Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Практична стилістика української мови

Карточка работы:2088
Цена:
Тема: Практична стилістика української мови
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Видавнича справа та редагування
Тип:Контрольна робота
Задание:Скласти складне речення, використавши всі види ускладнення Стилістичний аналіз статті публіцистичного та наукового стилів
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:ВСТУП……………………………………………………………………..……..2 Внутрішній монолог (стилістичний аналіз).………………………3—6 Скласти складне речення, використавши всі види ускладнення………………………………………………….……………...7—12 Стилістичний аналіз статті публіцистичного та наукового стилів…………………………………………………………………..……13—24 ВИСНОВОК…………………………………………………………………….25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….26
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Необхідною умовою високої мовної культури є стилістична вправність. Навіть грамотно побудовані висловлювання не будуть ефективними, якщо вони невиразні, позбавлені стилістичного забарвлення. Тому завдання кожної особистості, що вивчає українську мову, полягає у тому аби опанувати звукову систему мови, її лексичне багатство, граматичні форми і категорії у зв`язку з відповідними мовними стилями. Систематична цілеспрямована робота під час вивчення граматичної стилістики передбачає: глибокий аналіз граматичних явищ, ознайомлення з деякими найважливішими значеннями граматичних форм і категорій, з особливостями і правилами їх застосування в мовленні для передачі певних смислових та стилістичних відтінків, аналіз варіативних, співвідносних форм і конструкцій З огляду на вищезазначені положення, тема контрольної роботи з практичної стилістики української мови є досить актуальною і потребує ґрунтовного дослідження. Метою роботи є окреслення стилістичних можливостей української мови. Поставлена мета конкретизується через вирішення таких завдань: — дослідити стилістичні особливості української мови; — проаналізувати особливості використання внутрішніх монологів у тексті; — охарактеризувати види складних речень та їхні функції у тексті; — здійснити стилістичний аналіз статей публіцистичного та наукового стилів. Об`єкт дослідження — тексти з художніх творів, статті з газет і журналів. Предмет дослідження — стилістичні особливості української мови.
Объём работы:
23
Выводы:Загальновідомо, що індивідуальна мовна культура- це своєрідна візитна картка особи незалежно від її віку, фаху, посади. Навряд чи матиме належний авторитет і вплив той, хто не вміє правильно висловлювати свою думку, хто не користується виражальними мовними засобами, неспроможний дібрати лексичні вирази відповідно до конкретної ситуації. Важливу роль у піднесенні мовної культури відіграє стилістика. Саме цей розділ лінгвістичної науки дає уявлення про функціональні стилі, розкриває лексико-граматичні норми української літературної мови, унаочнює спосіб використання мовних одиниць у різних сферах комунікації. Тож, усім, хто користується мовою і в побуті, і у трудовій діяльності, необхідно ретельно вивчати особливості використання тих чи інших мовних засобів відповідно до стильових особливостей мовного повідомлення. При цьому особливу увагу слід звертати на особливості функціонування публіцистичного та наукового стилів, специфіку яких створюють стереотипні мовні засоби, стандартні форми висловлювання.
Вариант:нет
Литература:1. Бабич Н.Д. Практична стилістика – Л., 1977. 2. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. – СПб.: Азбука, 2000. – 336 с. 3. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с. 4. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. – К., 1970. 5. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 25. 6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістики. – К.: Вежа, 1994 – 239 с. 7. Седов К.Ф. Дискурс и личность. – М: Лабиринт, 2004. – 320 с. 8. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. – М.: Наука, 1981. – 360 с. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003.-462с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)