Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

Карточка работы:61021б
Цена:
Тема: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Формація
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание:Вступ 3 1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X — початок XX ст.) 4 2. Суспільно-політична думка доби українського національного відродження 17 Висновок 28 Література 29
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вона народилася й розвивалася в гущі загальнолюдських знань щодо форм і функцій політики і влади, політичних інститутів, політичної ідеології й культури, політичної стратегії і тактики, інших політичних явищ і цінностей. Об'єктивно особливий взаємозв'язок поєднує українських мислителів з російськими, білоруськими, а згодом польськими, єврейськими, австрійськими та іншими мислителями сусідніх націй і народів. Зародження і розвиток української політичної думки є невід'ємною частиною національної інтелектуальної скарбниці. З'ясування передумов цього феномена, аналіз провідних ідей, сформульованих визначними українськими мислителями на стадії еволюції національної суспільно-політичної, морально-етичної традиції у період з X до початку XX ст., має велике значення для з'ясування поступу національної духовної культури, процесу формування сучасних державотворчих орієнтацій.
Объём работы:
28
Выводы:Отже, напередодні національно-визвольних змагань (1917—1920 pp.) в українській політичній думці з'явилася тенденція до обґрунтування необхідності досягнення української національної незалежності і повної державної самостійності. Але домінуючою упродовж перших двох десятиліть XX ст., як і раніше, залишилась ідея політичної автономії України у складі чи то конституційної Російської імперії, чи то федеративної Російської демократичної республіки, побудованої на новітніх конституційних засадах.
Вариант:нет
Литература:1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991. 2. Драгоманов М. Вибране. — К., 1991. 3. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2-х т. — К„ 1991. 4. Замалеев А. Д., Зоц В. А. Отечественные мыслители позднего средневековья: конец XIV — первая треть XVII в. — К., 1990. 5. Історія філософії України. Хрестоматія. — К., 1993. 6. Кухта Б. З історії української політичної думки. — Львів, 1991. 7. Мироненко О. М. Права і свободи людини у доробку українських мислителів XIX—початку XX століття. — К., 1995. 8. Мироненко 0. М. Історія Конституції України. — К., 1997. 9. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні ідеї на Україні. — К., 1991. 10. Політологія. Кінець XIX — початок XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. Семківа. —Львів, 1996. 11. Потульницький В. Історія української політології. — К., 1992. 12. Скакун О. Ф. Драгоманов как политический мыслитель. — Харьков, 1993. 13. Український парламентаризм: Минуле і сучасне / Ю. С. Шемшученко, О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілкота ін. — К., 1993.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (334)