Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна робота з теорії економічного аналізу Європейський університет 3 курс

Карточка работы:11533 ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з теорії економічного аналізу Європейський університет 3 курс
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Контрольна робота
Задание: 4. Завдання №5 Проаналізуйте витрачання фонду оплати праці.
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: План 1. Економічно-логічні методи, їх класифікація область використання 3 2. Метод балансового пов’язання у дослідженні ресурсів підприємства та при узагальненні результатів факторного аналізу 6 3. Аналіз якості продукції 8 4. Завдання №5 12 Список використаної літератури 13
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:5
Литература:Список використаної літератури 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2003. — 384 с. 2. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 112 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум:Навчальний посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" — Житомир: ПП "Рута", 2000. — 416 с. 4. Є.К. Бабець, М.І. Горлов, С.О. Жуков, В.П. Стасюк. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 384 с. 5. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.05.1991 р. №887-ХІІ 6. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2003. — 364 с. 7. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб.— К.: Вища шк., 2003.— 278с. 8. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц.— К.:КНЕУ, 2002 — 388с.      
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)