Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Етика / Естетика»

Контрольна з естетики за 4 курс КІСКЗ

Карточка работы:1194п
Цена:
Тема: Контрольна з естетики за 4 курс КІСКЗ
Предмет:Етика / Естетика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Соціальних і Культурних Зв'язків (КІСКЗ)
Содержание:1. Яку роль відіграє феномен мистецтва в процесах людського спілкування? В чому полягає специфіка художнього спілкування? 3 2. Що означає поняття «естетика»? 6 3. У чому полягає новаторство творчості У. Шекспіра? 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бродецький Олександр Євгенович. Етика й естетика: Навч.-метод. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 72с. 2. Волошко Ірина Євгенівна, Вечірко Роман Михайлович, Пітякова Тетяна Степанівна, Лук’яненко О. М., Терещенко В. В. Етика. Естетика: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2.вид., без змін – К. : КНЕУ, 2006. – 152с. 3. Дубчак Людмила Миколаївна, Прибутько Петро Степанович. Естетика: посібник для підготовки до іспитів. – К. : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 124с. 4. Естетика товарів та дизайн: Конспект лекцій для студ. усіх форм навч. ІІІ- ІV ступ. акредитації спец. 6.050310 "Товарознавство та комерційна діяльність", 6.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 6.050303 "Експертиза товарів та послуг" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Н.І. Доманцевич (уклад.). – Л. : ЛКА, 2006. – 60с. 5. Естетика: словник найбільш уживаних термінів (українською та російською мовами) / Харківська держ. академія культури / Галина Гаврилівна Гуріна (уклад.). – Х. : ХДАК, 2005. – 91с. 6. Етика. Естетика. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний авіаційний ун-т / Л.Г. Дротянко (заг.ред.)Надія Миколаївна... Сухова (уклад.), Надія Миколаївна Сухова (заг.ред.). – К. : НАУ, 2005. – 72с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (155)