Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Конституційне право »

Система судів загальної юрисдикції її побудови та розвитку у контексті судової реформи

Карточка работы:9401
Цена:
Тема: Система судів загальної юрисдикції її побудови та розвитку у контексті судової реформи
Предмет:Конституційне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правоохоронна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ і. Суди загальної юрисдикції в україні 5 1.1. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції 5 1.2.місцеві суди 9 1.3.місцеві спеціалізовані та апеляційні суди в україні 12 1.4.вищі спеціалізовані суди. Військові суди 15 1.5.верховний суд україни 20 Розділ іі. Організація роботи судів загальної юрисдикції 24 2.1. Принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції 24 2.2. Окремі аспекти взаємовідносин конституційного суду україни і судів загальної юрисдикції 29 Розділ ііі. Суди загальної юристдикції у контексті судової реформи 35 Висновки 40 Список використаної літератури 41 Додаток 43
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Демократична трансформація українського суспільства передбачає перетворення в сфері парламентської, адміністративної, муніципальної, судової діяльності з метою створення умов формування в Україні демократичної, правової держави. Цієї мети можна досягти тільки за умови наявності ефективної державної влади, заснованої на принципі поділу влади. Прийняття в 2001 р. пакета законів, які одержали назву "малої" судової реформи, і 7 лютого 2002 р. нового Закону України "Про судоустрій України" радикально змінило зміст і напрям діяльності судів зі зміцнення законності в державі, захисту прав і свобод людини в адміністративному, конституційному, господарському, цивільному і кримінальному судочинстві. Таким чином, Україна одержала унікальну можливість створити таку судову систему, яка, спираючись на позитивний досвід діяльності судових систем інших держав, змогла б ефективно виконати призначену їй роль у суспільстві ─ стати надійним гарантом захисту прав і свобод людини. Метою курсової роботи є комплексне дослідження політико-правових особливостей організації і функціонування судів загальної юрисдикції, яка своїми специфічними засобами захищає права і свободи людей, утверджує законність і справедливість, що і є одним з основних показників демократичної трансформації українського суспільства. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання: – проаналізувати роль судів загальної юрисдикції в контексті судової реформи; – проаналізувати роль Конституційного Суду України в політичній системі суспільства; – обґрунтувати значення судів загальної юрисдикції в розвитку і функціонуванні демократичної держави; – визначити основні напрями судово-правової реформи в Україні. Об'єкт курсової роботи – політико-правові основи формування судів загальної юрисдикції як найважливішої складової правової держави в умовах переходу суспільства від тоталітарної до демократичної політичної системи, політичні і правові чинники, що впливають на організацію і функціонування судової влади в Україні. Предметом курсової роботи є місце, роль, функції судів загальної юрисдикції в умовах демократичної трансформації українського суспільства. Методи дослідження. В основу курсової роботи покладений структурно-функціональний аналіз, у рамках якого суди загальної юрисдикції розглянуті як скоординована взаємодія елементів, що утворюють її складну структуру й обумовлюють виконання нею визначених функцій у межах суспільного цілого. Системний аналіз застосований з метою досягнення принципового єднання в теоретико-пізнавальній основі розуміння структурно-функціональних характеристик органів судів загальної юрисдикції. Використання системного підходу доцільне, оскільки суди загальної юрисдикції необхідно розглядати як цілісну систему соціального порядку. Найважливішими напрямами системного підходу є саме структурний і функціональний аналіз.
Объём работы:
41
Выводы: Таким чином, стаття 125 Конституції України встановлює побудову системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності та спеціалізації. Якщо територіальний принцип відбиває адміністративно-територіальний поділ держави і є традиційним, то принцип спеціалізації є порівняно новим для судової системи України. Він передбачає формування у майбутньому спеціалізованих судів з окремих галузей права (кримінальних, цивільних, адміністративних, фінансових та інших судів) на чолі з відповідними вищими судами. Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", який був прийнятий у лютому 2002 року, спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані. На сьогодні функціонують лише господарські суди. На формування системи адміністративних судів зазначений Закон дає три роки. Закон також встановлює, що до їх утворення розгляд справ, віднесених до підсудності адміністративних місцевих судів, здійснюють місцеві загальні суди, а справ, що належать до підсудності адміністративних апеляційних судів та Вищого адміністративного суду України, - відповідні загальні апеляційні суди та Касаційний суд України в порядку, встановленому процесуальним законом. Це здійснюється шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, в тому числі утворення відповідних судових колегій. Систему судів загальної юрисдикції складають: місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний суд України.
Вариант:нет
Литература:Конституція України.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 2. Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення // Право України. - 2002. - № 3. - С. 3-7. 3. Влада судова. Розмова з секретарем Ради суддів України Д.Лилаком // Урядовий кур'єр. — 1999. — 15. 12. 4. Громадянський кодекс України.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 5. Закон України “ Про судоустрій”// http://zakon1.rada.gov.ua/. 6. Молдован В.В. Судоустрій України. Опорні конспекти. — К.: «Юмана», 1998. — 160с. 7. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Голос України. — 2003. — 27.03. 8. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. — К.: «Ін юре», 2003. — 326 с. 9. Коліушко І., Куйбіда Р. «Мала судова реформа» — перший крок до побудови нової системи правосуддя // Адвокат. — 2001. — № 3. — С. 17—20. 10. Кримінально – процесуальний кодекс України.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 11. Стефанюк B.C. Судовий контроль у сфері державної влади // Вісник Верховного Суду України. — 1999. — № 4. — С. 2—4. 12. Судебные и правоохранительные органы Украины. Уч. пос. / Васильев А.С., Иванов В.В., Корчевская Л.А. и др. — X.: «Одиссей», 2002. — 320 с. 13. Сидоров І. Поняття функцій судів загальної юрисдикції.// Вісник прокуратури. - 2003. - № 1. - С. 97-102. 14. Стефанюк B.C. Судова система України та судова реформа. — К.: «Юрінком Ін-тер», 2001. — 176 с. 15. Селівон М. Проблемні питання співвідношення конституційного і загального судочинства / Матеріали наукової конференції «Конституція України — основа модернізації держави та суспільства» 21—22 червня 2001 року. — X.: Право, 2001. — С. 400. 16. Скомороха В. Суд — остання межа демократії // Закон І бізнес. — 1999. — 17 лип. 17. Указ Президента “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України.”// http://zakon1.rada.gov.ua/. 18. Указу Президента “Про створення військових апеляційних та військових місцевих судів і затвердження їх мережі”// http://zakon1.rada.gov.ua/. 19. Цивільний кодекс України.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 20.Ющик О. Про юридичну техніку конституційного визначення судоустрою України // Право України. - 2001. - № 3. - С. 88-91.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (252)