Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Випуск платіжних карток, дорожніх чеків для розрахунків

Карточка работы:2828к
Цена:
Тема: Випуск платіжних карток, дорожніх чеків для розрахунків
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):міжнародна економіка і фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК, ДОРОЖНИХ ЧЕКІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 6 1.1. Система безготівкових розрахунків 6 1.2. Економічна характеристика платіжних карток, дорожних чеків та форми розрахунків за їх допомогою 11 1.3. Сучасний стан українського ринку платіжних карток 21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НА ПРИКЛАДІ АТ «ДІАМАНТБАНК» 24 2.1. Коротка характеристика діяльності АТ «Діамантбанк» 24 2.2. Аналіз функціонування карткової програми та дорожних чеків у АТ «Діамантбанк» 27 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ТА ДОРОЖНИХ ЧЕКІВ 33 3.1. Вдосконалення платіжної системи як необхідна умова забезпечення фінансової стабільності 33 3.2. Перспективний продукт у АТ «Діамантбанк» - VISA TravelMoney Cash Passport 44 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 55
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. На сьогоднішній день розвиток платіжних систем в усьому світі характеризується поступовим звуженням сфери використання готівкових засобів. В усіх розвинутих країнах світу широко використовуються системи електронних грошових розрахунків, в основі яких покладено застосування пластикових карток міжнародних та національних платіжних систем. Банківські пластикові картки являються одним з прогресивних засобів організації безготівкових розрахунків у сфері грошового обігу. Операції з пластиковими картками відкрили нові перспективи фінансового обслуговування клієнтів і таким чином розширили можливість отримання банківського прибутку. Пластикові картки стали невід’ємною і важливою частиною фінансової системи розвинутих країн і світової спільноти. Дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу. Відповідно до законодавства України, дорожній чек відносять до платіжних документів виражених в іноземній валюті, які у свою чергу є валютними цінностями. Таким чином для здійснення операцій з дорожніми чеками потребує отримання Генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій. Становлення ринкових відносин в нашій країні неможливе без  функціонування ефективного механізму розрахунків, автоматизації банківської діяльності. Утворена на Україні Система Електронних Платежів функціонує вже понад  дев’ять  років і здобула високої оцінки у закордонних спеціалістів. Однак у сфері банківської автоматизації ще є невирішені проблеми, що вимагають координації спільних зусиль Національного банку України та комерційних банків. Проблема розвитку і впровадження в Україні розрахунків з використанням  банківських пластикових карток міжнародних платіжних систем є особливо актуальною на сьогодні. Участь України у проектах  на основі пластикових карток дасть можливість інтегруватися у світову систему банківських послуг і тим самим підвищити престиж української банківської системи та держави загалом. Предметом дослідження є використання платіжних карток, дорожніх чеків для розрахунків. Об’єктом дослідження є  АТ «Діамантбанк». Метою курсової роботи є знайомлення з основними засадами використання платіжних карток, дорожніх чеків для розрахунків. Завдання курсової роботи: 1. розглянути економічну сутність і призначення платіжних карток, дорожніх чеків для розрахунків; 2. ознайомитись з видами систем карток; 3. здійснити докладну характеристику видів платіжних карток та їх особливості, охарактеризувати дорожні чеки; 4. дослідити стан обороту використання платіжних карток на прикладі АТ «Діамантбанк»; 5. провести аналіз функціонування карткової програми АТ «Діамантбанк» та дорожніх чеків; 6. визначити основні проблеми, що склалися в системі платіжних карток, та шляхи їх вирішення; 7. обґрунтувати перспективи створення нових продуктів в АТ «Діамантбанк». Методами дослідження при написанні роботи був метод теоретичних досліджень, методом аналізу, який дає змогу поділяти предмети дослідження на складові частини. Інформаційною базою є нормативні та законодавчі акти, наукова література провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичні видання, положення та інструкції АТ «Діамантбанк», статистична звітність банку. Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та додатків.
Объём работы:
50
Выводы:Провівши дослідження, можна зробити наступні висновки і узагальнення: Дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу. Платіжна картка – спеціальний засіб у вигляді пластикової або іншого виду картки, яка використовується для переказу грошей з рахунка платника або у відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, інших фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків і через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених іншим договором. Найбільш масові платіжні картки – це банківські (універсальні) картки. Вони випускаються банками та фінансовими компаніями. Є також приватні картки, що емітуються комерційними компаніями для розрахунків у торгівлі та сервізній мережі цих компаній. Впроваджуючи проекти карткових розрахунків, комерційний банк не тільки досягає головної мети своєї діяльності - отримання прибутку, але й допомагає становленню ринкових відносин в країні, “звужує” можливість приховування неоподатковуваного доходу та сприяє державному регулюванню економічного життя суспільства. А це означає, що кожен свідомий громадянин нашої держави, який має відношення до даної справи, повинен прикласти всі можливі зусилля для розв`язання кола проблем, що склалися навколо впровадження механізму карткових розрахунків в Україні. Також  важливим є те, що, поряд з перспективністю широкого запровадження системи безготівкових розрахунків за товари й послуги, існує низка перешкод, що стримують її розвиток у нашій країні. Повинен пройти деякий час для зміни менталітету, який має супроводжуватися підвищенням рівня життя, формуванням відповідної інфраструктури та відповідного рівня додаткового сервісу. Об’єктом курсової роботи був комерційний банк АТ «Діамантбанк». Незважаючи на складну  ситуацію, що склалася в банківському секторі, Діамантбанк впевнено працював 2008 рік та створював передумови для стабільного майбутнього та зміцнення фінансової стійкості Банку та його клієнтів. АТ «Діамантбанк» є членом міжнародних платіжних систем VISA International, MasterCard International та American Express  і надає клієнтам повний спектр продуктів та послуг на базі платіжних карток. Банк емітує усі види карток – від найбільш доступних дебетних до престижних золотих, що дозволяє максимально повно задовольнити потреби клієнтів в якісному і комплексному обслуговуванні. Протягом 2008 року спеціалістами банку були розроблені та впроваджені нові продукти та програми: - розпочато надання карток American Express; - започатковані «миттєві» картки для вкладників Банку; - впроваджено послугу «SMS-banking»; - впроваджено продаж ваучерів мобільного зв’язку в банкоматах Банку; - впроваджена та діє програма «Кредит до зарплати» в межах зарплатних проектів. Орієнтація Банку на якісне та комплексне обслуговування операцій з платіжними картками стимулювали зростання термінальної мережі: кількість ПОС-терміналів зросла на 34 шт., до  74 шт., а банкоматів на 8 шт., до  41 шт. Крім того, завдяки укладеним договорам з банками-партнерами, до послуг держателів зарплатних карток Акціонерного банку “Діамант” більш ніж 2500 банкоматів мережі «Атмосфера». У 2008 році завдяки збалансованій лінійці карткових продуктів та найвищому рівню обслуговування кількість клієнтів за картковими продуктами банку зросла більш ніж удвічі – з 16`935 до 34`836 осіб. Кількість емітованих Банком карток міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard International протягом 2008 року зросла в 1,5 рази і на кінець року склала майже  74 тис карток. Залишки на карткових рахунках протягом 2008 року зросли в 1,1 рази до 30,4 млн. грн. Приділяючи особливу увагу безпеці операції з платіжними картками, АБ «Діамантбанк» одним з перших банків в Україні отримав сертифікат захисту інформації в індустрії платіжних карток PCI DSS, підтвердивши цим абсолютну надійність та захищеність карткових продуктів Банку. Дорожні чеки American Express – найкращий засіб зберігання грошей як удома, так і в подорожі. Дорожні чеки прості у використанні. Купівля дорожніх чеків займає декілька хвилин та не потребує відкриття банківського рахунка. Необхідно поставити підпис у лівому верхньому кутку чеків у момент їх купівлі, а при використанні чеків клієнт підписує чеки в лівому нижньому кутку – таким чином він може бути впевнений, що лише він зможе скористатися чеками. Дорожні чеки American Express дозволять скористатися більш вигідним обмінним курсом порівняно з готівкою. Дорожні чеки є безстроковими, тому можна зберегти їх до наступної подорожі. Отже, подальший успішний розвиток карткового бізнесу зв’язано, головним чином, з розширенням кількості і якості послуг, наданих банками власникам платіжних карток, створенням для своїх клієнтів як можна більш комфортних умов обслуговування. Планування і розвиток національної платіжної системи є важливою і складною задачею у зв’язку з комплексним характером необхідних реформ. В записці платіжна система розглядається в широкому розумінні як форма інституційної та інфраструктурної взаємодії у фінансовій системі при ініціюванні та переказі грошових вимог. З цих позицій зроблено спробу надати пропозиції щодо вирішення організаційно-інституційних проблем розвитку платіжної системи в Україні з окресленням ролі НБУ та банківської системи в цих процесах, а також рекомендації щодо вдосконалення управління ризиками виникнення платіжних черг. Вирішення зазначених правових, технічних, економічних і організаційно-інституційних проблем в процесі вдосконалення НБУ і всією банківською системою платіжно-розрахункової системи, на нашу думку, дозволить прискорити платежі, мінімізувати ризики їх проведення, оптимізувати рух коштів банків на кореспондентських рахунках, спрямувати ресурси, що вивільнилися, на фінансовий ринок і, зрештою, підвищити рентабельність діяльності банків, а отже – ефективність монетарної політики. АТ «Діамантбанк» приймає до оплати дорожні чеки Thomas Cook і American Express. Тим, хто бажає придбати чеки в дорогу, АТ «Діамантбанк» донедавна пропонував популярні Travellers Cheques, що зараз замінені на ще більш зручні електронні карти VISA TravelMoney Cash Passport. Ставши власником карти VISA TravelMoney Cash Passport, клієнт одержить допомогу служби Latitude Recovery у разі надзвичайних обставин (втрата або крадіжка грошей, дорожніх чеків чи кредитних карток, терміновий від'їзд), а також медичну і юридичну допомогу, консультації та послуги перекладача.
Вариант:нет
Литература:1. Інструкція № 59 – Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства Фінансів від 13.03.1999 р. № 59. 2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 // Бухгалтерія: Збірник систематизованого законодавства. – 2004. - № 22. 3. Положення № 367 – Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування затверджене постановою Правління НБУ від 27.08.2001 р. № 367. 4. Постанова Національного Банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №22 від 21.01.2004. 5. Постанова правління НБУ „Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 37 від 24.02.97. 6. Постанова правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” №367 від 27.08.2001. 16. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період” N 577 від 23.12.2003. 7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу Вісник НБУ. – 2001. - № 4. 8. Закон України від 05.04.2001 р. № 2346 – III “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”. 9. Берніков В. Аналітичний огляд роботи Національної системи масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 2008. - № 6. – с. 64. 10. Богдан В. Карткові платіжні інструменти в системі безготівкових розрахунків //  Вісник НБУ. – 2008. - № 4. – с. 82. 11. Валентинова Т. Платіжна картка: сучасний електронний гаманець // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 39. – с. 33. 12. Вожжов А. Гриненко Е. Влияние операций с пластиковыми карточками на формирование банковских ресурсов // Финансовые риски. – 2008. - № 3. – с. 72. 13. Головин В. Бобровников А. Карточное мошенничество как промисел // Бізнес. - 2007. - № 32. – с. 34. 14. Гриценко Р. Сучасні платіжні технології та їх використання у соціальній сфері // Вісник НБУ. - 2007. - № 10. - с.18. 15. Комарницька Р. Кредитна політика банків України та шляхи її вдосконалення // Чернівец. ун-т. Наук. вісн.: Зб.наук. пр. – Чернівці, 2005. – Вип. 54: Економіка. 16. Конопатська Л., Горячек І. Регулювання діяльності комерційних банків // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – № 7. 17. Конституція України. – К.: Преса України, 1997. 18. Концепція розвитку банківської системи України: Проект //  Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 3. 19. Копилюк О.І. Перспективи розвитку банківської системи України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. конгр. укр. економістів, Львів, 22-26 трав. 2007 р. – Львів, 2007. – Ч.1. 20. Корніюк О. Управління ризиками в карткових рахунках // Бізнес бухгалтерія. – 2008. - № 39. - с. 106. 21. Костюченко О. Перспективи вдосконалення банківського законодавства: Україна // Право України. – 2004. – № 9. 22. Меджибовська Н. Інтернет у банківській справі // Економіка України. – 2005. – №7. 23. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування / С.С. Чернявський / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2007. 24. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій комерційного банку // Фінанси України. – 2008. - № 11. – с. 72. 25. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основа, 2004. 26. Назаренко І. Платіжна банківська картка і старт – картка: чи є різниця? // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 12. – с. 38. 27. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. 28. Неділько А. Все платежи – по одной карточке // Банковская практика за рубежом. – 2008. - № 3. – с. 52. 29. Одарюк А. Електронне сало // Бізнес. - 2007. - № 33. - с. 42. 30. Околіта Л. Операції з використання платіжних карток НСМЕП // Вісник НБУ. - 2008. - № 3. - с. 66. 31. Ольманченко В. Кредитні операції В Україні // Бізнес-бухгалтерія. - 2008. - № 22. - с. 65. 32. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія).– К.:КНЕУ, 2005. 33. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2007. 34. Осадчий В. И. Мошенничество с финансовыми ресурсами // Все о бухгалтерском учете. – 2007. – 27 ноября – № 46/128. 35. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2007. – №8. 36. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес, 2002.-535 с. 37. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. К.:Нора-принт, 2000. – 350 с. 38. Шнирков О.І., Філіпенко А.С., Рогач О.І., та ін. Світова економіка. – К.: Либідь , 2000. –582 с. 39. Шульга Н., Соколовська О. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. - 2008. - № 3. – с. 50. 40. Ющенко В. А., Савченко А. С. та інші. Платіжні системи: Навчальний посібник. К.: Либідь. – 1998. 41. www.stat.gov.ua – Державний комітет Статистики України. 42. http://www.bank.gov.ua   – Національний банк України. 43. diamantbank.ua/ – Офіційний сайт Діамантбанку.
Дополнительная информация:Додаток А Види платіжних карток, які емітовані українськими банками Додаток Б Дані у розрізі банків-членів платіжних систем  щодо кількості платіжних карток та  інфраструктури їх обслуговування  за  станом на 01.10.2009 подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)