Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Особливості формування та діяльності політичних партій України

Карточка работы:61132б
Цена:
Тема: Особливості формування та діяльності політичних партій України
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Поняття і типологія політичних партій та партійних систем 4 2. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті 10 3. Політичні партії в парламентах і урядах 14 4. Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи 18 ВИСНОВОК 24 ЛІТЕРАТУРА 25
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Політичне життя в сучасному суспільстві не мислиме без партій. Партії надають йому динаміки, оскільки вони є ареною змагання політичних курсів, ідей, які виражають інтереси різних суспільних груп. Це є основою вироблення оптимальних суспільних рішень як щодо сутності проблем, так і щодо врахування інтересів суспільних груп. Суспільно значущий результат діяльності партій ймовірний за умови, якщо вони мають реальну вагу в суспільстві та можливість вільно конкурувати між собою за доступ до державної влади. Партії — не тільки важливий елемент політичної системи, а й один із основних компонентів громадянського суспільства. Знання про партії як суспільний інститут, їх місце і роль у суспільно-політичному житті мають не лише теоретичне, а й практичне значення.
Объём работы:
25
Выводы:Багатопартійність в Україні стала реальністю і виводить її на шлях сучасного демократичного цивілізованого розвитку. Нині українська багатопартійність є передумовою утворення партійної системи, що сприятиме утвердженню міцної, стабільної, демократичної системи влади в державі. Партії як суспільний інститут, конкуруючи між собою, шукачи нових рішень і підтримки нових прихильників, розвиваються, в тому числі і шляхом об'єднання на основі кількох партійних структур («Партія Регіонів»). Змінюються їхні організаційні форми, внутрішньопартійне життя, характер зв'язків з масами, методи діяльності. Сприяючи розвитку плюралізму і демократії в суспільстві, партії також демократизуються. Взаємодіючи між собою, вони, залежно від влади, участі в ній або неучасті, утворюють різні типи партійних систем. Сучасне плюралістичне, демократичне суспільство, що формувалось як багатопартійне, демонструє свою життєздатність. Очевидно, партії як невід'ємний елемент сучасного цивілізованого суспільства мають майбутнє.
Вариант:нет
Литература:1. Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об'єднання України. — К., 1994. 2. Білоус А. Виборче законодавство та партійна система України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної Європи // Нова політика. — 1999. — №1. 3. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна. — К., 2000. 4. Гарань О. В. Убити дракона (3 історії руху та нових партій України) — К., 1993. 5. Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії «лівих» і «правих» політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 9. 6. Коломейцев В. Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. — 1995. — № 10. 7. Корнієвський О. А., Якушик В. М. Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні. — К., 1997. 8. Костилєва С, Ворошилов О. Нові тенденції в розвитку політичних партій України // Нова політика. — 1996. — №6. 9. Кузьо Т. Багатопартійна система в Україні: проблеми і конфлікти // Політологічні читання. — 1993. — № 1. 10. Малярчук В. Партії й електорат в Україні і в західних демократіях // Нова політика. — 1996. — № 6. 11. Політичні партії України / За ред. проф. В. М. Якушика. — К., 1996. 12. Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. — 1997. — N-1. 13. Слюсарекко А. Г., Томенко М. В. Нові політичні партії України. —К., 1990. 14. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Спроба класифікації політичних партій України// Політологічні читання. — 1992. — № 1. 15. Сытин А. Б. Политичексая социология М. Дювуже // Социально-политическая наука. — 1990. — № 12. 16. Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. — К., 1991. 17. Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Политические исследования — 1991. — № 1—2. 18. Юдин Ю. А. Политические партии и права в современном государстве. — М., 1998.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (334)