Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Логіка»

Характеристика основних формально-логічних законів

Карточка работы:92801
Цена:
Тема: Характеристика основних формально-логічних законів
Предмет:Логіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Державний Інститут (КДІ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Закон тотожності 4 2. Закон суперечності 7 3. Закон виключеного третього 10 4. Закон достатньої підстави 12 ВИСНОВКИ 14 Список використаної літератури 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Мислення людини відбувається не хаотично, а підлягає певним логічним законам. Під законом логіки розуміють внутрішній, необхідний, суттєвий зв'язок між думками. Основними законами формальної логіки є закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього і закон достатньої підстави. Формально-логічні закони - це закони правильної побудови і зв'язку думки. Закони логіки виражають такі суттєві, загальні, неодмінні властивості мислення, як визначеність, несуперечність, послідовність і обґрунтованість. Закони логіки, будучи специфічними законами мислення, нерозривно пов'язані з законами об'єктивного світу, погоджуються з ними. Закони логіки об'єктивні, вони не створені людським розумом, не продиктовані мисленню самим мисленням, як стверджує ідеалізм, а є відображенням закономірності об'єктивного світу. Виражаючи основні властивості мислення, закони логіки мають свою основу, своє джерело в об'єктивних речах. Кожний логічний закон відображає певну сторону дійсності, її властивості і відношення, має свій аналог і подібність у природі. Закони логіки існують і діють незалежно від волі і бажання людей. Мислення людини стихійно підлягає законам логіки. Кожна людина незалежно від того, чи знає вона про існування законів логіки чи ні, мислить відповідно до законів логіки. Формально-логічні закони мають загальнолюдський характер: вони єдині для всіх людей, незалежно від їхньої класової чи національної приналежності. Якби логічний апарат у різних класів і національностей був різним, то взаєморозуміння людей взагалі було б неможливим, як і виробництво, життя суспільства. Закони логіки є загальними законами. Вони діють у будь-якому мисленому акті, в усіх галузях знання, на всіх рівнях мислення, як у сфері повсякденного мислення, так і в сфері мислення, яке пізнає найскладніші наукові проблеми. Порушення вимог законів логіки призводить до того, що мислення стає неправильним, нелогічним.
Объём работы:
12
Выводы:Мислення людини відбувається не хаотично, а підлягає певним логічним законам. Формально-логічні закони - це закони правильної побудови і зв'язку думки. Основними законами формальної логіки є закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього і закон достатньої підстави. Згідно з законом тотожності, будь-яка думка про предмет у процесі даного міркування тотожна сама собі, скільки б разів вона не повторювалась: А є А, або А=А. Закон суперечності твердить, що два протилежні висловлювання не є одночасно істинними; одне з них неодмінно хибне: ~(А ^ ~А). Закон суперечності поширюється на всі протилежні судження: і на супротивні (контрарні), і на суперечні (контрадикторні). Відповідно до закону виключеного третього, з двох суперечних суджень про один і той же предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні одне неодмінно істинне, друге хибне, третього бути не може: А або не-А (А V ~А). Закон достатньої підстави формулюється так: будь-яка істинна думка має достатню підставу, тобто будь-яка думка може бути істинною тільки тоді, коли вона обґрунтована: А є тому, що є В.
Вариант:нет
Литература:1. Жоль К.К. Логіка. – М., 2004. 2. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. – Упражнения по логике. – М.: Проспект, 2006. – 184с. 3. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К.: Центра навчальної літератури, 2004. – 535с. 4. Огородников В.П. Логика. Законы и принципы правильного мышления. – СПб.: Питер, 2004. – 176с. 5. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (82)