Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація, нормування та оплата праці в молочному скотарстві

Карточка работы:92658
Цена:
Тема: Організація, нормування та оплата праці в молочному скотарстві
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ «АГРО-РЕГІОН» 5 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ 7 2.1 Трудові колективи ЗАТ ПЗ “Агро-Регіон” та існуючій в них поділ праці та кооперації 7 2.2 Організація основних трудових процесів в ЗАТ ПЗ “Агро-Регіон” 8 2.3 Організація і оснащення робочих місць 11 2.4 Обґрунтування раціональних режимів праці та відпочинку виконавців 14 3. РОЗРОБКА НОРМАТИВІВ І НОРМ ПРАЦІ 18 3.1 Способи вивчення трудових процесів, аналіз результатів проведених спостережень і обробка даних 18 3.2 Розрахунок та обґрунтування нормативів і норм праці 20 3.3 Економічна ефективність упровадження технічно обґрунтованих норм праці 22 4. ОПЛАТА ПРАЦІ В ЗАТ ПЗ «АГРО-РЕГІОН» 24 ВИСНОВОК 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Аналіз стану молочного скотарства в Україні засвідчує, що на фермах нині використовують кілька систем організації доїння корів, основними з яких є доїння у стійлах, у доїльних залах, в умовах літніх таборів і пасовищ. Більшість поголів’я корів утримують на прив’язі в стійлах. З огляду на це, 80% парку доїльної техніки становлять ті установки, що призначені для доїння корів у доїльне відро, типу УДБ-100, 17% — установки типу УДМ-50, УДМ-100 та УДМ-200 і 3% — установки-майданчики для організації доїння корів у доїльних залах. Для доїння корів у доїльні відра випускають вітчизняну установку УДБ-100. Останнім часом розроблено та освоєно випуск молокопровідних доїльних установок “Брацлавчанка”, які можуть обслуговувати 50, 100 та 200 корів. У ВАТ “Брацлав” розроблено також установки-майданчики УДТ-8 “Тандем” та УДЕ-16 “Ялинка”. Крім того, в Україні розроблено такі установки індивідуального доїння корів: УДФ.00.000, УІД-10, УІД-20, УДП-1, АД 1001. Інтенсивне ведення скотарства нерозривно пов’язане з високим рівнем відтворення поголів’я, що дає змогу забезпечити потреби ферм у тваринах, придатних для експлуатації в сучасних умовах. Такі тварини повинні мати високий надій — 5000-7000 кг молока при стандартному вмісті в ньому жиру і білка. Підтримання такого рівня продуктивності протягом всього періоду експлуатації без зниження відтворної здатності можуть забезпечити тільки здорові тварини. Нині численними дослідженнями виявлено негативний зв'язок між основними показниками молочних корів — надоями та плодючістю. На думку окремих дослідників, підвищення надою на кожні 1000 кг призводить до зменшення плодючості на 10%. Висока концентрація тварин, гіподинамія, погрішності в годівлі, стресові ситуації й недоліки в інших технологічних операціях негативно впливають на фізіологічні процеси організму й зокрема на функціональний стан статевого апарату корів. Тому серед причин вибракування цих тварин порушення відтворної здатності становлять 24-27%. Представлена робота висвітлює тему організації, нормування та оплати праці в молочному скотарстві, на прикладі ЗАТ «Агро-Регіон», які господарюють в Бориспільському районі Київщини. Коротка характеристика даного підприємства дана в першому розділі представленої роботи. Перед написанням даної роботи були опрацьовані наступні літературні джерела – законодавчо-нормативні акти України, що регулюють трудові відносини, Ветеринарна біотехнологія під редакцією А.Ф. Ображей, Ломовських Л.О. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах, Буракова С.О. Охорона праці в сільському господарстві. Широко використані недруковані видання мережі ІНТЕРНЕТ.
Объём работы:
24
Выводы:Інтенсивне ведення скотарства нерозривно пов’язане з високим рівнем відтворення поголів’я, що дає змогу забезпечити потреби ферм у тваринах, придатних для експлуатації в сучасних умовах. Такі тварини повинні мати високий надій — 5000-7000 кг молока при стандартному вмісті в ньому жиру і білка. Підтримання такого рівня продуктивності протягом всього періоду експлуатації без зниження відтворної здатності можуть забезпечити тільки здорові тварини. Нині численними дослідженнями виявлено негативний зв'язок між основними показниками молочних корів — надоями та плодючістю. На думку окремих дослідників, підвищення надою на кожні 1000 кг призводить до зменшення плодючості на 10%. В роботі розглянуто тему організації, нормування та оплати праці в молочному скотарстві. ЗАТ ПЗ «Агро-Регіон» щорічно виробляє понад 7 тисяч тонн молока на рік, по 5385 кг в середньому від кожної корови. Підприємство застосовує передові технології вирощування корів і підвищення кількості молока. В ЗАТ ПЗ “Агро-Регіон” існує колективна форма організації праці, такий колектив стає єдиним соціальним механізмом, що створює на підставі кооперації та поділу праці закінчений продукт. Організація трудових процесів в ЗАТ ПЗ “Агро-Регіон” полягає в приведенні трудової діяльності людей до системи, що забезпечує досягнення максимально можливого корисного ефекту з урахуванням конкретних умов цієї діяльності та рівня відповідальності. Для поліпшення роботи робітників працівників підприємства застосовую різноманітну техніку, що підвищує продуктивність праці і зменшує ризик захворювань у корів.
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю України.-К.: Україна. 1995.- 192 с. 2. Про підприємства України: Закон УРСР.- К.: Україна. 1992.- 31с. 3. Закон України “Про молоко та молочні продукти” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.513 4. А.Ф. Ображей Ветеринарна біотехнологія : Бюлетень/Укр. акад. аграр. наук, Ін-т вет. медицини; № 8, 2006 – 299 с. 5. Буракова ,С.О. Охорона праці в сільському господарстві. Кам'янець-Подільський :Абетка, 2003 – 90 с. 6. Слав’юк Р. А.Економіка сільського господарства - http://korolenko.kharkov.com/a/viewdoc.pl?num=70958922 7. Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства// Энциклопедия бухгалтера и экономиста Прил.; окт. 2002 8. Ломовських Л. О. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах. Харків, 2002 – 20 с. 9. Шаповал О. Європа під Києвом - http://a7d.com.ua/2007/10/16/vropa_pd_kivom.html
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)