Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Поняття працівника транспорту як суб’єкта трудових відносин

Карточка работы:2819к
Цена:
Тема: Поняття працівника транспорту як суб’єкта трудових відносин
Предмет:Право
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):юридичний
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:Вступ 3 Загальні   положення  трудових  відносин, соціального захисту  і  дисципліни працівників транспорту 4 Трудові відносини персоналу автомобільного транспорту 7 Трудові відносини персоналу  залізничного  транспорту 8 Трудові відносини персоналу  морського   транспорту 10 Висновок 11 Список  використаних  джерел 12
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою. Трудові  відносини на транспорті побудовані   на нормах трудового права, але мають й деякі особливості: у стосунках здебільшого використовується метод субординації, якому характерно централізоване, імперативне регулювання відносин зверху донизу. Статус суб'єктів транспортної системи характеризується підпорядкованістю на манір воєнізованих структур (уніформа, знаки розрізнення, інші атрибути влади). Тому  дослідження  особливостей  поняття працівника транспорту як суб’єкта трудових відносин   є  актуальним. Метою  даного  дослідження є    вивчення  поняття працівника транспорту як суб’єкта трудових відносин.
Объём работы:
11
Выводы:В  науці трудового права практично відсутні сучасні дослідження, присвячені правовому регулюванню праці працівників  транспорту. Це негативно позначається на рівні і вмісті норм про працю і практику їх вживання відносно вищеназваних працівників. Дослідження  трудових  відносин   в  транспортній галузі дозволяє  сформувати  наступне  визначення  поняття  «працівник  транспорту»: під  «працівником  транспорту» слід розуміти фізичну особу, що досягла віку 18 років і що здійснює трудову діяльність на   транспорті загального користування, безпосередньо пов'язану з рухом транспортних  засобів та  виконанням  службових  обов’язків.   Можна назвати наступні критерії  виділення цієї групи працівників:  1. безперервність перевізного процесу;  2.  цілодобовий характер роботи, 3. висока кваліфікація і рівень знань у зв'язку з різними системами безпеки  встановленими на транспортних  засобах,  4. вищі вимоги до психофізіологічних якостей особи у зв'язку з необхідністю контактувати з працівниками суміжних служб, 5. єдине управління транспортними  засобами, яке встановлює єдиний порядок руху, 6. необхідність забезпечення безпеки руху.
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс  законів  про  працю  України  від  16.10.2003. 2. Миронов В.И.Трудовое право России: Учебник. М.: Упр. персоналом, 2005. - 1149 с. 3. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — 2-ге вид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 559 с. 4. Трудовое право России : учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. 2007.  - 656 c. 5. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р.З. Лившиц, Ю.П. Орловский. - М.: Изд. группа НОРМА-ШФРА. - М., 2006.-480 с. 6. www.mintrans.gov.ua – Сайт  міністерства  транспорту і  зв’язку.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)