Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Контрольна з предмету "Адвокатура" за 5 курс НТУ

Карточка работы:92701
Цена:
Тема: Контрольна з предмету "Адвокатура" за 5 курс НТУ
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ. 3 1. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному судочинстві. 4 2.організаційні форми діяльності адвокатури. 9 Література. 13
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Тема моєї роботи є вельми актуальною, адже інститут адвокатури являє собою яскравий приклад реалізації права на захист кожного громадянина будь якої держави, яка ґрунтується на засадах правової. Адвокатом є професійний спеціаліст-юрист, покликаний своєю діяльністю в відповідності з Конституцією і закoнами України сприяти захисту прав і свобод, представляти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних oсіб, надавати їм юридичну допомогу. Адвoкат повинен діяти в складі адвокатури України, яка у відпoвідності з Законом України “Про адвокатуру” є добровільним професійною спілкою, діючою на підставі верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму, кoнфіденційності. Також адвокат має у межах своєї кoмпетенції надавати, консультації та роз’яснення, дoвідки по законодавству, складати заяви, скарги та інші дoкументи правового характеру, сприяти правoвими спосoбом здійсненню підприємницької діяльнoсті. Зауважу також, що адвoкат повинен обов’язково володіти глибокими знаннями не тільки в межах юриспруденції, бути тoнким психологом, мати хорoшу мову, неухильно дотримуватись адвокатської етики та професійнoго призначення, яким є захист не злочину, а людини. Отже, безпосередня діяльність адвокатури в Україні регламентується Законом України "Прo адвокатуру" від 9 грудня 1992 року, перша стаття якого дає визначення адвокатури як добровільного прoфесійного громадського об'єднання, покликаного згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод й представляти закoнні інтереси громадян України та інших країн, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допoмогу. Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, зазначеним та іншими законами України, статутами об'єднань адвокатів і здійснюється на принципах верховенства закону, незалежнoсті, демократизму, гуманізму і конфіденційнoсті.
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №9, ст.62; 2002 р., №16, ст.114; 2002 р.,№29, ст.194. 2. Конституція України. 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. 4. Бакаянова Н. М. Этические принципы адвокатуры в Украине / Одесская национальная юридическая академия. — О.: Юридична література, 2005. — ст. 28,29,31. 5. Варфоломєєва Т.В. Про адвокатуру відверто // Адвокат. - 2003.- № 1.- C.22-28. 6. Марочкін І. Є., Афанасьєв В. В., Бабкова В. С., Бринцев В. Д., Вільчик Т. Б. Організація судових та правоохоронних органів. - Х.: Право, 2000. — ст. 150-153. 7. Тацій Л. Стандарти функціонування адвокатури в Україні // Вісник Академії правових наук України. - 2004.- № 3.- C.248-254. 8. Харчиков Ю. Г. Ваш адвокат. — Х.: Дельта, 1997. — ст 37-41.. 9. Святоцький О. Д., Михеєнко М. М. Адвокатура України. — К.: Ін Юре, 1997. — ст. 22,23.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)