Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Ринкова політика фірми

Карточка работы:6105б
Цена:
Тема: Ринкова політика фірми
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ. 2 1. Ринок капіталу. 3 2. Оцінка конкурентного середовища при виробленні конкурентного середовища. 5 3. Позичковий капітал і конкурентна стратегія фірми. 9 4. Планування конкурентної стратегії фірми. 12 Висновок. 16 Список використання літературних джерел. 18
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринок капіталу є частиною фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий капітал. Функціонування ринку капіталу дозволяє підприємствам вирішувати проблеми як формування інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестиційних проектів, так і ефективного фінансового інвестування (здійснення довгострокових фінансових вкладень). Фінансові активи, що обертаються на ринку капіталу, як правило, менш ліквідні; для них характерний найбільший рівень фінансового ризику і відповідно більш високий рівень дохідності. Отже, при формуванні конкурентної стратегії фірми ринок капіталу відіграє вирішальну роль. Фактично він являє собою сукупність інститутів, направляючий потік коштів від кредиторів до позичальників і назад. Основною функцією цього ринку є трансформація бездіяльних активів у позичковий і інвестиційний капітал. Процес акумулювання і розміщення фінансових ресурсів, здійснюваний фінансовою системою, безпосередньо зв'язаний з функціонуванням фінансових ринків і діяльністю фінансових інститутів. Якщо задачею фінансових інститутів є забезпечення найбільш ефективного переміщення засобів від власників до позичальників, то задача ринку капіталу складається в організації торгівлі фінансовими активами і зобов'язаннями між покупцями і продавцями фінансових ресурсів. На фінансову стійкість підприємства значною мірою впливає ринок капіталу, а отже для того, щоб триматись на плаву підприємства повинні розробляти стратегію підприємства з урахуванням особливостей і структури ринку капіталу.
Объём работы:
18
Выводы:Ринкова стратегія фірми передбачає зіставлення всіх альтернативних варіантів у сфері зовнішньоекономічної діяльності й обґрунтування оптимального рішення. Процес вироблення ринкової стратегії фірми охоплює такі етапи: 1. Аналіз усіх сторін зовнішньоекономічної діяльності фірми. При цьому необхідно: аналізувати становище фірми на ринку з тими товарами і послугами, які фірма випускає в даний момент; вивчати діяльність фірми з позицій споживача товарів і послуг фірми; аналізувати діяльність фірми з позицій ринку. 2. Аналіз ринку майбутнього (аналіз попиту і пропозиції). Фірмі важливо визначити, яким буде ринок у найближчому майбутньому, у якому напрямку цей ринок розвиватиметься і чого чекають споживачі від фірми в майбутньому. При цьому необхідно: зіставити становище фірми з місткістю майбутнього ринку; проаналізувати коливання кон'юнктури ринку. 3. Аналіз можливостей фірми: аналіз очікуваного збільшення обсягу зовнішньоекономічної діяльності; аналіз переміщення фірми на інші ринки; аналіз діяльності в новому середовищі і припинення діяльності в старій сфері. 4. Аналіз бюджетно-податкової політики: бюджетно-податкова політика усередині країни та її вплив на фірму; бюджетно-податкова політика за рубежем і її вплив на фірму. 5. Вплив тенденцій у світовій економіці: аналіз світового ринку позичкового капіталу; аналіз зовнішньоторговельної політики різних країн. 6. Розроблення довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми: формулювання глобальної довгострокової цілі зовнішньоекономічної діяльності; формулювання варіантів досягнення цілей зовнішньоекономічної діяльності; декомпозиція глобальної цілі на піднесення; порівняння варіантів досягнення цілей зовнішньоекономічної діяльності. Загальний стратегічний план фірми формується на основі її стратегічної маркетингової програми фірми шляхом нарощування на ньому фінансово-економічного, технічного й організаційного наповнення. Стратегічна маркетингова програма фірми спрямована переважно на середньострокові і довгострокові цілі. Цілей у фірми може бути багато, тому необхідно їх ранжирувати, тобто виділяти головну ціль і цілі, що визначаються нею.
Вариант:2
Литература:1. Планування ринкової стратегії фірми - http://www.libr.org.ua/book/77/2374.html 2. Ринок цінних паперів - http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3577&Itemid=265 3. Финансово-кредитный словарь / Под ред. В. Ф. Гар бузова. — М.: Финансы и статистика, 1985 – 118 с. 4. Загородит А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансовий словник. 2-ге вид. — Львів: Центр Європи, 2006 – 628 с. 5. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. К.: Либра, 2006 – 285 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)