Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Маркетингове середовище

Карточка работы:92612
Цена:
Тема: Маркетингове середовище
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Транспортне право
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Економічна сутність маркетингового середовища 5 2. Підприємство як об’єкт впливу зовнішнього маркетингового середовища 8 Висновки 14 Перелік використаних джерел 15
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Навколишнє бізнес-середовище — це сукупність чинників, суб’єктів, сил та умов, які впливають на визначення предмета та об’єкта маркетингу, створення системи його засобів, формування їхньої структури, тобто це сфера, що в ній відбувається маркетингова діяльність суб’єкта господарювання. Навколишнє бізнес-середовище підприємства складається з кількох частин. По-перше, це зовнішні умови та сили. Ця частина не може бути керованою підприємством, а тому мета дослідження полягає у вивченні та врахуванні підприємством її дії з метою можливого запобігання негативним впливам чи посилення позитивних впливів на ділову активність та результативність його діяльності. До таких зовнішніх умов і сил, які визначають маркетингову діяльність підприємства, належать: міжнародні: система міжнародних договорів, угод; правила і норми зовнішньої торгівлі; закони інших країн щодо здійснення торговельних операцій; регулювальні: політика уряду; система державного регулювання підприємницької діяльності, ціноутворення, рекламування, конкуренції, чинне законодавство; економічні: стан країни (рівень, динаміка та обсяги виробництва і попиту на товари чи послуги); рівень доходів населення, темпи інфляції, податки); технологічні: рівень використання сучасних технологій; запровадження досягнень науково-технічного прогресу; політичні: політична структура; політична організація суспільства; екологічні: вимоги до охорони довкілля; конкурентні: інтенсивність, форми і види конкуренції, її динаміка; соціальні: культурні, демографічні. Друга частина навколишнього бізнес-середовища — це суб’єкти, з якими контактує підприємство і на котрих певною мірою може впливати. З-поміж суб’єктів, які належать до зовнішнього бізнес-середовища, головним об’єктом дослідження є безумовно споживачі. Їхня поведінка — мотиви купівлі, звички, спосіб і стиль життя, купівельна спроможність, потреби, цінності, побажання, попит, процеси прийняття рішень про купівлю — найважливіші чинники, які визначають зміст, напрямки й особливості маркетингової діяльності підприємства. Крім цього, у ході досліджень навколишнього бізнес-середовища вивчаються такі суб’єкти: державні органи управління: формують систему норм і правил поведінки; регулюють бізнесову діяльність; акціонери (власники): створюють і фінансують підприємство, розпоряджаються власністю, виходячи зі своїх інтересів; постачальники: забезпечують підприємство необхідними матеріально-технічними ресурсами; оптова і роздрібна торгівля: пропонує систему, організацію і практику торговельних стосунків з покупцями на засадах посередництва; засоби масової інформації: забезпечують підприємство комунікаційними зв’язками з ринком; конкуренти: підприємства-суперники, які оперують на тому самому ринку, використовують схожі стратегії; контактні аудиторії: партії, профспілки, релігійні організації, товариства захисту прав споживачів та інші угруповання, які цікавляться діяльністю підприємства, впливають на його співробітників; банківські, страхові, науково-дослідні, охоронні, транспортні організації.
Объём работы:
12
Выводы:Основне завдання досліджень навколишнього бізнес-середовища та мікросередовища підприємства — знайдення способів досягнення тривалого балансу інтересів окремих суб’єктів, що діють на тлі наявних сил та умов, ліквідація суперечностей між ними за рахунок творчого використання власного потенціалу. У зв’язку із цим важливим є таке: урахування рівня досягнення і невдач, можливих ризиків підприємства на шляху до поставлених цілей; здійснення процесу адаптації, тобто пристосування маркетингової стратегії підприємства до змін навколишнього середовища; організація зворотного зв’язку, тобто наявність інформації від ринку стосовно наслідків реалізації маркетингових заходів підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Басовский Л.В. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 308 с. 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Маркетинг: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2000. – 496 с. 3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексунина. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско – торговая корпорация» Дашков и К», 2002. – 614 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)