Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Карточка работы:92652
Цена:
Тема: Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика «Агрофірми „Київська“». Значення вирощування картоплі в економіці підприємства 5 2. Організація праці на вирощуванні картоплі в «Агрофірмі „Київська“» 7 2.1 Трудовий колектив «Агрофірми „Київська“» та існуючі в ньому форми поділу і кооперації праці 7 2.2 Організація основних трудових процесів на вирощуванні картоплі в «Агрофірмі „Київська“» 9 2.3 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць в «Агрофірмі „Київська“» 14 3. Розробка нормативів і норм праці 17 3.1 Способи вивчення трудових процесів, аналіз результатів проведених спостережень і обробка даних 17 3.2 Розрахунок та обґрунтування нормативів і норм праці 20 4. Оплата праці в сільському господарстві 22 Висновки і пропозиції 25 Список використаних літературних джерел 26 Додатки 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Темою обраною для розгляду в даній роботі є організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі. У сільському господарстві, як і в більшості галузей народного господарства, норма праці виступає у виді норм часу, норм виробітку, норм обслуговування і норм чисельності. Поряд з цим повинні розроблятися і затверджуватися норми виробництва продукції на працівника, виходячи з яких і встановлюються розцінки за продукцію. Особливість нормування праці в сільському господарстві обумовлена специфікою сільськогосподарського виробництва, тому що тут великий розрив у часі між моментом вкладення праці й одержанням продукції. Рівень заробітної плати працівників у великому ступені залежить від стану роботи з нормування праці. Упорядкування нормування — це важливий фактор забезпечення організації оплати праці. У сільському господарстві застосовуються технічно обґрунтовані міжгалузеві і галузеві, єдині і місцеві норми виробітку (виробництва, часу, обслуговування). Перелік цих норм систематично переглядається Республіканським нормативно-дослідницьким центром у сільському господарстві і затверджується в міністерстві. Усі зазначені норми встановлені виходячи з вартості робочого дня. Конкретні норми виробітку (обслуговування) розробляються в сільськогосподарській організації за узгодженням з комітетом профспілки на підставі технічно обґрунтованих норм виробітку з урахуванням резервів підвищення продуктивності праці, повного використання техніки, ступеня механізації виробничих процесів, виду тварин і досягнутого рівня продуктивності. Відхилення допускаються у випадках, коли конкретні виробничі умови не відповідають тим, для яких установлена технічно обґрунтована норма. Дана тематика цікавить багатьох науковців, на основі їх праць і написана дана курсова робота. Основним джерелом для написання роботи служить нормативно-законодавча база України, що регулює взаємовідносини керівників і найманих співробітників, перш за все це Конституція України, Закон України “Про заробітну плату”, Кодекс Законів “Про працю”, Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”. Теоретичні засади написання представленої роботи почерпнуті з наступних літературних джерел - Попов Н.А. Організація сільськогосподарського виробництва, Чураков В.Я. Наукові основи оцінки трудових ресурсів в АПК, Шапиро Б.М. Організація праці в сільському господарстві, Кобець Е.А., Корсаков М.Н. Організація, нормування й оплата праці на підприємствах галузі та інші.
Объём работы:
22
Выводы:Після розгляду питань організації, нормування та оплати праці на вирощуванні картоплі на прикладі «Агрофірми „Київська“», можна зробити наступні висновки: в господарстві культивується більше 30 сортів картоплі української, німецької та голландської селекції, вирощують елітну картоплю, використовуючи досягнення сучасних технологій. Але для підвищення продуктивності праці на даному підприємстві доцільно запровадити ресурсоощадні технології. У сучасній вітчизняній і світовій практиці до найбільш перспективним землезахисним, ресурсоощадним прийомам відносяться мінімальна і нульова обробки ґрунту. Мінімальна обробка дозволяє забезпечити зменшення механічних впливів землеобробних машин на ґрунт і дії, що ущільнює, вплив ходових систем на неї, скорочення проходів агрегатів по полю. Після неглибокої обробки ґрунту, а також після обробки бур'янів, що проростають, і падалиці зернових культур гербіцидами суцільної дії, краща пряма сівба. В даний час на підприємстві використовують системи норм праці, які відображають різні сторони трудової діяльності. Найбільш широко застосовуються норми часу, виробки, обслуговування, чисельності, керованості, нормовані завдання. Взаємозалежним показником нормування і продуктивності праці в сільськогосподарській галузі йде оплата праці. Окремі технологічні процеси в рослинництві потребують оптимальних агротехнічних строків і відповідної якості (обробка ґрунту, сівба, збирання врожаю), бо це визначатиме долю майбутнього врожаю. Такі особливості умов праці вимагають застосування поточного преміювання, інших заохочень.
Вариант:нет
Литература:1) Закон України “Про охорону праці” - http://www.kcws.kharkov.ua/zu_job_oh.html 2) Кодекс Законів України “Про працю” - http://www.jobmarket.com.ua/ua/legislation/kzot/ 3) Генкин Б. М. Экономика и социология труда. М.: Норма, 2000. – 356 с. 4) Ракоти В. Д. Заработная плата и предпринимательский доход. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 115 с. 5) Рофе А. И., Жуков А. Л. Теоретические основы экономики и социология труда. – М.: МИК, 1999 – 250 с. 6) Рощин С. Ю., Разумов Т. О. Экономика труда. – М.: Инфра-М, 2000 – 405 с. 7) Рынок труда. Под ред. В. С. Буланова, Н. А., Воичина. – М.: Экзамен, 2000 – 246 с. 8) Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. – М.: Инфра-М, 1996 – 115 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)