Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Проблеми безробіття в перехідній економіці України

Карточка работы:5533б
Цена:
Тема: Проблеми безробіття в перехідній економіці України
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Львівський Банковський Університет Національного Банку України (ЛБУНБУ)
Содержание:Вступ .....................................3 Розділ 1. Сутність безробіття ....5 1.1. Історичні відомості про виникнення безробіття ....5 1.2. Сутність і причини безробіття. ...........................8 Розділ 2. Особливості безробіття в Україні ..............................19 Розділ 3. Безробіття в зарубіжних країнах та шляхи його подолання..................26 Висновки ...........................32 Список літератури ..............33
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Людський фактор є головною продуктивною силою суспільства. Тому у відтворенні продуктивних сил насамперед слід виділяти відтворення особистого фактора — людини праці і підприємця. Людина сама є продуктивною силою. Продуктивна сила людини праці характеризується її робочою силою, тобто здатністю до праці. У будь-якій суспільно-економічній формації робоча сила має дві характеристики: 1) кількісну (кількість носіїв здатності до праці); 2) якісну (стан фізичного розвитку і здоров’я людини, рівень освіти і кваліфікації, співвідношення цих показників для різних професійних груп населення). До якісної характеристики робочої сили належить також: • здатність приводити в дію засоби виробництва, виконувати норми, виробляти конкурентоспроможні матеріальні блага і послуги високої якості; • здатність у процесі праці вдосконалювати свої професійні навики, підвищувати рівень освіти і кваліфікації; • здатність удосконалювати знаряддя і предмети праці. Робоча сила, таким чином, є потенційним станом здатності до праці, її реалізації у самій праці. Щоб праця здійснювалася як продуктивний процес, робоча сила повинна реально включатися до складу продуктивних сил, тобто бути зайнятою у процесі виробництва. Людина праці, як і підприємець, виступають продуктивною силою тоді, коли вони, тобто їх здібності, реально використовуються в процесі виробництва. Поняття «зайнятість» передусім означає, що потенційний носій особистої продуктивної сили — робочої сили чи підприємницького хисту, включений до складу продуктивних сил суспільства на певній ділянці виробничого процесу товарів і послуг. Зайнятість — це не тільки праця. У сучасних умовах вона повинна органічно поєднуватися із задоволенням особистих потреб людини, в тому числі таких: рівень оплати праці, характер праці, умови праці, тривалість робочого дня, охорона праці, компенсація за шкідливість, інтенсивність праці тощо. Людина працює не заради праці як такої: праця повинна піднести добробут людини, її соціальний статус у суспільстві, на підприємстві, у сім’ї. Мета курсової роботи: розглянути проблеми безробіття в перехідній економіці України. Мета роботи визначає основні завдання: вивчити історичні відомості виникнення безробіття; проаналізувати сутність та причини безробіття; оцінити особливості безробіття в Україні; вивчити особливості безробіття в зарубіжних країнах та шляхи його подолання. Предмет дослідження: безробіття. Об’єкт дослідження: перехідна економіка України.
Объём работы:
30
Выводы:Є підстави вважати, що динаміка безробіття в Україні залишиться приблизно такий же, як дотепер, тобто в найближчі роки буде рости, але, як і колись, невисокими темпами. Для істотного скорочення масштабів безробіття необхідні економічний ріст і відповідна структурна перебудова економіки. Арсенал засобів власне політики зайнятості досить широкий і вже давно апробований світовою практикою. Це різні способи субсидування оплати праці, механізм квотування робочих місць, організація оперативного перенавчання громадян, стимулювання їхнього територіального перерозподілу, стимулювання роботодавців до створення робочих місць для праці на умовах гнучких режимів робочого часу, регулювання сумісництва і, нарешті, організація тимчасових суспільних робіт. Активне використання цих механізмів у розвинутих країнах, особливо суспільних робіт і інших гнучких форм зайнятості, забезпечує високу мобільність безробітних і істотно знижує тривалість безробіття. Такими механізмами необхідно опановувати й у нашій країні.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про зайнятiсть населення» // Голос України. — 30 грудня. 2. Закон України «Про колективнi договори i угоди» // Голос України. . — 15 липня. 3. Богиня Д. П. Трудовий потенцiал України: Соцiально-демографiчний аспект. — Львiв, 2003. 4. Васильченко В. С., Ерасов В. В., Крыжановский В. Н., Оникиенко В. В. Конверсия, рынок, труд. — К.: НЦ ЗРТ, 2002. 5. Дані сайту Міністерства статистики України. 6. Петюх В. М. Ринок працi та зайнятiсть. — К.: МАУП, 1997. 7. Покрытан А., Зверяков М., Моторнов Н. О совершенствовании учета прошлого труда в годовом продукте // Экономика Украины. . — № 5. —С. 15 — 20. 8. Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації заробітної плати на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 6. 9. Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ. — 2000. 10. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)