Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Діловодство

Карточка работы:6089б
Цена:
Тема: Діловодство
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та Аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:1. Нормативно–методична база документування управлінської діяльності ВАТ „Укртелеком”. Умови зберігання документів установи 3 2. Категорії підприємств за обсягом документообігу. Вибір форми діловодства 6 3. Вимоги до оформлення документів за допомогою друкарських засобів. Технологія проставлення на комп'ютері відступів від межі лівого берега, що використовують для оформлення ОРД 9 4. Доповідні та службові записки. Спільне та відмінне в складання та оформленні 11 5. Колективний договір як документ, що регулює взаємовідносини органів управління та трудового колективу 13 6. Бланк документа як юридична відзнака державної або громадської організації. Види бланків 16 Список використаної літератури 22
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:1
Литература:1. ДСТУ 4163–2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". – К.: Держспоживстандарт України, 2003. 2. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 затверджений наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024. Чинний від 06.01.1999. // Електронний ресурс http://www.mdoffice.com.ua/. 3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” від 17 жовтня 1997 р. № 1153. // Електронний ресурс http://zakon.rada.gov.ua/. 4. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет "Украина", 2005. 5. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Либідь, 2003. 7. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. 8. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ, 2003. 9. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)