Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Основи підготовки і проведення екскурсії Т.Г Шевченка в Києві

Карточка работы:5546б
Цена:
Тема: Основи підготовки і проведення екскурсії Т.Г Шевченка в Києві
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер міжнародного туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ НА ЛІТЕРАТУРНУ ТЕМУ 5 1.1. Класифікація екскурсій 5 1.2. Підготовка екскурсії 11 1.3. Проведення екскурсії 16 1.4. Використання в навчальному процесі матеріалів екскурсії 20 РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ЕКСКУРСІЇ Т.ШЕВЧЕНКО В КИЄВІ 22 2.1. Київ у житті Т.Г. Шевченка 22 2.2. Екскурсії по визначним місцям Києва, які пов’язані з ім’ям Т.Г. Шевченка 24 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 47
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Історико-культурна спадщина належить до найцінніших надбань людства. Вона зосереджує в собі кращі здобутки, є золотим скарбом народу. До нерухомих цінностей належать пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументальної скульптури, до рухомих – скарби музеїв, бібліотек, архівів. Велику роль у процесі прилучення кожної людини та суспільства в цілому до системи загальнолюдських і етнонаціональних цінностей, колективної історичної пам'яті, соціального досвіду попередніх поколінь відіграють екскурсії. Екскурсія є організованою формою навчання і одночасно методом навчання. Екскурсії вводять людину у світ нового, раніше невідомого. Без екскурсії неможливо уявити знайомство з пам’ятками архітектури, культури, скульптури. Екскурсії – це також твір мистецтва. Бо вони повинні бути цікавими, захоплюючими, повчальними. Завдяки цьому дослідження організації екскурсії є актуальною темою для всебічного аналізу й розгляду. В роки незалежності України в щирих українців пробуджується інтерес до вивчення і знайомства з творчістю і життям видатних синів і дочок українського народу, таких як І.Франко, Леся Українка та ін. Звичайно, серед них найважливіше місце по праву належить постаті Т.Г. Шевченку – великому українському поету, художнику і мислителю революційно-демократичного напряму. Як відомо, Київ займав значне місце у житті Кобзаря. Тому цікавим є запропонування екскурсії по місцям Києва, що пов’язані з цим поетом. Нами буде розроблено екскурсію під назвою „Подорож Тарасовими шляхами”. Метою дослідження є розробка екскурсії Т.Г Шевченка в Києві. Об’єктом дослідження виступає особистість Т.Г. Шевченка, предметом є організація і розробка екскурсії Тарасовими місцями Києва. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Розглянути різноманітність екскурсій, тобто надати повну класифікацію екскурсій; - Висвітлити процес підготовки екскурсії, основні аспекти цього етапу; - Комплексно охарактеризувати процес проведення екскурсії; - Дослідити використання в навчальному процесі матеріалів екскурсії; - Визначити роль Києва у житті Т.Г. Шевченка; - Запропонувати екскурсії по визначним місцям Києва, пов’язаним з ім’ям Т.Г. Шевченка. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних фахівців з питань екскурсійної діяльності та дослідження Т.Г. Шевченка, зокрема, найбільш повно ці питання висвітлені у роботах Бруслиновского Е., Гальченка С., Громова П.Р., Ключковскої Г., Копилиці М.В., Миколайчука Н., Петрука В., Сіліна О., Анісімова А., Тарана Л., Терещенка О., Цалика С., Шандри В., Шаповала Г.Ф., Янішевського В. Та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед них необхідно виділити методи цитування, методичні прийоми екскурсійної довідки. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, періодичні видання. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню особливостей підготовки і проведення екскурсій на літературну тему, у другому розділі курсової роботи розроблена екскурсія місцями Т.Г.Шевченка в Києві. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
42
Выводы:Отже, опираючись на вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Мета нашої роботи досягнута – нами розроблено, на наш погляд, цікаву екскурсію, яка охоплює всі місця Києва, пов’язані з видатним Кобзарем. Екскурсія є цікавою, з елементами повчальних розповідей, використанням методів цитування, екскурсійної довідки. Нами вважається, що дана програма екскурсії може бути використана практично різними туристичними агентствами, фірмами Києва, бо, як нам відомо, до цього часу маршрут по шевченківським місцям у Києві ще знаходиться у стадії розробки. Отже, моральним обов'язком сучасників перед наступними поколіннями є зобов'язання зберігати свою самобутність, дбати про розвиток культури, охороняти історико-культурну спадщину. Таким чином, розробка та введення в практику діяльності туристичних підприємств і організацій запропонованого нами екскурсійного напрямку по Тарасовим шляхам сприятиме не тільки підвищенню рівня цивілізованості й духовності нашого народу, але й займе вагоме місце у числі пріоритетів України як рівноправного члена світового співтовариства. Екскурсії шевченківськими місцями дають можливість у всій повноті й точності пізнати життєвий і творчий шлях, громадську діяльність, духовні інтереси та запити поета, познайомитися з щоденниками, переказами, спогадами учасників і очевидців описуваних подій – друзів і соратників Кобзаря. Та найбільша значимість екскурсій Тарасовими шляхами – можливість на власні очі побачити місця, де народився і жив поет, зробив перші кроки пізнання життя, набирання сили і слави свого багатостраждального, героїчного, талановитого народу. Розроблена нами екскурсія повинна стати невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Також вона розраховані на людей, які мають широке коло знань з питань літератури та мистецтва, на широкий загал інтелектуалів, а також справжніх патріотів – сіячів доброго та вічного.
Вариант:нет
Литература:1. 27 листівок Києва. – К.: Мистецтво, 1999. 2. Бруслиновский Е. Почему украинцы любят Шевченко на 46%? // Зеркало недели, № 18 (393) Суббота, 18 - 24 Мая 2002 года. 3. Вулиці Києва, Довідник. – К.: УРЕ, 1995. 4. Гальченко С. Національний музей Тараса Шевченка // Газета "День", №№ 63, 2006. 5. Громов П.Р. Экскурсия и экскурсионное обслуживание. – М.: Высшая школа, 2005. 6. Емельянов Б.В. Екскурсоведение. – М.: Cоветский спорт, 2002. 7. Киев. Энциклопедический справочник. – К.: УРЕ, 1986. 8. Київ: погляд через століття. – К.: Мистецтво, 1988. 9. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. 10. Ключковская Г. Дунет ветер еще раз... …и еще раз о Шевченко // Зеркало Недели, № 10 (639) Суббота, 17 - 23 Марта 2007 года. 11. Копилиця М.В. Організація і методика проведення екскурсій. – К.: Основа, 2004. 12. Миколайчук Н. Тарасова хата на Козьем болоте. 193-летию со дня рождения Тараса Шевченко посвящается // http://www.kyivweekly.com/article/?14079. 13. Організація і методика проведення екскурсій // http://fizmet.iatp.org.ua/L8.htm. 14. Петрук В. З’їмо "Наталку Полтавку"? // Вечірній Київ, № 172(13687), 27 липня 1989 р. 15. Розповідь наукового керівника відділу Національного музею Тараса Шевченка “Хата на Пріорці” Надії Наумової для „Радіо Свобода”. 16. Рязанцев А.П. Екскурсія як метод навчання і форма організації занять. –Х.: Олді-Плюс, 2005. 17. Силин О. Остання оселя Тараса Шевченка в Києві // Персонал Плюс, № 2 (205), 18 - 24 січня 2007 року. 18. Скорбное бесчуствие / А. Анисимов. – К.: Tabachuk Ltd, 1992. 19. Таран Л. Класика Беретті. // Газета „Вечірній Київ”, №86(17497), Субота, 14 травня 2005 року. 20. Тарас Шевченко – художник // http://kobzar.univ.kiev.ua. 21. Тарас Шевченко Повне зібрання творів у дванадцяти томах. – К.: Наукова думка, 2001. 22. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. – К.:Наукова думка, 1959. 23. Терещенко О. "Мені не жаль, що я не пан" // Тижневик "Людина і Закон", 04.08.2003. 24. Цалик С. „Бронзовый Тарас” // http://www.kyivweekly.com/article/?1407. 25. Шандра В. Тарас Шевченко и Университет св. Владимира в Киеве // Газета "День", №№ 63, 67, 2006. 26. Шаповал Г.Ф. История туризма. Пособие. – М.: Экоперспектива, 1999. 27. Шевченківський словник. В двох томах. – К.:УРЕ, 1978. 28. Янішевський В. Перлина над Дніпром // Iнформацiйний портал Голосіївського району м. Києва.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)