Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Контрольна з банківського права за 5 курс НТУ

Карточка работы:92703
Цена:
Тема: Контрольна з банківського права за 5 курс НТУ
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ. 3 1.Застосування чеків при безготівкових рахунках. 4 2.Наглядові функції НБУ. 7 3. Класифікація банків України. 10 Висновок. 13 Література. 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Для того, щоб розкрити питання моєї роботи, необхідно чітко розібратися з предметом та методом такої дуже важливої в кожній державі світу галузі права як банківське. Предметом банківського права є самостійна група суспільних відносин, які виникають у процесі організації, функціонування і розвитку банківської системи України, охоплюють банківську діяльність і банківську справу, якою безпосередньо займається Національний банк України, комерційні банки та фінансово-кредитні установи, а також відносини, що регулюються нормами права в інтересах громадянина, банків та держави. Таке досить чітке визначення предмета встановлює межі дисципліни, яка вивчає сукупність норм банківського права і дає можливість орієнтуватись на ключові категорії: “банківська діяльність”, “банківська справа”, “банківські правовідносини”, “принципи банківського права”, “суб'єкти банківського права”, а також “нормативні регулятори”. В сучасній Україні поняття банку наводиться у ст. 1 Закону України “Про Національний банк України”: “Банк — це юридична особа, яка на підставі ліцензії Національного банку України здійснює діяльність по залученню вкладів від фізичних та юридичних осіб, веденню рахунків і наданню кредитів на власних умовах”. Специфіка застосування методів правового регулювання банківської діяльності полягає в тому, що, обираючи ту чи іншу форму нормативно-правового акта, який видається від імені держави уповноваженим суб'єктом, мається на меті вирішити такі важливі завдання, як наприклад: забезпечити стабільність та надійність банківської системи в Україні (методами встановлення нормативів достатності капіталу, ліквідності балансу комерційного банку та розміру ризику на одного позичальника, страхування банківських депозитів) і інші завдання.
Объём работы:
13
Выводы:Отже, під час роботи було опрацьовано три питання з банківського права. Кожне з цих питань я вважаю дуже актуальним, а з огляду на досить велику зацікавленість українців до послуг, що надають банки взагалі такі знання потрібні кожній людині, а не лише фахівцям. Банківське право більшість правознавців вважають таким, що створювалось реальністю (артефактoм), оскільки воно стосується великої групи правовідносин, які виникають у процесі банківської діяльності. В юридичній літературі термін “банківське право” вживається як самостійне поняття. За своїм змістом воно відрізняється від поняття “банківське законодавство”.
Вариант:15
Литература:1. Закон України "Про банки і банківську діяльність". 2. Закон України "Про Національний банк України". 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р. 4. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002р.-ст.55,56. 5. Мороз А. Основи банкiвської справи, К: Лiбра, 1994р.- ст.28,29,30. 6. Мітенко B.I. та ін. Основи лізингу: Навчальний посібник / Серія "Бібліотечка банкіра". - К.: Т-во "Знання", КОО, 1997р. – ст. 38-42. 7. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997р. - ст. 98,99. 8. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. — К.; МАУП, 1997р. - ст.22-28.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)