Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна робота з економічного аналізу

Карточка работы:11680 ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з економічного аналізу
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Бухоблік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:2. Практичне завдання Задача №14 Проаналізуйте ритмічність роботи цеху за допомогою числа аритмічності за такими даними: Задача №36 Методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом розрахувати вплив на фондоозброєність у звітному періоді порівняно з плановим таких факторів: - зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; - зміни середньоквартальної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП).
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Зміст 1. Теоретичне питання 3 14. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання 3 2. Практичне завдання 8 Задача №14 8 Задача №36 11 Список використаної літератури 18
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:14
Литература:Список використаної літератури 1. Азаренков Г. Ф., Петряєва З.Ф., Хмеленко Г. Г.Економічний аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. Ч.1— Х.: ХДЕУ, 2003. — 208с. 2. Андрєєва Г. І.Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 263с. 3. Грабовецький Б. Є.Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 191с. 4. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г.Економічний аналіз: теорія і практика: підручник / Анатолій Григорович Загородній (ред.). — Л. : Магнолія Плюс, 2006. — 428с. 5. Марченко О.І. Економічний аналіз: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця : ВДТУ, 2002. – 330 с. 6. Савицька Г,В, Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.. і доп. – К.: Знання, 2007 – 668 с. 7. Чернелевский Л.М. Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003. – 312 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)