Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Стратегічний аналіз»

Індивідуальне завдання з стартегічного аналізу за 5 курс КРОК

Карточка работы:1122п
Цена:
Тема: Індивідуальне завдання з стартегічного аналізу за 5 курс КРОК
Предмет:Стратегічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):облік і аудит
Тип:Інше
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 3 2. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства 10 3. Аналіз загальної ситуації в галузі, до якої відносить підприємство 15 4. Стратегічний аналіз  фінансових показників діяльності підприємства 27 Висновок 34 Список використаних джерел 35
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
33
Выводы:Отже, на основі проведено аналізу маркетингової так комерційної діяльності ВАТ "Віта" можна зробити наступні висновки. По-перше, як ми могли бачити з аналізу фінансового стану та ефективності роботи підприємств аза 3 роки, його фінансовий стан можна враховувати як стабільний. По-друге, підприємство має вигідне місце розташування, що дає змогу йому працювати ефективно та нарощувати обсяги виробництва та реалізації. Разом із тим слід відмітити, що у галузі молоко переробки на сьогоднішній день в межах регіонального ринку ВАТ "Віта" працює досить значна кількість конкурентів (дрібних та середніх), а отже, для просування свого товару на ринок ВАТ "Віта" повинна досліджувати та відстежувати динаміку ринку, провадити вдалу маркетингову політику та вирізняти свій товар з-поміж конкурентів. Така можливість є у ВАТ "Віта",  адже, ринок молоко продукції постійно розширюється. Для залучення до своєї продукції достатньої кількості  покупців, виходу на регіональні ринки інших областей України та потиснення конкурентів ВАТ "Віта" повинна створити не тільки відділ маркетингу, а й розвивати дилерську мережу. Окрім цього досить ефективним засобом просування товару на ринок є проведення рекламної компанії.
Вариант:нет
Литература:1. Армстронг Г. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ. : Уч. пос. — М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. — 608 с. 2. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. –К.: ВД "Професіонал", 2004. – 224 с. 3. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. –К.: ВД "Професіонал", 2004. – 288 с. 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с. 5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.:КНЕУ, 2001. -240 с. 6. Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на средних и малых предприятиях.//Проект ТАСИС по распространению технической информации. Издание Европейской Комиссии. –К.2001, 65 с. 7. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с. 8. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (27)