Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Порядок надання банківських ліцензій

Карточка работы:1570п
Цена:
Тема: Порядок надання банківських ліцензій
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):банківський менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Порядок надання банківських ліцензій 4 Висновки 9 Список використаної літератури 10
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сутність державного регулювання банківської діяльності визначається правовим статусом банківських установ та характером виконуваних ними банківських операцій. Згідно Закону „Про Національний банк України” регулюючий вплив НБУ на банківську систему здійснюється різними засобами: 1) за допомогою  прийняття нормативно-правових актів (ст. 56); 2) за допомогою одержання від банків, банківських об’єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на здійснення окремих банківських операцій, інформації про їх діяльність та проведення операцій (ст. 57); 3) за допомогою встановлення обов’язкових економічних нормативів (ст. 58); 4) за допомогою визначення розмірів, порядку формування та використання резервів банків для покриття можливих втрат за кредитами (ст. 59). З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, забезпечення захисту інтересів кредиторів, вкладників банків, а також згідно із законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України" та іншими законами і нормативно-правовими актами України Національний банк України (далі - Національний банк) визначає порядок видачі банкам та банківським корпораціям банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на виконання окремих операцій.
Объём работы:
7
Выводы:Таким чином, перед основними органами банківського нагляду та регулювання сьогодні стоїть завдання спільного відпрацювання комплексного, безперервного процесу розумного банківською нагляду. В Україні діяльність кредитних установ ліцензується Національним банком України на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» та підзаконних нормативних актів – положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. №275. Керуючись цими актами кредитна установа в Україні для здійснення банківської діяльності повинна отримати: банківську ліцензію, письмовий дозвіл, ліцензію на виконання окремої операції для банківської корпорації та єдиний письмовий дозвіл на здійснення операцій. У такій ситуації, звичайно, важко говорити про існування в Україні єдиної ліцензії. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та  ліцензій на виконання окремих операцій встановлює порядок і умови видачі банкам і банківським корпораціям банківських ліцензій на здійснення банківських операцій та письмових дозволів на здійснення інших операцій і банківським корпораціям - ліцензій на виконання окремих операцій, а також визначає умови, за яких Національний банк може відмовити у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Ліцензія на виконання окремої операції для банківської корпорації - документ, який видає Національний банк банківській корпорації в порядку і на умовах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Положенням, виходячи з розміру зведеного регулятивного капіталу банків - учасників банківської корпорації, та на підставі якого банківська корпорація має право на виконання окремої операції.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=2121-14. – Заголовок з екрану. 2. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та  ліцензій на виконання окремих операцій,   затверджено Постановою Правління  Національного банку  України від 17.07.2001 за N 275. 3. Міщенко, В.І., Кротюк, В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади Текст / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. – К.: Знання, 2004. – 372 c. 4. Міщенко, В.І., Яценюк, А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд Текст / В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с. 5. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / Під редакцією: А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. 6. Раєвський, К.Є. Конопатська, Л.В. Банківський нагляд. Текст / К.Є. Раєвський, Л.В. Конопатська . – К. КНЕУ, 2003. – 174 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (184)