Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні цукрових буряків

Карточка работы:92656
Цена:
Тема: Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні цукрових буряків
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика СП «Iнтерагро Сквира». 5 2. Організація праці на вирощуванні цукрових буряків. 8 2.1 Трудові колективи та існуючі в них форми поділу і кооперації праці..8 2.2 Організація основних трудових процесів на вирощуванні цукрових буряків.11 2.3 Організація оснащення та обслуговування робочих місць. 14 2.4 Визначення та обґрунтування способів руху під час виконання основних операцій по вирощуванню цукрових буряків. 16 2.5 Обґрунтування раціональних режимів праці та відпочинку виконавців. 18 3. Розробка норм і нормативів праці. 20 4. Організація оплати на підприємствах, що функціонують на сільськогосподарському ринку. 23 Висновок. 25 Список використаних літературних джерел. 27 Додатки 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сільськогосподарське виробництво є традиційною потужною галуззю української економіки. Родючі ґрунти, багаті традиції землеробства, сприятливий клімат, освідченні та працьовиті люди – все це є підґрунтям для того, щоб аграрний комплекс займав пріоритетне місце в економіці, гарантував потреби населення в якісних і доступних продуктах харчування, забезпечував достойний рівень життя селянам та експортний потенціал держави. Особливістю аграрного сектору країни є те, що він нині знаходиться в процесі трансформації від планової до ринкової економіки. Протягом 7–10 років в Україні було здійснено реформування відносин власності на землю та засоби виробництва. Внаслідок реалізації аграрної і земельної реформи за станом на 1 січня 2004 р. селянам та інших громадянам передано у власність і користування 36,2 млн. га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 12,7 млн. га господарствам населення, з них 11 млн. га особистим селянським господарствам. Майже 4,9 млн. громадян одержали Державні акти на земельну власність. У складі сільськогосподарських підприємств тепер домінують недержавні підприємства (понад 98% їх загальної кількості). Створені та працюють ефективні сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, велика кількість продукції виробляється господарствами населення Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні цукрових буряків є темою розглянутою в представленій курсовій роботі. Цукрові буряки історично пристосовані до районів із достатньо високою відносною вологістю повітря. Рослини погано розвиваються за відсутності опадів у березні й квітні. Період появи сходів повинен бути теплим із помірним дощем, перша половина літа — прохолодною і дощовою, а потім має переважати помірно суха й тепла погода. За весь вегетаційний період з поверхні ґрунту, зайнятої цукровими буряками випаровується 25-30% води, що випаровується рослинами. В основних районах бурякосіяння опадів не вистачає навіть для формування середнього врожаю, тому волога, нагромаджена у ґрунті в осінньо-зимовий період, стає надійним запасом для максимальної витрати її під час інтенсивного росту листя і коренеплодів.
Объём работы:
24
Выводы:Важлива умова забезпечення ефективної роботи будь-якого підприємства — використання оптимальної моделі організації праці та обґрунтованих норм трудових витрат. Значна частина нормативної бази з питань праці та професійно-кваліфікаційної класифікації, яка була створена за часів Радянського Союзу, застаріла і не відповідає організаційно-технічному рівню виробництва й потребує оновлення. Стан нормування праці на залізничному транспорті — не виняток. Випуск конкурентоспроможної продукції (послуг) високої якості й за оптимальними цінами потребує постійного зменшення витрат на її виробництво за рахунок раціонального використання трудових ресурсів та зниження витрат інших виробничих ресурсів (основних фондів, палива, енергоносіїв тощо). Роботодавець, прагнучи максимального прибутку, зацікавлений у мінімальних витратах робочого часу одночасно із забезпеченням високої якості продукції (послуг) за оптимальної чисельності працівників. Працівники, реалізуючи здобутий професійно-кваліфікаційний рівень, також зацікавлені в ефективному використанні робочого часу, у нормальних напруженості, умовах праці та її оплаті. Без визначення науково обґрунтованих норм часу, норм виробітку, норм обслуговування та норм чисельності, що виходять з нормальних умов праці, роботодавцям неможливо забезпечити високий рівень організації та ефективності виробництва. Таким чином, для підприємств будь-якого організаційно-правового статусу, форми власності та підпорядкування нормування праці є елементом управління його економічним, технічним і соціальним розвитком, і, відповідно, стан і організація нормування праці сприяють здійсненню поточного, перспективного й прогнозованого планування та прийняття техніко-економічних, організаційних і соціальних рішень. Використання на підприємстві науково обґрунтованих норм праці становить важливу умову забезпечення конкурентоспроможності його продукції (послуг), ефективності роботи. Нормування праці в ринковій економіці залишається важливою складовою механізму управління виробництвом і дієвим засобом визначення необхідних витрат праці на виконання робіт, надання послуг працівниками відповідного професійно-кваліфікаційного рівня та встановлення на цій основі норм праці, виявлення і використання резервів зростання суспільно необхідної продуктивності праці.
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю України. - К.: Україна. 1995.- 192 с. 2. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриценко А. М., Колот А. М., Чернов В. І. Нормування праці. — К.: ВІПОЛ, 1995 – 124 с. 3. Аведян Л. Й. Управління людськими ресурсами на підприємстві: Автореф. дис. к. е. н. — Харків, 2000 – 12 с. 4. Адамчук В. В, Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и соціологія труда. — М.: ЮНИТИ, 2000 – 244 с. 5. Баланда А. Л. Неформальна зайнятість (методологія і методика дослідження): Автореф. дис. к. е. н. — К., 1999 - 23. 6. Бесєдін В. Ф. Прогнозування і розробка програм: Метод. реком. — К., 2000 – 118 с. 7. Богданова Т. І. Організаційно-економічні аспекти формування трудових резервів: Метод. реком. — М.: Экономика, 2000 – 360 с. 8. Поляков И. А., Ремизов К. С. Справочник экономиста по труду. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономика, 2000 – 420 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)