Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Робота над завданнями по предмету: Українська мова

Карточка работы:60962б
Цена:
Тема: Робота над завданнями по предмету: Українська мова
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бугалтер
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Дайте письмову відповідь на питання. 3 2. Перекладіть текст українською мовою 5 3. Запишіть текст фонетичною транскрипцією 6 4. З’ясуйте різницю в лексичному значенні поданих слів. Як називається дане лексичне явище? 6 5. Подані прізвища запишіть українською мовою 10 6. Запишіть подані прикметники разом або через дефіс 10 7. Спишіть подані нижче слова, вставляючи, де потрібно, апостроф 10 8. Подані іменники поставте в родовому і орудному відмінках однини, вкажіть відміну і групу, де це можливо 11 9. Поставте подані дієслова в наказовому способі в 2 особі однини і в 1 особі множини 11 10. Поставте необхідні розділові знаки. Складіть схему речення, зробіть повний синтаксичний аналіз 12 Література 13
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:9
Литература:1. Великий тлумачний словник української мови / Укл. і гол. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: Перун, 2001. 2. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.: Рад. школа, 1986. 3. Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1993. 4. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. - Х.: Вища школа. Вид-во при ХДУ, 1982. 5. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999. 6. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. - К.: Вища школа, 2001. 7. Українська мова: Енциклопедія / НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні: Редкол.: В.М.Русанівський (співголова) та ін. - К.: Українська енциклопедія, 2000. 8. Шевченко Л.Ю. та ін. Сучасна українська мова: Довідник / За ред. О.Д.Пономаріва. - К.: Либідь, 1993.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)