Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Охорона праці»

Контрольна з охорони праці за 5 курс ХНАДУ

Карточка работы:9274
Цена:
Тема: Контрольна з охорони праці за 5 курс ХНАДУ
Предмет:Охорона праці
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Автомобілі та авто господарство
Тип:Контрольна робота
Задание:Теорія: 1. Особливості евакуації при пожежі. Допустима тривалість евакуації. Нормування евакуаційних шляхів і виходів. Конструктивно–планові рішення і розрахунок руху людських потоків. 2. Використання енергії стисненого газу на автопідприємствах. Заходи безпеки при експлуатації компресорів, котельних агрегатів. Опосвідчення та випробування установок і посудин, що працюють під тиском Задача 1: Санітарно-гігієнічні умови праці на автотранспортному підприємстві характеризуються шкідливими виробничими факторами, фактичні значення яких наведені в таблиці 1. Визначити частинні і загальні (по АТП) індекси умов праці. Розрахувати можливе зниження продуктивності праці, якщо відомо, що кожний відсоток індексу зменшує продуктивність на 0,3%. Задача 2: Перевірити освітленість в точці А підлоги приміщення для технічного обслуговування і зберігання автомобілів точковим методом. Освітлення організоване шістьма світильниками типу „Астра-3” з лампами накалювання. Напруга живлення освітлювальної системи 220 В. Коефіцієнт запасу прийняти рівним 1,3. Висота підвісу ламп 5 м. Відстань між світильниками 4 м; потужність лампи накалювання – 150 Вт. Норма освітленості встановлюється для розряду зорової роботи VІІІб.
ВУЗ:Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет (ХНАДУ)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Васильчик М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с. 2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. За ред. М.П.Гандзюка. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2003. – 408 с. 3. ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Затверджені Наказом Держбуду України від 03.12. 2002 року № 88. 4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 351 с. 5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 4-те вид., випр. – Л.: Львів. банк. ін-т НБУ; К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 186 с. 6. СНиП II-4-79 // Електронний ресурс http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)