Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Податковий облік»

Облік податків і платників податків в податкових службах

Карточка работы:61033б
Цена:
Тема: Облік податків і платників податків в податкових службах
Предмет:Податковий облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Принципи та задачі обліку податкових надходжень 4 2. Документи, на підставі яких проводиться облік 7 3. Ведення особових рахунків платників податків 9 4. Облік нарахованих сум платежів 12 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасне суспільство домоглося перетворення податків із суто фіскального державного заходу на важливий економічний, соціальний та політичний фактор. Реальне використання суспільних благ, забезпечення яких здійснює держава, є головною причиною, що повинна спонукати кожну людину сплачувати податки. їх витрачають не тільки на утримання суто державних інституцій, а й на охорону здоров'я, освіту, розвиток культури, захист навколишнього середовища, на субсидії найбіднішим регіонам країни і найбіднішим громадянам тощо. Не менш дієвий вплив система оподаткування має на функціонування і ділову активність підприємницьких структур, тобто на ту ланку господарської діяльності, де створюється фінансовий потенціал країни. Це потребує запровадження виваженої податкової політики на основі збалансування інтересів держави і господарюючих суб'єктів. Отже, податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків для забезпечення сталої фінансової бази держави, яка необхідна для виконання функцій, делегованих їй суспільством. її призначенням є практичне застосування широкого арсеналу різних власних інструментів (податкових ставок, способів оподаткування, податкових пільг), що становлять податковий механізм. Проведення такої діяльності ґрунтується на обліку податкових надходжень від окремих платників податків, що, в свою чергу, обумовлює, з одного боку, необхідність своєчас¬ного нарахування та сплати податків, а з іншого — необхідність постійного адміністрування цього процесу, від обліку платників податків до примусового стягнення боргів, тобто управління по¬датками як на мікро-, так і на макроекономічному рівні.
Объём работы:
19
Выводы:Облік платників податків та податкових надходжень ведеться відділом обліку і обробки даних , окремо фізичних та юридичних осіб. З метою облік юридичних осіб створюється єдиний банк даних про платників податків юридичних осіб. В нього заносяться всі підприємства , що знаходяться на території району чи міста + їх філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від місця знаходження + облік філій та відділень ведеться по місцю їх знаходження. Дані в обліковий реєстр заносяться по групам підприємств різних форм власності. В кожній виділяються галузі н/г. По кожному підприємству вказується як ведуться розрахунки з бюджетом( централізовано головним підприємством або децентралізовано). В єдиному банку даних по кожному платнику вказуються такі реквізити : 1) повна назва підприємства, його філій та відділень; 2) адреси та номери телефонів ; 3) форма власності; 4) підпорядкування 5) дата реєстрації 6) види податків, які сплачує підприємство; 7) види пільг, які воно використовує ; 8) № р/р, дата його відкриття; 9) дата отримання заяви про взяття на облік; 10) найменування бюджетів, до яких сплачує податки. Для реєстрації в податкових органах підприємства зобов’язані подати в ДПІ за місцем знаходження документи за встановленим переліком ( заява, копія Статуту, свідоцтво про реєстрацію, виписку з банку про відкриття р/р і т.д.) Податкові органи перевіряють вказані в заяві дані і за відсутності зауважень протягом 10 днів реєструють підприємство і заносять його до єдиного банку даних. У подальшому підприємство має подавати в ДПІ відомості про зміни у їхній діяльності, пов’язані з даними, наведеними в заяві.
Вариант:нет
Литература:1. Про державну податкову службу в Україні. — Закон України від 04.12.1990 р. № 509-12. 2. Про оподаткування прибутку підприємств. — Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР. 3. Про систему оподаткування. — Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР. 4. Про деякі зміни в оподаткуванні. — Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98. 5. Про Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяль¬ності контролюючими органами. — Постанова КМУ від 29.01.1999 р. № 112. 6. Інструкція про порядок обліку платників податків. — Наказ ДПА Ук¬раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.1998 р. № 552), зі змінами та доповненнями. 7. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо до¬тримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. — Наказ ДПА України від 16.09.2002 р. №429. 8. Про затвердження форм актів перевірок. — Наказ ДПА України від 31.01.2003 р. №50. 9. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2001. — 416 с. 10. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — Киев: «А.С.К.», 2000. — 639 с. 11. Квасовський О.В. Моделювання вибору оптимального оподаткування для малих підприємств // Фінанси України. — 2001. — № 10. — С. 102-111. 12. Кондиріна А.Г. Необхідність реформування податкової системи Ук¬раїни // Финансовый консультант. — 2001. — №15-16. — С. 89. 13. Мельник Д.Ю. Налоговнй менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. - 152 с. 14. Мельник П.В. Розвиток податкової системи у перехідній економіці. — Ірпінь: АДПСУ. — 2001. — 362 с. 15. Никитин С, Глазова Е., Степанова М. Изменения в системе налогообложения. // Мировая зкономика и международные отношения. — 1999. — №8. —С. 35-42. 16. Сенчуков В. Оптимальна система оподаткування // Економіка Ук¬раїни. — 1999. — №3. — С. 55-60. 17. Скворцов Н.Н. Налоговій менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. Кн.1 .От стагнации к стабилизации: Практ. рук. / Под ред. В.П. Давыдовой. — К.: Вища школа, 2002. — 222 с. 18. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. — Ірпінь: АДПСУ, 2002. — 292 с. 19. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 2001. — 150 с. 20. Цал-Цалко Ю. Податковий контроль об'єктів оподаткування та про¬блеми застосування прийомів фактичного контролю // Вісник подат¬кової служби. — 2000. — № 43. — С. 55-57. 21. www.sta.gov.ua 22. www.rada.kiev.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (50)