Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Соціальні основи маркетингу

Карточка работы:92622
Цена:
Тема: Соціальні основи маркетингу
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Розуміння маркетингу 4 2. Соціальні складові маркетингової діяльності 9 3. Соціальні аспекти розвитку сучасних напрямків маркетингової діяльності 16 Висновки 22 Перелік використаних джерел 23
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах демократизації суспільного життя, економічної реформи, переходу до ринкових відносин підприємствам надані широкі права в сфері господарської діяльності. В цьому зв'язку на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління, яка сприяла б виявленню і реалізації всіх наявних у підприємства резервів. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління. Одним з напрямків оптимізації ринкової поведінки підприємств є здійснення заходів з оптимізації політики в галузі розробки та просування нових товарів, робіт та послуг, яка повинна бути спрямована на отримання не тільки максимальних прибутків та захоплення нових ринків, але й на рішення стратегічних завдань підприємства. З цієї точки зору велика увага повинна приділятися формуванню засад організації маркетингової діяльності та управління нею в межах будь-якого підприємства. Потрібно докорінна реформа управління маркетинговою діяльністю не тільки на народногосподарському рівні, але й в основній ланці економіки - підприємстві. Незважаючи на триваючий етап приватизації багатьох великих промислових об'єктів, зміна організаційно-правових форм, поки ще не удалося включити промислові підприємства в ринковий механізм у якості повноцінної складової. Перехід до ринку неможливий також без створення нового механізму господарювання на рівні підприємства, що забезпечує як його стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін кон'юнктури ринку і різних нововведень. Формування такого механізму методом проб і помилок - процес занадто дорогою і затяжний. Тому необхідною умовою дозволу поставлених задач є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи керування підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва і насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.
Объём работы:
20
Выводы:Маркетинг – це одна з сфер людської діяльності, що найбільш динамічно розвиваються. Кожне нове десятиліття заставляє менеджерів по маркетингу переоцінювати свої методики і ставити перед собою нові цілі. З усіх задач які стоять перед сучасною індустрією гостинності дві треба особливо підкреслити. Це посилення конкуренції у всесвітньому масштабі та потреба в посиленні соціальної відповідальності. Швидка глобалізація галузі. За два останні десятиліття світова економіка потерпіла корінні зміни. Географічна відстань та різниця в культурі значно скоротилася з появленням надзвукових літаків, факсів, телексів, комп’ютерних мереж. Це дозволило корпораціям значно розширити свій географічний ринок, свої можливості купувати та виробляти. В результаті створилася значно більш складна ринкова мережа як для самих корпорацій так і для самих споживачів. Потреба в більш етичній та соціальній відповідальності. Підсвідомо риночники постійно стикаються з багатьма дилемами морального характеру. Як потрібно поступити в даних обставинах, не все зрозуміло. Оскільки не всі менеджери по маркетингу мають чіткі моральні принципи. Фірмам необхідно створити свої корпоративні кодекси маркетингової етики – ці кодекси мають описувати взаємовідносини з дистриб’юторами, обслуговуванням клієнтів, рекламні стандарти, розробки товарів та інше. Менеджеру необхідно притримуватися чітких принципів. Компанії та їх менеджери мають керуватися високими етичними нормами, приймаючи колективні рішення. Кожна корпорація та її менеджери мають виробляти для себе філософію соціальної відповідальності та етично коректної поведінки. Соціальна концепція маркетингу потребує, щоб кожен менеджер знав границю, за якою закінчується те, що є законним і дозволено, і виробляти для себе принципи, які засновані на особистій особистості, корпоративній честі, і довгострокових інтересах клієнтів.
Вариант:нет
Литература:1. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності / За ред. П.Г.Перерви— Х., 2004. — 636 с.: 2. Класика маркетинга : Сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. / Сост.: Б.М.Энис и др.— СПб. и др.: Питер, 2001. — 746 с.: 3. Маркетинг / Дудяк Р.П., Липчук В.В., Микитюк В.М., Мельник С.І — Житомир: Волинь, 2003. — 318 с. 4. Маркетинг / С.І.Чебатар, Я.С.Ларіна, О.П.Луцій та ін. — К.: Наш час, 2007. — 503 с 5. Маркетинг : Вправи, ситуації, тести/ Гончаров С.М., Барановський С.В., Дубенюк І.Є., Петрук І.Р.; За ред. С.М.Гончарова — Рівне, 2000. — 194 с. 6. Маркетинг : Ситуаційні вправи. Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько — К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. — 503 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)