Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Товарознавство»

Розкрийте груповий асортимент та складіть класифікацію посуду з пластичних мас. Вкажіть властивості пластмас з яких виготовлено посуд. Порівняйте за комплексом споживчих властивостей різні види кераміки. Вкажіть особливості та ознаки їх розпізнавання. Складіть класифікацію та охарактеризуйте асортимент м’яких меблів. Дайте товарознавчу характеристику 2-х зразків меблів.

Карточка работы:28633к
Цена:
Тема: Розкрийте груповий асортимент та складіть класифікацію посуду з пластичних мас. Вкажіть властивості пластмас з яких виготовлено посуд. Порівняйте за комплексом споживчих властивостей різні види кераміки. Вкажіть особливості та ознаки їх розпізнавання. Складіть класифікацію та охарактеризуйте асортимент м’яких меблів. Дайте товарознавчу характеристику 2-х зразків меблів.
Предмет:Товарознавство
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):організація обслуговування
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Торговельно-економічний коледж при Київському Національному Торговельному Університеті
Содержание:1. Розкрийте груповий асортимент та складіть класифікацію посуду з пластичних мас. Вкажіть властивості пластмас з яких виготовлено посуд 3 2. Порівняйте за комплексом споживчих властивостей різні види кераміки. Вкажіть особливості та ознаки їх розпізнавання 6 3. Складіть класифікацію та охарактеризуйте асортимент м’яких меблів. Дайте товарознавчу характеристику 2-х зразків меблів 7 4. Складіть класифікацію та охарактеризуйте асортимент шкільно-письмових та канцелярських товарів9 5. Споживчі властивості товарів, їх поняття. Значення знань споживчих властивостей для працівників торгівлі 11 Список використаної літератури 15
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:С
Литература:1. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник /Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 560 с. 2. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. 3. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – 252 с. 4. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов /В.А.Швандар, В.П.Панов, Е.М.Купряков и др.; Под ред. проф. В.А.Швандара. – М.: Юнити-Дана, 2000. – 487 с. 5. Теоретичні основи товарознавства. Розділи "Споживчі властивості товарів", "Якість товарів": Опор. конспект лекцій / Київ. держ. торг.-екон. ун-т; Уклад. Н.К.Кисляк; Ред. К.Я.Савчук. - К., 2000. – 35 6. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студентів кооп. вузів / Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К. та ін.; Укоопспілка. Навч.-метод. центр "Укоопосвіта". - К., 2000. - 335с. 7. Товароведение продовольственных товаров: Конспект лекций: Пособие для подгот. к екзаменам / Авт.-сост. Бурова М.. - М.: ПРИОР, 2000. - 142 с. 8. Товарознавство продовольчих товарів: Лаб. практикум: Навч. посіб. / Тищенко Є.В., Рудавська Г.Б., Орлов М.П. та ін.; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. - К., 2000. - 409 с. 9. Товарознавство товарів з пластичних мас, товарів побутової хімії, парфумерно-косметичних товарів: Опор. конспект лекцій / Київ. держ. торг.-екон. ун-т; Уклад. Коломієць Т.М., Росоха Т.Ю.; Ред. Савчук К.Я.. - К., 2000. - 50 с. 10. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення: Опор. конспект лекцій для студ. товарознавч. ф-ту всіх спец. ден. та заоч. навчання / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. - К., 2000- . Ч. 1 / Уклад. Мірошников А.Є., Глушкова Т.Г.. - 88 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)