія Федорівна. Ділова українська мова: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф- ту / Ужгородський національний ун-т. Філологічний факультет. Кафедра української мови. — Ужгород : Закарпаття, 2001. — 154с. 2. Герман К. Ф., Скаб М. В., Скаб М. С., Бабич Н. Д., Лук'янюк К. М. Культура ділового мовлення: Практикум: Навч. посібник для студ. вузів / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 1997. — 168с. 3. Гінзбург М. Д., Требульова І. О., Левіна С. Д., Корніловська І. М. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень: навч. посіб. / М.Д. Гінзбург (ред.). — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Інкос, 2007. — 672с. 4. Гриценко Тетяна Борисівна. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. для студ. аграр. вищих навч. закл. та коледжів. — Вінниця : Нова Книга, 2003. — 467с. 5. Крижанівська О. І., Ісакова Т. В. Практична стилістика та культура мовлення: Навч.-метод. комплекс для студ. ф-ту іноземних мов (спец. "Перекладознавство") / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2002. — 60с. 6. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Надія Денисівна Бабич (ред.). — Чернівці : Рута, 2000. — 96с. 7. Олійник Ольга Борисівна, Шинкарук Василь Дмитрович. Культура мовлення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — 296с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)