Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Методичні підходи визначення цільової структури капіталу підприємства

Карточка работы:9326
Цена:
Тема: Методичні підходи визначення цільової структури капіталу підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ВСТУП………………………………………………………………………...... 4 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА………………..………..…. 7 1.1. Сутність та класифікація капіталу підприємства………………… 7 1.2. Фактори впливу на формування структури капіталу підприємства………………………………………………………... 16 1.3. Методичні підходи до визначення оптимальної та цільової структури капіталу підприємства…………………………………. 22 1.4. Політика управління структурою капіталу підприємства……….. 34 РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАТ «ДніпроАЗОТ» 34 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ДніпроАЗОТ»….................................................... 41 3.1. Аналіз динаміки та структури капіталу підприємства.................... 41 3.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства…...........................…… 47 3.3. Оцінка ефективності існуючої структури капіталу підприємства. 51 РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ДніпроАЗОТ» 58 4.1. Прогнозування обсягу і структури капіталу підприємства, їх аналіз та оцінка ефективності прогнозної структури капіталу.….. 58 4.2. Обґрунтування планової цільової структури капіталу підприємства…………........…………………………………………. 70 4.3. Розробка заходів щодо забезпечення цільової структури капіталу та оцінка їх ефективності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Курс:5
Реферат:В магистерской работе рассматривается проблема определения целевой структуры капитала, которая является одной из основных задач финансового менеджмента предприятий. На теоретическом уровне в работе были рассмотрены сущность понятия «капитал», факторы влияющие на формирования структуры капитала и методические подходы к определению структуры капитала. В результате была разработана политика управления структурой капитала ВАТ «ДніпроАЗОТ». На уровне практических исследований рассмотрено: финансовое состояние предприятия, произведена оценка финансовой стойкости и оценка финансовой эффективности существующей структуры капитала предприятия, плановою целевую структуру, также был спрогнозированный объем, структура заемного и собственного капитала.
Язык:укр
Вступление:Капітал є невід’ємним елементом господарської діяльності будь-якого суб’єкта господарювання на кожній стадії його життя. Його наявність є необхідною умовою під час створення підприємства, він є основним джерелом забезпечення виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності в період розвитку та подальшої діяльності підприємства. В сучасних умовах господарювання кожне підприємство прагне розвиватися та розширювати коло своєї діяльності. А це потребує додаткових коштів. За умов недостатності власного капіталу, виникає потреба в його залученні з інших джерел. Таким чином капітал підприємства складається як з власного, так і позикового капіталу. І важливим моментом є вміння суб’єкта господарювання правильно визначити потребу у позикових коштах або, іншими словами, правильно визначити цільову структуру капіталу так, щоб не відбулося негативних змін у його фінансовій стійкості та ефективності діяльності. Основними напрямками управління формуванням капіталу є оцінка ефективності залучення та використання капіталу з різних джерел; оптимізація форм залучення капіталу; урахування ризиків, що пов’язані з формуванням і використанням капіталу; дослідження конкретних механізмів формування капіталу підприємств окремих організаційно-правових форм, розмірів, форм власності тощо. Взагалі, під поняттям “структура капіталу” у вітчизняній економічній літературі розуміється співвідношення всіх власних і позикових джерел капіталу підприємства. Наявність різних підходів до визначення цільової структури капіталу, актуальністю та важливістю даного питання обумовлена необхідність дослідження обраної теми магістерської роботи. Метою магістерської роботи є формулювання основних методичних підходів для визначення цільової структури капіталу підприємства. У відповідності до поставленої мети, завданнями магістерської роботи є: 1. З’ясування теоретичних основ визначення цільової структури капіталу, які включають в себе: ? визначення сутності та класифікація капіталу підприємства; ? узагальнення факторів впливу на формування структури капіталу підприємства; ? розгляд методичних підходів до визначення оптимальної та цільової структури капіталу підприємства; ? обґрунтування політики управління структурою капіталу підприємства. 2. Дослідження структури капіталу підприємства, яке включає в себе: ? аналіз динаміки та структури капіталу підприємства; ? оцінка фінансової стійкості підприємства; ? визначення ступеня впливу різного роду факторів на формування структури капіталу підприємства; ? оцінка ефективності існуючої структури капіталу підприємства. 3. Шляхи визначення цільової структури капіталу підприємства, які включають в себе: ? аналіз динаміки та структури капіталу підприємства; ? обґрунтування планової цільової структури капіталу підприємства; ? розробка заходів щодо забезпечення цільової структури капіталу та оцінка їх ефективності. Предметом дослідження є процес формування цільової структури капіталу на підприємствах в сучасних умовах. Об’єктом дослідження магістерської роботи є ВАТ «ДніпроАЗОТ». Джерелами для написання даної роботи виступають праці українських і зарубіжних вчених, статті газет та журналів, також є теоретичні положення і розробки провідних вітчизняних, зарубіжних вчених, фахівців з питань управління капіталом підприємства тощо. В магістерської роботи роботі були використані наступні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, групування, узагальнення, порівняння.
Объём работы:
72
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)