Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Контрольна з предмету

Карточка работы:94022
Цена:
Тема: Контрольна з предмету
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:Визначте відпускну ціну реалізації підакцизного товару з ПДВ, рентабельність виробу за такими даними: – собівартість підакцизного товару – 255 грн. – прибуток – 51 грн. – ставка акцизного збору – 10%.
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:1. Визначте сутність непрямих податків, охарактеризуйте їх види, об’єкти оподаткування та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 3 2. Розкрийте зміст фінансової роботи на підприємстві 6 3. Задача 10 Список використаної літератури 11
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – Київ: Либідь, 1998. – 312 с. 2. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. – 2002. - №7. – с. 44 – 50 3. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. - №2. – с.77 - 83 4. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с. 5. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) – Київ: “Хрещатик», 1999. – 800 с. 6. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 7. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічних систем // Фінанси України. – 1999. - №2. – с. 34-39 8. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 9. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с. 10. Титов С.Ю. Особенности использования финансового анализа в текущем управлении предприятием // Вестник Московского университета: серия 6. – 2000. - №1. – с. 95-108 11. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с. 12. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. – 2003. - №4. – с. 77 – 82
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)