Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Інфляція та антиінфляційна політика в Україні

Карточка работы:6099б
Цена:
Тема: Інфляція та антиінфляційна політика в Україні
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка і менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ІНФЛЯЦІЯ, ЯК ПОКАЗНИК МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 4 1.1 Сутність та види інфляції 4 1.2 Інфляція попиту та інфляція витрат виробництва 9 1.3 Заходи по зниженню інфляції 11 2. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 17 2.1 Антиінфляційна політика, як основний чинник боротьби з інфляцією 17 2.2 Рівень інфляції в Україні в 2007 році 21 2.3 Антиінфляційне регулювання економіки України 23 3. ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 29 3.1 Проблеми та ризики інфляції на Україні 29 3.2 Поліпшення інфляційних процесів в Україні 33 ВИСНОВОК 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 47
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід української економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною заглиблення інфляції чи при цих відносинах накопичений раніше інфляційний потенціал одержує свій реальний вислів. Інфляція здійснює негативний вплив на суспільство в цілому. Погіршується економічне становище: знижуються обсяги виробництва, оскільки коливання та зростання цін роблять непевними перспективи розвитку виробництва; відбувається перелив капіталу з виробництва в торгівлю та посередницькі операції, де швидший обіг капіталу та більше прибуток, а також легше ухилитися від сплати податків; розширюється спекуляція в результаті різкої зміни цін; обмежуються кредитні операції; зменшуються фінансові ресурси держави. Представлена робота присвячена розгляду актуальної теми сьогодення українського народу – інфляції та антиінфляційної політики в Україні. Головною задачею написання даної роботи є визначення теоретичних засад визначення інфляції, характеристика видів інфляції, особливу увагу слід приділити інфляції попиту і виробництва, окреслення стану інфляційних процесів в Україні. Таким чином об’єктом дослідження виступають інфляційні процеси, предметом якісна сторона досліджуваного явища.
Объём работы:
46
Выводы:Всебічно розглянувши інфляційних процесів, що відбуваються на теренах української економіки, слід відмітити наступне. Сучасній інфляції притаманний ряд особливостей до яких слід віднести – всеохоплюючий характери, хронічний характери, інфляція знаходиться під впливом не тільки грошових, а й не грошових факторів. Фактори інфляції діють як при зміні обсягів виробництва і реалізації товарів, так і при зміні маси і швидкості обігу грошей. Інфляція попиту спостерігається тоді, коли зростання рівня цін відбувається під впливом загального збільшення сукупного попиту. Проявом інфляції є підвищення цін, що виникає в зв'язку з тривалою нерівновагою на більшості ринків на користь попиту, тобто це дисбаланс між сукупним попитом та сукупною пропозицією. Однак варто знати, що ріст цін може бути зв'язаний з відсутністю рівноваги між попитом та пропозицією на окремому ринку і такий ріст цін на якомусь окремому товарному ринку — це не інфляція. Інфляція проявляється в підвищенні загального рівня цін у країні. Отже, не всякий ріст цін викликаний інфляційними процесами. Так, ріст цін, зв'язаний із сезонними коливаннями кон'юнктури ринку, не можна вважати інфляційним. Стихійні лиха не можуть вважатися причиною інфляційного росту цін. Якщо в результаті землетрусу зруйновані вдома, то спостерігатемиться підйом цін на будматеріали, і це буде стимулювати виробника будматеріалів розширювати пропозицію своєї продукції, але в міру насичення ринку ціни стануть знижуватися. Таким чином, інфляція — це складне багатофакторне явище, що характеризує порушення відтворювального процесу, є результатом макроекономічної нестабільності, визначеного дисбалансу між сукупним попитом та сукупною пропозицією і властива економікою, що використовує паперово-грошове звертання. Антиінфляційна політика – комплекс заходів державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Мета антиінфляційної політики держави полягає в тому, щоб встановити контроль над інфляцією і досягти прийнятних її темпів для народного господарства. Важливим завданням в боротьбі з інфляцією є подолання економічного спаду, кризи неплатежів, зниження інвестиційної активності, формування стабільної ринкової інфраструктури. Оздоровлення економіки пов'язане з підтримкою пріоритетних галузей народного господарства, стимулюванням експорту продукції, виваженою протекціоністською політикою і валютною політикою, що сприяє вирішенню питань конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Інфляційні процеси в Україні, Росії та інших країнах СНД передбачають спеціальні підходи до здійснення ефективної антиінфляційної політики. В зв'язку з цим необхідно здійснювати: ? розробку та втілення в життя комплексних державних програм розвитку економіки, в першу чергу галузей і підприємств, які сприяють становленню конкурентного, високотехнологічного та наукомісткого виробництва; ? проведення послідовної антимонопольної політики та створення широкої мережі економічної інформації для підприємств; ? посилення стимулів виробничого накопичення, включаючи субсидії, що здатні підтримати процес накопичення коштів у підприємців та населення; ? зміну структури виробничих фондів з метою розширення виробництва товарів народного споживання, тобто створення умов для переливу капіталу з однієї до іншої галузі суспільного виробництва; ? стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та обмеження покриття дефіциту коштів за рахунок банківського кредиту; ? вдосконалення податкової системи; особливу увагу приділяють регулюючій ролі податків; ? створення умов для припинення імпорту інфляції. З цією метою забезпечити перетворення закордонних доларових запасів у товари виробничого призначення, які, потрапивши у нашу країну, були б в змозі пожвавити інвестиційний процес; ? підвищення ефективності грошово-кредитної політики, яка повинна забезпечити тісний взаємозв'язок усіх елементів ринкового механізму товарно-грошових відносин.
Вариант:нет
Литература:1. Гроші та кредит / Авт. кол.; За ред. М.І Савлука - К • Либідь, 1992. 2. Гальчинський А.С. Теорія грошей.- К.: Основи, 1996. 3. Інфляція з'їдає доходи українців - http://www.4post.com.ua/economics/print/17195.html 4. Любимов Л.Л. Введение в экономическую теорию. Книга 2. Москва: Высшее образование. 2006 – 620 с. 5. Малиш Н. А. М20 Макроекономіка: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. — К.: МАУП, 2004. — 184 с. 6. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. – 1995. - № 1. 7. Пинзеник В.М. Коні не винні: реформи чи їх імітація. – К: Академія, 2005 - 150. 8. Савлук М.І. Інфляція в Україні // Економіка України. – 1994. - № 9. Україна випередила Росію за рівнем інфляції - http://www.rbc.ua/ukr/top/2007/11/06/262634.shtml
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)