Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Суб’єкти підприємницького права

Карточка работы:61072б
Цена:
Тема: Суб’єкти підприємницького права
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание:Вступ 3 1. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності (громадяни "Підприємці) 4 2. Підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика 13 Висновок 21 Література 22
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Найпростішою формою здійснення підприємницької діяльності є форма приватного підприємництва фізичними особами, тобто без створення підприємств чи інших юридичних осіб. Ринкова економіка надає можливості людині, яка має бажання, знання, кошти або майно, і на яку не поширюються законодавчі заборони, розпочати справу і втілити у життя своє уявлення про ефективну прибуткову діяльність та, як наслідок, досягти матеріального добробуту. Спеціального нормативного акту, який б встановлював правовий статус громадянина-підприємця, на сьогодні не існує. Відповідні положення щодо права фізичної особи на зайняття підприємницькою діяльністю містяться у гл. 13 ГК України, гл. 5 ЦК України та у відповідних галузевих документах, що регулюють відповідний вид діяльності. 19 жовтня 2000 р. Верховна Рада України прийняла Закон № 2063-ІП "Про державну підтримку малого підприємництва", ст. 1 якого віднесла фізичних осіб — приватних підприємців до суб'єктів малого підприємництва.
Объём работы:
21
Выводы:Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової соціальної діяльності і в більшості країн світу з ринковою економікою вважається одним із найпрестижніших. Адже саме цей вид діяльності у відповідних умовах найкращим чином виявляє людську суть, допомагає прояву працівника як особистості. Підприємництву властивий більш індивідуальний характер, високий ступінь стимулювання співробітників, що призводить до більш повної реалізації потенціалу кожного з них. Здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність, працівник значно зростає як людина: він росте і професійно і інтелек-іуально. І це має цілком реальні позитивні наслідки для всього суспільства. Історія доводить, що підняти економіку, інші сфери буття до високого рівня розвитку можливо переважно через прояв членами цього суспільства їх господарської ініціативи.
Вариант:нет
Литература:1. Беляневич Е Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право — 1997 — № 1 — С 12 2. Гордієнко О Проблеми вдосконалення правового регулювання індивідуального підприємництва // Підприємництво, господарство і право — 2002 — № 8 — С 14 3. Коломієць О Право громадян на здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право — 2002 — № 4 — С 28 4. Харитонов Є О , Саніахметова Н О Цивільне право України Підручн — К , 2003 5. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682. 6. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К., 2005. — 624 с 7. Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 9. - С 32. 8. Фрідмо І. Про відокремлені підрозділи юридичної особи // Юридичний вісник України. — 1999. — № 20. — С 5
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)