Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

Карточка работы:92655
Цена:
Тема: Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика тов «таврійського комбікормового заводу» 4 2. Організація праці на вирощуванні кормів 7 2.1 трудовий колектив та існуючі в ньому форми поділу і кооперації праці 7 2.2 організація трудових процесів на вирощуванні кормів 8 2.3 організація, оснащення та обслуговування робочих місць в тов «таврійського комбікормового заводу» 11 2.4 визначення та обґрунтування способів руху під час виконання основних операцій 13 2.5 обґрунтування раціональних режимів праці та відпочинку робітників тов «таврійського комбікормового заводу» 15 3. Розробка нормативів і норм праці 18 3.1 способи вивчення трудових процесів 18 3.2 розрахунок та обґрунтування нормативів і норм праці, визначення норм витрат палива 20 4. Оплата праці в сільському господарстві 23 Висновки 25 Список використаних літературних джерел 27 Додатки 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Роль галузі кормовиробництва для нових агроформувань різних форм власності зростає: по-перше, забезпеченість кормами є лімітуючим фактором реалізації генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці, по-друге, з економічної точки зору корми є важливою статтею витрат у тваринництві. Так, за даними НІД кормів УААН, у 2001 році серед усіх матеріальних затрат, що увійшли в собівартість продукції сільськогосподарського виробництва в цілому, корми складали 3491,6 млн. грн., або 28,9 %; в собівартості продукції тваринництва — 71,7%. Отже, від забезпечення кормами та їх якості залежить рівень продуктивності тваринництва та конкурентоспроможність продукції на ринку. Однак за даними Державного комітету статистики України, останніми роками дефіцит кормового білка становить 25-30%, що потребує нового підходу та суттєвих змін у формуванні кормової бази. Представлена робота присвячена висвітленню тематики організації, нормування і оплати праці на вирощуванні кормів. Робота написана на прикладі ТОВ «Таврійського комбікормового заводу», що розташований у Херсонській області місті Таврійськ. Підприємство спеціалізується на вирощуванні комбікормів і інших кормових культур, коротка характеристика яких представлена в роботі. Літературним підґрунтям для написання курсової роботи з теми організації, нормування і оплати праці на вирощуванні кормів послужили книги, статті і нормативні документи – Кодекс Законів України “Про працю”, Закон України “Про плату праці”, Закон України “Про підприємства”, Богданов Г.А. Годівля сільськогосподарських тварин, Ібатуллін І.І. Ефективність використання кормів при вирощуванні ремонтних телиць за різних рівнів годівлі, Шевчук Б.Г. Технологія виробництва продукції тваринництва та інші літературні джерела.
Объём работы:
24
Выводы:Наукова організація праці передбачає систематичне впровадження досягнень науки і передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці. Впровадження наукової організації праці (НОП) спрямоване на рішення економічних, соціальних і психофізіологічних задач. Практичне застосування методів НОП в торговельному підприємстві сприяє: зростанню товарообігу, зниженню витрат праці, витрат обігу, підвищенню продуктивності праці працівників, поліпшенню і оздоровленню умов праці, підвищенню змістовності і привабливості праці в торгівлі, скороченню витрат часу покупців на придбання товарів. В основі наукової організації управлінської праці полягають наступні принципи: комплексність, системність, спеціалізація, регламентація, стабільність, цілеспрямована творчість. Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними основними напрямками: оплата і стимулювання праці, розподіл і кооперація праці, технічне забезпечення і механізація праці, нормування праці, сприятливий режим і умови праці. Найбільш відповідальним моментом у роботі з раціоналізації управлінської праці є планування заходів щодо створення сприятливих умов праці керівників і фахівців організації. Вони можуть розроблятися на різних рівнях управління (нижчому, середньому і вищому). На основі вивчення різних аспектів трудового процесу складається комплексний план раціональної організації праці. У плані відображають заходи відповідно до основних напрямків раціональної організації праці. На першому етапі готується об’єкт планування й обсяг робіт, мета проведених заходів. На другому етапі вивчається досягнутий рівень організації управлінської праці і виявляються резерви підвищення його продуктивності. На третьому етапі встановлюються конкретні виконавці намічених заходів і здійснюються контрольні функції за виконанням запланованих заходів.
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю України.-К.: Україна. 1995.- 192 с. 2. Про підприємства України: Закон УРСР.- К.: Україна. 1992.- 31 с. 3. Про оплату праці: Закон України/Закони України. Т.З. - К.: Україна, 1997. - С.210-2І9. 4. Богданов Г.А. Годівля сільськогосподарських тварин. - http://www.aup.ru/ 5. Кобець Е.А., Корсаков М.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрясли. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006 – 264 с.. 6. Науково-технічний прогрес і природокористування - http://www.vuzlib.net/eco_pr/ 7. Ібатуллін І.І. Ефективність використання кормів при вирощуванні ремонтних телиць за різних рівнів годівлі. - http://www.aup.ru/ 8. Шевчук Б.Г. Технологія виробництва продукції тваринництва та інші літературні джерела. - http://www.aup.ru/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)