Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Контрольна з предмету "Адвокатура" за 5 курс НТУ

Карточка работы:92622
Цена:
Тема: Контрольна з предмету "Адвокатура" за 5 курс НТУ
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 2 1. Права і обов’язки адвоката у цивільному судочинстві 3 2. Помічник адвоката, його професійні та соціальні права 9 Використана література 12
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Наша країна знаходиться на шляху розбудови правової держави, а це можливо лише за наявністю гарантій для захисту прав людини, а також це можливо при забезпеченні функціонування такого специфічного можна сказати демократичного інституту, яким і є адвокатура. Дуже важливим і необхідним кроком направленим на створення таких умов безперечно є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. В змісті Закону сказано, що адвокатура на території України здійснюється керуючись виключно на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Актуальність моєї теми окреслена тим, що адвокатура головний правовий інститут якої завгодно держави, і він стоїть на захисті прав громадян, він є відбитком рівня демократії в країні. Зрозуміло, що впевненість кожного громадянина в багатьох сенсах напряму залежить від міцності, організованості, інституту адвокатури. Нажаль мушу констатувати що в Україні відношення до адвоката та адвокатури було й під час залишається у значній мірі негативним, бо адвокат часто сприймається як особа, яка захищає злочинця чи протиправну справу підприємця. Зауважу, що в цивільному судочинстві, як свідчить судова практика, від загального числа справ, у яких беруть участь представники сторін, велика більшість з них розглядається за участю адвокатів. Його участь в суді надає змогу особі, права та законні інтереси якої порушено, отримати кваліфіковану юридичну допомогу та повною мірою захистити свої права та законні інтереси. Метою роботи я вважаю якісне усвідомлення статусу адвоката в Українському судочинстві взагалі, та у цивільному зокрема. Об’єктом вивчення першого питання роботи є правовідносини, яки виникають в процесі представництва адвоката у цивільному процесі. Також у другому питанні роботи розглянуто статус помічника адвоката.
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №9, ст.62; 2002 р., №16, ст.114; 2002 р.,№29, ст.194. 2. Цивільно-процесуальний Кодекс України. 3. Гончаренко С.В. Професійні права адвоката: Європейський стандарт // Адвокат. - 2002. - № 6. - С.19 - 21. 4. Бартош І. Адвокатура як дзеркало демократичності суспільства // Закон і бізнес. - 1997. - 26 листоп. - С. 3. 5. Панасюк О. Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль адвокатури в Україні // Адвокат. - 2002. - № 4 - 5. - С. 5-7. 6. Святоцъкий О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К., 1997. – ст. 50-58. 7. Ефіменко О.В., К.В. Манжул. Основи галузевого законодавства. – Кіровоград. – 1998. – ст. 40-45. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. Львов, 1992. – 74-80.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)