Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах»

Контрольна робота з обліку в зарубіжних країнах

Карточка работы:8827
Цена:
Тема: Контрольна робота з обліку в зарубіжних країнах
Предмет:Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Контрольна робота
Задание:3. Задача 1(3) Розрахувати за МСБО первинну вартість патенту та його балансову вартість на 31.12. 2009р. наступних умов: Підприємство в січні 2005 року придбало патент на розроблену власними силами технологію з переробки м'яса і при цьому понесло такі витрати: - оплата праці фахівців в період пошуку альтернативних процесів для технології - $ 35000; - матеріальні затрати, понесені в процесі досліджень - $ 260000; - матеріальні затрати, понесені в процесі створення технологічної лінії, придатної до використання - $ 140000; - оплата праці персоналу, задіяного у створенні технологічної лінії - $40000; - витрати підприємства на навчання персоналу для роботи з використанням новітньої технології - $ 3000; - витрати з юридичного захисту патенту - $4000; - юридичне оформлення патенту - $ 2500. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом, строк корисного використання - 7 років. Підприємство заключило договір з іншою компанією щодо продажу їй патенту по закінченню строку корисного використання за ціною $ 50000. 4. Задача 2(12) Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. I. Станом на 31 грудня поточного року (дату балансу) підприємство "X" має дебіторську заборгованість: - по підприємству "А" в сумі 8200 $, з яких : 6000 $ - не простроченої, 2200 $ - простроченої на 30 днів; - по підприємству "В" в сумі 8500 $, з яких: 6200 $ - простроченої на 15 днів, 1000 $ - простроченої на 36 днів, 1300 $ - простроченої на 100 днів; - по підприємству "С" в сумі 7000 $, з яких: 5000 $ - не простроченої, 1000 $ - простроченої на 35 днів; 1000 $ - простроченої на 65 днів; - по підприємству "Д" в сумі 10500 $, з яких: 2500 $ - не простроченої, 3000 $ - простроченої на 45 днів, 5000 $ - простроченої на 95 днів. II. Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості по підприємству "А" становила 20000 $, з яких було погашено 17900 $ б) сума дебіторської заборгованості по підприємству "В" становила 30000 $, з яких було погашено 28600 $ в) сума дебіторської заборгованості по підприємству "С" становила 33000 $, з яких було погашено 31000 $ г) сума дебіторської заборгованості по підприємству "Д" становила 32000 $, з яких було погашено 32000 $ III. Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості списана до настання строків платежу після погашення або визнання її безнадійною - 63000 $, в т.ч. заборгованість на суму 970 $ була визнана безнадійною. б) сума заборгованості, прострочена не більше ніж на місяць, склала 41000 $, при цьому визнана безнадійною заборгованість у сумі 860 $ в) сума заборгованості, прострочена на строк від одного до двох місяців, склала 6000 $, в т.ч. безнадійна - 990 $ г) сума заборгованості, прострочена на строк від двох до трьох місяців, склала 3000 $, в т.ч. безнадійна - 1280 $ д) сума заборгованості, прострочена на строк більше трьох місяців, склала 2000 $, в т.ч. безнадійна - 1400 $
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:1.   Особливості обліку гудвілу в різних країнах    3 2.          Облік короткострокових зобов’язань        6 3.          Задача 1(3)    9 4.          Задача 2(12)  13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         17  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:нет
Литература: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" Наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник рекомендований МОН України. — К.: ЦУЛ, 2008. — 432 с. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. І. Єфіменка. — К.: КНЕУ, 2005. — 211 с. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посіб. - К.:  Знання, 2006. -  311 с. Полякова Л. М., Мохняк В. С. Основи обліку в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. - 248 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (17)