Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Рівновага виробника: техногенний та екологічний виріб

Карточка работы:61081б
Цена:
Тема: Рівновага виробника: техногенний та екологічний виріб
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ. 2 1. Виробнича функція. 3 2. Ізоквота і рівновага виробника. 6 3. Зміни масштабу виробництва. 10 4. Гранична норма технічного заміщення. 12 Висновок. 16 Список використаних літературних джерел. 17
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Рівновага виробника - стан виробництва, коли використання факторів виробництва дозволяє отримати максимальний обсяг продукції, тобто коли ізокванта займає найбільш віддалену від початку координат точку. Щоб визначити рівновагу виробника необхідно поєднати карту ізоквант з картою ізокост. Завдання виробника в довгостроковому періоді полягає в тому, щоб використовуючи всі бюджетні кошти на два змінних факторпи, отримати найбільший обсяг продукту. Графічно це виражається максимально віддаленою від точки початку координат ізоквантою. Побудуємо карту ізоквант та ізокосту, що буде виражати обмеженість нашого бюджету. Ми суміщаємо карту ізоквант з ізокостою. Та ізокванта що є дотичною до ізокости буде виражати найбільш можливий обсяг виробленої продукції за умов такого обсягу бюджету. Точка рівноваги це точка Е, тобто місце дотику ізокванти та ізокости. Іншим засобом досягнення рівноваги виробником за умов фіксованого обсягу продукції є підбір такої комбінації задіяних факторів виробництва, щоб іх вартість була найменшою. Тобто графічно це підбір ізокости, що є дотичної до фіксованої ізокванти. В обох випадках видно, що кут нахилу ізокванти і ізокости в точці рівноваги співпадає. Карта ізоквант може бути використана для того, щоб показати можливості вибору серед варіантів організації виробництва в рамках короткострокового періоду, коли, наприклад, капітал є постійним фактором, а праця — змінним фактором.
Объём работы:
17
Выводы:Кожна фірма у визначенні своєї стратегії орієнтується на отримання максимального прибутку. Водночас будь-яке виробництво товарів і послуг пов'язане з використанням праці, капіталу і природних ресурсів, що становлять фактори виробництва, вартість яких визначається витратами. Залежно від кількості факторів виробництва, виробнича функція визначається як двофакторна, трифакторна, багатофакторна. У мікроекономіці процес виробництва розглядається як процес перетворення факторів виробництва в готову продукцію з використанням певної технології. Виробнича функція будується для конкретної технології. Нові технології, які збільшують максимальний обсяг випуску за будь-якої комбінації факторів, описуються новою виробничою функцією. При заміщенні капіталу працею, визначається обсяг капіталу, який може бути заміщений однією додатковою одиницею праці при збереженні постійного обсягу випуску. При заміщенні праці капіталом визначається обсяг праці, який може бути заміщений однієї додатковою одиницею капіталу при збереженні постійного обсягу випуску. Карта ізоквант може бути використана для того, щоб показати можливості вибору серед варіантів організації виробництва в рамках короткострокового періоду, коли, наприклад, капітал є постійним фактором, а праця — змінним фактором. Рівновага виробника стан виробництва, коли використання факторів виробництва дозволяє отримати максимальний обсяг продукції, тобто коли ізокванта займає найбільш віддалену від початку координат точку. Щоб визначити рівновагу виробника необхідно поєднати карту ізоквант з картою ізокост. Максимальний обсяг випуску буде в точці дотику ізокванти з ізокостою.
Вариант:нет
Литература:1. Лекції з дисципліни "Мікроекономіка" - http://almamater.com.ua/modules/smartsection/print.php?itemid=28 2. Економічна рівновага і циклічність. - http://www.btsau.kiev.ua/ukr/menu2/rabpr/plans/biotex/economichna.htm 3. Азаров Мікроекономіка. К.: Експерт-Про, 2000 – 489 с. 4. Квартальнов В.А. Економічна теорія. М.: Фінанси і статистика, 2003 – 671с. 5. Маккеннол К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика. Пер. з англ.. 11 – го видання., К.: “Хагар-Демос”, 1993 – 785 с. Морган Н, Ричард А., Економіка: підручник, М.: Юніті, 2004 – 467 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)