Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур

Карточка работы:92651
Цена:
Тема: Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика зао “зернопродукт мхп”. Значення зернових культур в економіці підприємства 4 2. Організація праці на вирощуванні зернових культур зат «зернопродукт мхп» 6 2.1 трудові колективи та існуючі в них форми поділу і кооперації праці 6 2.2 організація основних трудових процесів на вирощуванні зернових культур зат «зернопродукт мхп» 9 2.3 організація, оснащення та обслуговування робочих місць 12 2.4 визначення та обґрунтування способів руху техніки під час виконання основних операцій при вирощуванні зернових культур 14 3. Розробка нормативів і норм праці 19 4. Оплата праці робітників зат «зернопродукт мхп» 21 Висновок 23 Список використаних літературних джерел 25 Додатки 26
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Процес розвитку продуктивних сил суспільства пов'язаний із проблемою ефективного використання усіх виробничих ресурсів, у тому числі і трудових. У рішенні цієї проблеми важливу роль грає нормування праці, що дозволяє дати науково обґрунтовану оцінку виробничої діяльності підприємства, раціоналізувати виконання трудових процесів, знизити трудомісткість продукції, упровадити госпрозрахункові взаємини в трудову діяльність виконавців, об'єктивно оцінити кінцеві результати їхньої праці. За допомогою нормування праці вирішуються великі соціально-економічні питання, що акумулюють у собі інтереси суспільства і держави, що визначають значною мірою якість трудового життя населення, зайнятого активною працею. Отже тема обрана для розгляду в даній роботі є актуальним питанням сьогодення для багатьох сільськогосподарських підприємств, яким складно виживати в перехідний період який спостерігається на теренах української економіки останні десятиріччя. Важлива умова забезпечення ефективної роботи будь-якого підприємства — використання оптимальної моделі організації праці та обґрунтованих норм трудових витрат. Отже, тема обрана для розгляду в даній роботі актуальною для сільськогосподарських підприємств. Основною задачею, що ставиться для вирішення є встановлення затрат праці при вирощуванні зернових культур, визначення її результатів, за допомогою яких здійснюється кооперація праці робітників різних категорій, їх розстановка по робочих місцях. За допомогою вирішення поставленого завдання забезпечується ефективне використання трудових ресурсів на основі певних зусиль щодо зниження трудових затрат при вирощуванні зернових культур. В умовах розвитку ринкової економіки відмічається підвищений попит агро виробників на насіння зернових культур, яке, будучи продуктом науково-технічного прогресу, підвищує ефективність зернового виробництва, посилює конкурентоспроможність суб’єктів господарювання і є одним з визначальних факторів збільшення обсягів пропозиції товарного зерна. При написанні роботи було вивчено законодавчу базу – Кодекс законі “Про працю”, Закон України “Про оплату праці”, Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” та інші нормативні документи, що регулюють трудові відносини в сільському господарстві. Курсова робота виконувалась з використанням книг Громова М. Н. “Проблеми економіки праці в сільському господарстві”, Охапкіна А. І. Наукова організація и нормування праці на сільськогосподарських підприємствах. А також звітні форми и уставні документи ЗАО “Зернопродукт МХП.
Объём работы:
23
Выводы:Після розгляду діяльності ЗАТ «Зернопродукт МХП», слід відмітити наступне. Земельна площа ЗАО “Зернопродукт МХП” за три роки збільшилась на 32 % і на сьогоднішній становить більше 37 тис. га. Функціональний поділ праці на підприємстві виступає як поділ усього персоналу на наступні функціональні групи:  основні робітники;  допоміжні робітники;  обслуговуючі робітники;  що служать (фахівці, керівники, технічні виконавці). Організації і нормування праці установлюється на засадах раціональних співвідношень у чисельності різних функціональних груп працівників. Функціональний поділ праці може привести і до підвищення ефективності виробництва, і до її зниження. Підвищення ефективності функціонального поділу праці припускає чітку спеціалізацію робітників та службовців на виконання визначених функцій (підготовка виробництва, його планування, перетворення предметів праці, навантаження і транспортування предметів праці, інструментів і т.п., контроль якості, ремонт устаткування й ін.).Виконання роботи з тієї або іншої функції наряду з технологічним поділом праці формує професії і спеціальності виконавців. Форми і системи оплати праці встановлюють зв'язок між величиною заробітку і кількістю і якістю праці, обумовлюють визначений порядок його нарахування. Системи оплати праці являють собою сукупність правил і показників, що визначають співвідношення між кількістю праці і мірою винагороди за нього. Зв'язок між нормуванням, кількісною і якісною оцінкою праці з його оплатою реалізується через тарифну систему, що являє собою сукупність нормативних матеріалів, що визначають рівень оплати праці різних груп працівників з урахуванням їх кваліфікації й умов виробництва. Вона враховує обов'язки працівників, кваліфікаційні вимоги до присвоєння розрядів в залежності від складності і характеру робіт, їхньої розмаїтості і рівня відповідальності. Основними її елементами є тарифні ставки, тарифні сітки і тарифно-кваліфікаційні довідники.
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю України. - К".: Україна. 1995.- 192 с. 2. Про оплату праці: Закон України/Закони України. Т.З. - К.: Україна, 1997 -.2І9 с. 3. Постанова Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. від 8 лютого 1995 р. № 100 - http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=136 4. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2001. 407 с. 5. Громова М. Н. “Проблеми економіки праці в сільському господарстві” - К.: Основи, 1996 – 248 с. 6. Курбатов И.Д. Экономия рабочего времени - важный резерв роста производительности труда. //Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. - 2002 г. - №8. 7. Охапкіна А. І. Наукова організація и нормування праці на сільськогосподарських підприємствах. К: Академія, 2005 – 150 с. 8. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 112 с 9. Патрушев В.Д. Бюджет времени сельского населения. М.: "Наука"". 2006 – 450 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)