Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Попит фірми на ресурси.Пропозиція праці і капіталу. Часткова ринкова рівновага.

Карточка работы:3364к
Цена:
Тема: Попит фірми на ресурси.Пропозиція праці і капіталу. Часткова ринкова рівновага.
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Тема: Попит фірми на ресурси 3 1. Попит конкурентної фірми на ресурси 3 2. Попит монополіста на змінний  ресурс 5 3. Монопсонія 7 Тема: Пропозиція праці і капіталу 9 1. Оптимальний вибір споживача за врахування вільного часу 9 2. Функція індивідуальної пропозиції праці 11 3. Оптимальний вибір споживача в праці 13 Тема: Часткова ринкова рівновага 15 1. Взаємодія ринкового попиту і пропозиції 15 2. Взаємодія ринкової рівноваги 17 3. Механізм встановлення ринкової рівноваги 19 4. Вплив держави на встановлення ринкової рівноваги 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Архієреєв Сергій Ігоревич, Деркач Марина Миколаївна, Козуб Данило Анатолійович, Максименко Яна Анатоліївна, Решетняк Наталя Борисівна. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Сергій Ігоревич Архієреєв (ред.). – Х. : НТУ "ХПІ", 2003. – 176с. 2. Базилевич Віктор Дмитрович, Базилевич Катерина Степанівна, Ігнатюк Анжела Іванівна, Слухай Сергій Васильович. Мікроекономіка: підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 679с. 3. Базілінська Олена Яківна. Мікроекономіка: теорія та практика / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 272с. 4. Ватаманюк Остап З. Мікроекономіка: Навч. посіб.. – Л. : Інтелект-Захід, 2004. – 176с. 5. Горобчук Тетяна Тимофіївна. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл., що навчаються за освітньо-проф. програмою підготов. бакалавра напрямку "Економіка і підприємництво" / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 318с. 6. Задоя Анатолій Олександрович. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посіб.. – 2.вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 211с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (273)