Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Поняття про довідково - інформаційний фонд і його призначення

Карточка работы:61131б
Цена:
Тема: Поняття про довідково - інформаційний фонд і його призначення
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Інформаційні ресурси, технології науково-інформаційної діяльності та довідково-інформаційні фонди 4 2. Відділ довідково-інформаційних фондів (ДІФ) Національної парламентської бібліотеки України 15 3. Довідково-інформаційний фонд Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки 19 4. Перспективи діяльності Галузевої служби науково-технічної інформації 24 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Згідно з Законом України „Про науково-технічну інформацію” визначено основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального прогресу країни. Метою Закону є створення в Україні правової бази для одержання та використання науково-технічної інформації. Законом регулюються правові і економічні відносини громадян, юридичних осіб, держави, що виникають при створенні, одержанні, використанні та поширенні науково-технічної інформації, а також визначаються правові форми міжнародного співробітництва в цій галузі. Дія Закону поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадян, які мають право на одержання, використання та поширення науково-технічної інформації. Дія Закону не поширюється на інформацію, що містить державну та іншу охоронювану Законом таємницю. У даному законі дається визначення довідково-інформаційного фонду: Довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб. Довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел. Інформаційні ресурси спільного користування – це сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм, організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання Отже, дослідженню довідково-інформаційного фонду, його складових і буде присвячена дана робота.
Объём работы:
29
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки: Довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб. Довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел. Структура інформації визначає її будову, виділення в її складі окремих елементів. У контексті процесів керування економічними об’єктами вирізняють логічну структуру інформації, а з погляду зберігання даних на носіях – фізичну структуру даних. Для логічних структур інформації характерне таке виокремлення елементів даних у порядку їх агрегування: символ ? реквізит ? показник ? масив ? інформаційний потік ? інформаційна база. Уніфікована система первинної документації розглядається за своїм складом як комплекс взаємопов’язаних форм документів, процесів і правил документування даних і документообігу, які відповідають єдиним правилам і вимогам, а за змістом – як засіб реалізації інформаційних процесів для документованого обміну даними, що мають нормативно-правову основу у процесі управління економікою. Якщо в загальних рисах інформація – це повідомлення певних знань чи відомостей, то інформаційні ресурси – це знання в інформаційному вираженні через певні коди (ідеї, мисленні образи тощо), тобто, об’єктовані або закодовані (подані семантично) за допомогою слів, символів чи інших знаків і перетворені у повідомлення – інформацію. Отже, інформаційна технологія – це комплекс взаємопов’язаних технологічних процедур і операцій по збору, переробці, аналізу, узагальненню, передачі, збереженню, організації пошуку, оновлення і надання інформації. Відділ довідково-інформаційних фондів здійснює формування та зберігання довідково-інформаційного фонду з питань культури та мистецтва, до якого входять: неопубліковані документи з питань основної діяльності Міністерства культури і туризму України та управлінь культури обласних, районних, міських держадміністрацій (постанови колегій, накази, матеріали нарад, конференцій, семінарів тощо) та інші матеріали і малотиражні видання з питань галузі, підготовлені службами інформації з питань культури та мистецтва обласних бібліотек, закладів галузі. Довідково-інформаційний фонд є частиною Єдиного галузевого довідково-інформаційного фонду, одночасно головним галузевим довідково-інформаційним фондом держави. На 1.01.2006 р. він складає 16508 примірників. На основі цього фонду створюється автоматизована база даних, яка включає 1854 записи (щорічно база поповнюється в середньому на 600 записів). Відділ виконує тематичні, фактографічні, документаційні, бібліографічні довідки з питань культури та мистецтва у режимі "запит-відповідь" (до 120 на рік), випереджальному режимі з метою диференційованого забезпечення процесів керівництва (до 80 підбірок на рік). Відділ надає методичну допомогу інформаційним службам із питань культури та мистецтва обласних універсальних наукових бібліотек за напрямами роботи Відділу ДІФ, координує їхню роботу. Структура відділу: - сектор бібліографічної інформації; - сектор довідкової роботи; - група неопублікованих документів В межах загальнодержавної системи науково-технічної інформації функціонує Галузева служба науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГСНТІ).
Вариант:нет
Литература:1. Демчук П.І. Інформаційні ресурси і технології науково-інформаційної діяльності // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рів-нен. держ. обл. б-ки / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне, 2002. 2. Диденко А. Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2005. 3. Закон України "Про науково-технічну інформацію" // http://centra.net.ua/old/laws/laws15.htm 4. Копистинська І. Перспективи діяльності Галузевої служби науково-технічної інформації // Діловодство. – 2006. – № 2. 5. Швецова-Водка Г.М. Комп’ютерна бібліографія: термінол. роздуми // Вісн. Книжк. палати. – 2006. – № 5. 6. http://www.nplu.kiev.ua/ – офіційний сайт Парламентської бібліотеки України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)