Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна робота з економічного аналізу, МАУП 3 курс

Карточка работы:11548 ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з економічного аналізу, МАУП 3 курс
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 2 Використовуючи дані додатку: 1) проаналізувати рівень якості продукції підприємства: - оцінити склад випущеної продукції за категоріями якості порівняно з планом і в динаміці; - проаналізувати сортність продукції. - визначити порівняно з минулим роком вплив зміни сортності виробів на обсяг продукції у вартісному вираженні; 2) проаналізувати діяльність підприємства, визначивши за два роки динаміку браку, розглядаючи його як резерв збільшення обсягу продукції в наступному періоді; 3) проаналізувати рекламації, що надійшли за останні два роки, охарактеризувати їх вплив на основні показники; 4) визначити вплив на обсяг реалізації продукції обсягу випуску товарної продукції та зміни на рік її нереалізованих залишків; 5) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослідження; - визначити потенційно невикористані можливості щодо поліпшення діяльності підприємства; - розробити економічно обґрунтовані рекомендації щодо реалізації резервів із зазначенням переліку та адресності необхідних управлінських дій, умов і порядку їх здійснення, впливу на економічну ефективність господарської діяльності підприємства. Задача 14 Використовуючи дані додатку: 1) проаналізувати пасиви підприємства, визначити власні оборотні засоби підприємства, оцінити склад і співвідношення власного та залученого капіталу, вплив змін у структурі джерел формування власного капіталу; 2) проаналізувати ліквідність і фінансову стійкість підприємства, розрахувавши відповідні показники, оцінити їх відповідність оптимальним (нормативним) значенням; 3) оцінити ділову активність підприємства, проаналізувати оборотність оборотних засобів (окремих її видів) і причин її зміни, визначити ефект (недостачу) від зміни оборотності; 4) за допомогою відповідних показників проаналізувати ефективність господарської діяльності підприємства; 5) узагальнити результати аналізу фінансового стану; зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослідження, визначити шляхи оздоровлення підприємства та розробити економічно обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації із зазначенням переліку та адресності необхідних управлінських дій, умов і порядку здійснення.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ЗМІСТ 2. Сутність теорії масового обслуговування, її застосування в економічному аналізі 3 44. Методика аналізу рентабельності за системою директ-костинг 7 Задача 2 10 Задача 14 18 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
37
Выводы:
Вариант:нет
Литература:ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Баканов М. II., Шеремет А.Д. Теория зкономического анализа.— М.: Финансьі и статистика, 2000. — 416 с. 2. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. —270 с. 3. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. — К.: Нічлава, 1999. — 206 с. 4. Ізмашова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. – 152 с. 5. Калина А. В., Конева М. II., Ященко В. А. Современньїй зкономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб.-метод. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 270 с. 6. Ковалев В. В. Финансовый анализ. — М.: Финансьі и статистика, 1996.—430 с. 7. Савіщкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: Новое знание, 1999. — 690 с. 8. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1999. — 336 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)