Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психокорекція»

Маніакально – депресивний синдром

Карточка работы:60882б
Цена:
Тема: Маніакально – депресивний синдром
Предмет:Психокорекція
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретичне дослідження маніакально-депресивних синдромів 5 1.1. Загальна характеристика депресивних синдромів 5 1.2. Вплив маніакально-депресивних синдромів 8 2. Практичне дослідження особливостей діагноситки та корекції маніакально-депресивних синдромів 14 2.1. Психологічна діагностика депресивних станів 14 2.2. Корекційна робота 25 2.3. Аналіз корекційної роботи 33 Висновок 38 Список літератури 40
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Предмет дослідження – маніакально-депресивний синдром Об?єкт – група підлітків, що мають схильність до депресій Мета – в повному обсязі розкрити тему курсової роботи Завдання: 1. Теоретичне дослідження особливостей депресивних синдромів 2. Практичне дослідження та корекція депресивних станів підлітків Методи: 1. Теоретичне дослідження першоджерел за темою курсової роботи; 2. Практичне дослідження засобами психологічних методик діагностики психічного стану. Методики: 1. Опитувальники CDI і СПА. 2. Індивідуальна стандартизована бесіда 3. Тест Люшера Слово «депресія» вживають в різних значеннях - в науковому, загальножиттєвому і літературному. У останніх двох випадках депресією найчастіше іменують те, що насправді депресією не є. Депресія - це сильна туга, що супроводжується відчуттям відчаю і тривоги. Крім депресії, буває гипотимія (зниження настрою, знайоме ледве не кожній людині, але носячи короткочасний і невиражений характер; гипотимія супроводжує майже всі психічні хвороби і буває також і у абсолютно здорових людей). У дітей і підлітків часто реєструють дістімію - таке короткочасне порушення настрою, яке виявляється дратівливістю, плаксивістю, примхливістю, вегето-судинними розладами. Якщо людина встала вранці «з лівої ноги», тобто злобний, роздратований, всім робить зауваження, всім незадоволений, шукає, на кому б зірвати злість, то в таких випадках говорять про дісфоріях, які бувають у хворих на епілепсію і у осіб з органічними пошкодженнями головного мозку.
Объём работы:
39
Выводы:Отже, підведемо підсумок, виділивши загальні тези. Маніакально – депресивний синдром представляє стійку констеляцію симптомів, приблизно об'єднаних спільністю зумовлюючих їхніх патофізіологічних механізмів. Стійкість і закономірність такої констеляції ознак указують на те, що вона має певну структуру, що, мабуть, визначається сполученням якихось глибинних патологічних процесів. Анергічна депресія. Характеризується відсутністю напруженої туги й тривоги, настрій нерізкий знижене, немає вираженої психічної й моторної загальмованості, але є млявість (у психічній і руховій сферах), знижений рівень спонукань і інтересів, хворі скаржаться на відсутність сил і енергії, підсилюються непевність, сумніви, усе представляється складним, важким. Меланхолійний синдром (іноді позначуваний як «проста» або «класична» депресія). Характеризується виразною тугою з добовими коливаннями й вітальним компонентом, напругою, хоча зовнішні прояви тривоги можуть бути незначними або бути відсутніми, психомоторною загальмованістю. Тривожно-депресивний синдром характеризується значною питомою вагою тривоги, що поряд з тугою становить афективний стрижень синдрому. Настрій різко знижений, можлива туга з вітальним компонентом, добові коливання настрою звичайно виражені. В практичній частині було проведено психологічну діагностику підлітків, що мають схильність до депресивних станів, була розроблена та проведена корекційна робота. Таким чином, виміри на всіх етапах дослідження показали, що процес психологічної корекції депресивних станів у підлітків здійснювався повною мірою. Показники депресії зменшувалися. Отже, програма, розроблена автором дипломної роботи, виявилася ефективної для корекції депресивних станів у підлітків і може бути рекомендована практичним психологам для використання в роботі з підлітками, відповідно до її мети і призначенням.
Вариант:нет
Литература:1. Александровский Ю. А. Глазами психиатра. М., 1977. 2. Буянов М.И. Беседы о психиатрии.-М.:Просвещение, 1986-208с. 3. Богданович Л. А. Записки психиатра. М., 1956. 4. Гарбузсв В. И., Захаров А. И., Исаев Д. Н. Неврозы у детей и их ле¬чение. Л., 1977. 5. Журавлев Д. Причины депрессии в школе //Народное образование.- 2002- №6 – С.182 6. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л., 1982. 7. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста. М., 1979. 1. Коркина М. В. Дисморфомания в подростковом возрасте. М., 1984. 2. Леей В. Л. Нестандартный ребенок. М., 1983. 3. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. 2-е изд. Л., 1985. 4. Осницкий А.К. Определение характеристик социальной адптации.\\ Вопросы психологии. 5. Психология подростка/Под ред.А.А.Реана- СПб.:прам- ЕВРОЗНАК,2003- 480с. 6. Подласый И.П.Курс лекций по коррекционной педагогике.- М.: ВЛАДОС,2002.- 352с. 8. Ушаков Г. К. Пограничные нервно-психические расстройства. М., 1978.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (91)