Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Охорона праці»

Рівень виробничого травматизму та професійних захворювань в країнах Європи

Карточка работы:61112б
Цена:
Тема: Рівень виробничого травматизму та професійних захворювань в країнах Європи
Предмет:Охорона праці
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:Вступ 3 1.Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань 7 2. Травматизм у Європі 12 Висновки 17 Список використаної літератури 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Впродовж багатовікової історії людства проблеми здоров'я та безпеки праці завжди посідали чільне місце в соціальному та економічному житі суспільства і були пов'язані з розвитком суспільного виробництва та формуванням суспільного буття. Цілком зрозуміло, що вивченню питань охорони праці приділялась серйозна увага. Вчені, інженери, лікарі, психологи, представники інших наук та фахів вивчали проблеми створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці. Тому історично склалось, що охорона праці як галузь науки виникла на перетині соціально - правових, технічних і медичних наук, науки про людину. Головними об'єктами її досліджень є людина в процесі праці, виробниче середовище, організація праці та виробництва, знаряддя праці. На підставі цих досліджень розробляються заходи та засоби, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. За розрахунками Німецької ради підприємців наслідки нещасних випадків коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість заходів щодо їх запобігання. В Україні, враховуючи мізерні витрати на заходи з охорони праці, ця різниця ще більша. Фахівці організації праці (МОП) підрахували, що економічні витрати, пов'язані з нещасними випадками на виробництві, складають більше 1 % світового валового внутрішнього продукту. На ці кошти, орієнтовно, можна забезпечити харчування протягом року близько 75 млн. людей. Із вищезазначеного стає зрозумілим, що охорона праці відіграє важливу роль як соціальний чинник, оскільки, якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров'я, а тим більше життя - те й інше дається лише один раз. Необхідно пам'ятати, що внаслідок нещасних випадків та аварій гинуть на виробництві не просто робітники та службовці, на підготовку яких держава витратила значні кошти, але перш за все люди - годувальники сімей, батьки та матері дітей. Окрім соціального, охорона праці має, безперечно важливе економічне значення - це й висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних, компенсацій за важкі та шкідливі умови праці тощо. Незадовільний ще стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку держави. Так в Україні щорічно майже 17 тис. чоловік стають інвалідами, чисельність пенсіонерів внаслідок трудового каліцтва перевищила 150 тис. чоловік, щорічна загальна сума виплат на фінансування пільгових пенсій та пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов'язаних із незадовільними умовами праці, перевищує 1 млрд. гривень. Загалом же на сьогодні в Україні стосовно кількості загиблих і травмованих внаслідок нещасних випадків і аварій склалася така ситуація, що створюється враження ніби у нас йде тиха прихована війна, яка за своєю суттю аморальна. Адже для мирного часу така кількість людських втрат є непомірно високою. Тому питання охорони праці та здоров'я наших громадян у процесі їх трудової та будь - якої іншої діяльності повинні стати пріоритетними та увійти до розряду питань найвищого державного рівня, оскільки люди, їх життя та здоров'я є найбільшим багатством будь - якої держави. Щодня в Європейському регіоні ВІЗ у результаті травм гине більше 2000 чоловік, 60 тисяч чоловік попадають у лікарні, а 600 тисяч змушені звертатися за невідкладною амбулаторною допомогою. Травми створюють для суспільства колосальні людські, фінансові й інші витрати (1, 2). Вони є в Регіоні головною причиною смерті серед людей у віці до 45 років. Фактичні дані про шляхово-транспортний травматизм (ДТТ), утопленнях, отруєннях, падіннях, пожежах, покаліченні й міжособистісному насильстві в 52 країнах Європейського регіону ВІЗ указують на те, що всі ці форми травматизму й нещасних випадків можна вивчати, пророкувати й попереджати. Якби всі країни Регіону зрівнялися за своїми показниками травматизму із країнами, у яких ці показники найкращі , були б попереджені дві із трьох травм (68%), і щороку було б урятоване 500 тисяч життів (1). Це дозволило б позбутися від багатьох страждань і направити критично важливі ресурси сектора охорони здоров'я й інші ресурси, які сьогодні виділяються на лікування травм, на інші пріоритетні цілі. Травми заподіюють великий збиток і страждання, але випадковістю вони не є. Те, що можна пророчити, можна й попередити. Донедавна систематичного підходу до розуміння найбільш раціональних рішень проблеми не було. Прогрес стримується ще й тому, що існує омана, начебто травми є щось випадкове й неминуче. Більше того, оскільки відповідальність за травматизм покладала головним чином на самих людей, цілком достатньою мірою реагування вважалася просвітня робота, спрямована на зміну поводження людей. Однак наукові дослідження, проведені в останні кілька десятиліть у Європі й на інших континентах, показують, що важка втрата, що заподіюють здоров'ю травми й насильство, можна значно зменшити, якщо прийняти більше широкий підхід з позицій охорони здоров'я. Такий підхід припускає розуміння тягаря й погроз цих явищ, виявлення тих мір, які дають ефект, а потім здійснення успішних мір втручання в більше широких масштабах. Таким чином, попередження травматизму вимагає вироблення й реалізації багатогалузевої політики й утворення коаліцій на різних рівнях суспільства, щоб створити більше безпечне фізичне й соціальне середовище й підвищити безпека. У дійсній брошурі в стислому виді викладені основні положення, що втримуються в більшій по обсязі основної публікації (1). Вона призначена для того, щоб озброїти особи, що виробляють політику, громадські організації й фахівців сектора охорони здоров'я аргументами й фактами на користь необхідності профілактики травматизму й допомогти їм боротися за забезпечення безпеки й працювати з іншими секторами над складанням планів і заходів щодо профілактики. У брошурі виділені вісім унікальних можливостей для того, щоб сектор охорони здоров'я міг визначати політикові й виступати в ролі лідера в інтересах поліпшення здоров'я шляхом зниження тягаря травматизму, що несе Європейський регіон.
Объём работы:
18
Выводы:Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих невідкладних наукових і виробничих завдань з питань умов і праці зовсім не вирішувалось. В 1992 р. Україна прийняла Закон “Про охорону праці”. Цей закон визначив пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, проголосив основні принципи державної політики в галузі охорони праці. В Законі враховано основні вимоги конвенцій і рекомендацій Міжнародної Організації Праці щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, регулювання відносин охорони праці передових промислово-розвинених країнах, досвід охорони праці в Україні в попередні роки. Проте викликає занепокоєння стан охорони праці та забезпечення соціальних гарантій на підприємствах недержавного сектору економіки, який все збільшується. Тут порушення правил безпеки носять масовий характер, допускається приховання нещасних випадків, свавілля роботодавців в додержанні тривалості робочого часу, відпочинку, ухилення від виплат і компенсацій за заподіяну шкоду від нещасних випадків. Пріоритети в роботі з охорони праці, як і раніше, спрямовані не на здійснення профілактичних заходів, а на надання різних компенсацій та пільг. У значній мірі це пов'язано нестраховим характером механізму соціального захисту від професійних ризиків, а також із відсутністю організаційного зв'язку меж системами охорони праці і соціального страхування. Нові умови господарювання вимагають і нових, ефективніших форм та методів профілактичної роботи. Мається на увазі перехід на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. В Україні зовсім недавно було закладено базові основи (інстутиціональні, науково-методологічні, правові, економічні) державної екологічної політики, що притаманні країнам з ринковою економікою. Сьогодні забруднювати довкілля та надмірно споживати природні ресурси стає економічно невигідним. І це є головним результатом проведеної роботи. Безумовно, ефективність всього, що зроблено, зросте у багато разів за умов виходу економіки України з кризи. Причому, новий підйом виробництва вже ніколи не буде загрожувати втратою найціннішого, що є у державі - чистого довкілля. Доводиться з жалем констатувати, що тягар травматизму в Європейському регіоні як і раніше залишається надзвичайно важким навіть тепер, коли існують засновані на фактичних даних й економічно вигідні засоби, що дозволяють значно скоротити число випадків смерті й страждань. Люди у всьому Регіоні вимагають вживання заходів на рівні суспільства по зниженню ризику, що створюють ненавмисні травми й насильство. Підхід з позиції суспільної охорони здоров'я демонструє, що травми не є випадковістю. У керівників сектора охорони здоров'я, практичних працівників, що займаються профілактикою травматизму й агітаційно-пропагандистською роботою в цій області, є унікальна можливість скористатися досвідом усього Регіону. Це може дати їм можливість допомагати людям на всіх рівнях брати активну участь у виробленні політики попередження травматизму, у її пропаганді, прийнятті й проведенні в життя. У всіх таких діях зізнається пріоритетність безпеки в політику охорони здоров'я й соціального захисту. Це дозволить не тільки зберегти життя людей і зменшити страждання, але й почати створювати противагу втраті контролю, відчуттю незахищеності й страху, які занадто часто ведуть до ізоляції людей і громад, а також сприяти стійкому розвитку й довгостроковому процвітанню суспільства в країнах Європи.
Вариант:нет
Литература:1. National Occupational Research Agenda Update / NIOSH, May 1999. — P. 37. 2. Пищиков В.А., Лубянова И.П. Профессиональная заболеваемость в Украине (динамика за последние 10 лет, причины формирования) и пути сохранения профессионального здоровья населения // Сб. Гигиена труда. — Вып. 30. — 1999. — С. 13–23. 3. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Витте П.Н. Изучение профессионального риска на Украине // Медицина труда и промышленная экология. — 1999. — 4. — С. 6–9. 4. Ершова М.А., Белашова И.Г. Профессиональная заболеваемость в сельском хозяйстве Украины // Сб. Гигиена труда. — Вып. 31. — 2000. — С. 32–39. 5. Борисполець Ю. Контроль за безпекою посилюється // Охорона праці. — 2002. — № 6. — С. 23–24. 6. Безпека праці // Охорона праці. — 2002. — № 6. — С. 21. 7. Луньов С. Повертайся з роботи живий // Охорона праці. — 2002. — № 6.— С. 5–7. 8. Кундиев Ю.И., Краснюк Е.П., Гвозденко Л.А., Ершова М.А. Состояние профессиональной заболеваемости в Украине на современном этапе // Врачебное дело. — 1999. — № 5. — С. 146–149. 9. Registry of toxic effects of chemical substances. — NIOSH. — 1977. — Vol. 1. — 987 р.; Vol 2. — 930 p. 10. International Register of Potentially Toxic Chemical United Nations Environment Programme. — Geneva. — 1986. — Vol. 1. — 602 p. 11. Vaaranen V., Vasama M., Toikkanen V. New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases. — Helsinki: Institute of Occupational Health, 1990. — 35 p. 12. Карнаух М., Беднарик О., Галабурда Л., Сухомлин М. Автоматизована система обліку «Профзахворюваність» // Медицина праці. — 2000. — № 10. — С. 36–37.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)