Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Теорія ймовірностей»

Контрольна з теорії ймовірностей за 2 курс МАУП

Карточка работы:1080п
Цена:
Тема: Контрольна з теорії ймовірностей за 2 курс МАУП
Предмет:Теорія ймовірностей
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):управління персоналом
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 2. Умова: Імовірність несплати податку для кожного з n підприємств становить p. Визначити ймовірність того, що не сплатять податки не менше m1 і не більше m2 підприємців. n = 400; p = 0.2; m1 = 80; m2 = 200. Завдання 3. Умова: Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт Х. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середнє квадратичне відхилення . Завдання 4. Умова: Знаючи, що випадкова величина Х підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами n, p, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середнє квадратичне відхилення . n= 5; p=0.1 Завдання 5. Умова: Побудувати графік щільності розподілу неперервної випадкової величини Х, яка має нормальний закон розподілу з математичним сподіванням М(Х) = а і проходить через задані точки. а) а = 3 е) а = -1 Завдання 6. Умова: Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). - скласти варіаційний ряд вибірки. - побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів; - обчислити моду, медіану, середнє арифметичне, дисперсію та ексцес варіаційного ряду. 21; 19; 17; 23; 18; 22; 25; 20; 19; 18; 24; 21; 23; 17; 24; 25; 19; 20; 18; 22. Завдання 7. Умова: Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Завдання 2. 3 Завдання 3. 4 Завдання 4. 5 Завдання 5. 7 Завдання 6. 9 Завдання 7. 13 Список використаної літератури 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:3
Литература:1. Барковський В., Барковська Н., Лопатін О. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К.: Національна академія управління, 1997. – 255 с. 2. Булига К.Б., Барановська Л.В. Практикум з теорії ймовірностей та мат-статистики. – К.: ЄУФІМБ, 2000. – 255 с. 3. Волощенко А. Б., Джалладова І. А. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. – 256 с. 4. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. — Ч. І. Теорія ймовірностей. — К.: КНЕУ, 2000. — 304 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (131)