Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Ціноутворення

Карточка работы:92692
Цена:
Тема: Ціноутворення
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи ціноутворення 4 2. Принципи та методи ціноутворення 9 Висновки 18 Перелік використаних джерел 19
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В ринковій економіці ціна виступає в якості одного з найбільш важливих синтетичних показників, який суттєво впливає на фінансовий стан підприємства. Стратегія ціноутворення як складова загальноекономічної стратегії підприємства повинна не тільки забезпечувати підприємству покриття витрат за рахунок отримання високих доходів, але й враховувати майбутні зміни на ринку продукції, ступінь конкурентності взаємовідносин між виробниками аналогічної продукції. Формування стратегії ціноутворення повинне базуватися на ретельному вивченні усіх чинників встановлення ціни та обґрунтуванні доцільності використання нових методів ціноутворення. Саме тому вивчення елементів цінової стратегії стає важливим напрямком наукових досліджень та є актуальною проблемою сучасної системи управління. Слід зазначити, що в умовах конкурентних відносин на ринках товарів основним гравцем на ринку вважається саме споживач, зі своїми особливостями, манерами поведінки та мотивацією до купівлі продукції. Тому основна увага при проведенні досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності приділяється саме вивченню особливостей попиту на продукцію підприємства на зовнішніх ринках. Вивчення проблем, пов’язаних з врахуванням особливостей попиту при формуванні експортної політики підприємства є важливим напрямком як теоретичних досліджень, так й прикладних управлінських програм на діючих підприємствах. Головною метою цього дослідження є вивчення особливостей ціноутворення. Предметом дослідження є процес ціноутворення як система управлінських дій у складі загальноекономічної стратегії підприємства. В ході дослідження використовувались наступні методи: частково-пошуковий, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, експертних оцінок, економіко-статистичні, порівняння, опису та інші.
Объём работы:
16
Выводы:Основою ефективної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин є розробка економічної стратегії його розвитку. Стратегія ціноутворення, як важлива складова загальноекономічної стратегії підприємства, покликана визначити головні пріоритети при встановленні цін на продукцію з урахуванням якомога більшої кількості чинників, що випливають з конкурентного характеру діяльності підприємства. Аналіз господарської діяльності підприємства неможливий без глибокого вивчення процесів встановлення цін на продукцію внаслідок того, що в умовах ринкової економіки ціна виконує на тільки функції еквівалентного товарообміну, але й є найважливішим засобом управління ефективністю виробничими процесами. Сучасна стратегія ціноутворення базується на використанні великої кількості різноманітних за внутрішнім змістом та структурою методів встановлення цін. Більшість з них формується та використовується виходячи з виробничих та технологічних особливостей підприємства, обсягів продукції, її конкурентоспроможності, конюнктури того чи іншого ринку.
Вариант:нет
Литература:1. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров: Учеб. пособие. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 456с. 2. Архипов В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса. — М. : Вершина, 2005. — 300с. 3. Балабанова Л.В., Германчук А.Н. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика. — Донецк : Издательство ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. — 230с. 4. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: Проблеми становлення та розвитку / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 2. вид., випр. і доп. — К. : Політехніка, 2004. — 400с. 5. Брагин Д.А., Баширов И.Х., Лазебник Р.М.. Маркетинг товара: Учеб. пособие — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. — 255с. 6. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с. 7. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. 8. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 472с. 9. Наумова Л.М. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учеб. пособие. — М. : Элит, 2004. — 204с. 10. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг — К. : КНЕУ, 2003. — 246с. 11. Полторак В. А. Маркетинг: Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2004.- 136 с. 12. Скибінський С.В. Маркетинг — К. : КНЕУ, 2005. — 568с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)