Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Аналіз проблем розвитку маркетингового управління на підприємствах промислових галузей України.

Карточка работы:11862 ф
Цена:
Тема: Аналіз проблем розвитку маркетингового управління на підприємствах промислових галузей України.
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економічна
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ЗМІСТ   ВСТУП.. 3 1. Сутність понять „маркетинг”, „управління”. 4 2. Промисловість України. 10 3. Аналіз проблем розвитку маркетингового управління на підприємствах промислових галузей України. 14 ВИСНОВКИ.. 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 23  
Курс:4
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:ВСТУП   Управління маркетингом (marketing management) - аналіз, планування, реалізація й контроль маркетингової діяльності по виявленню, створенню й підтримці вигідних обмінів із цільовими споживачами з урахуванням цілей організації. При управлінні маркетингом послідовно здійснюються: аналіз маркетингу, планування маркетингу, реалізація плану маркетингу, контроль маркетингу. Діяльність з управління маркетингом стосовно до завдань служб маркетингу організації конкретизується в процесі управління маркетингом. Вона ґрунтується на широкому використанні інформація про споживачів, конкурентів, посередників, інших суб’єктах ринкової діяльності. Така інформація збирається, аналізується й розподіляється в рамках маркетингової інформаційної системи. Останнiм часом українськi промислові пiдприємства все бiльше використовують широкий спектр маркетингових заходiв, за допомогою яких займають вiдповiдне мiсце на українському ринку. Беззаперечним залишається i той факт, що прибутковiсть господарства пiдприємства можна пiдвищити за допомогою вдосконалення маркетингових навичок. На даний момент в Українi майже не проводилось вивчення результатiв використання елементiв маркетингового комплексу для пiдвищення прибутковостi саме промислових пiдприємств, оскiльки практика планування та використання маркетингових механiзмiв лише набирає обертiв протягом останнiх рокiв, проте аналiз дiяльностi iнших галузевих пiдприємств, якi працюють на ринку, виявився досить iлюстративним щодо того, якi саме iнструменти можуть найбiльше впливати на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємств.  
Объём работы:
22
Выводы:ВИСНОВКИ   Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Управління маркетингом (marketing management) - аналіз, планування, реалізація й контроль маркетингової діяльності по виявленню, створенню й підтримці вигідних обмінів із цільовими споживачами з урахуванням цілей організації. При управліннф маркетингом послідовно здійснюються: аналіз маркетингу, планування маркетингу, реалізація плану маркетингу, контроль маркетингу. Діяльність з управління маркетингом стосовно до завдань служб маркетингу організації конкретизується в процесі управління маркетингом. Вона ґрунтується на широкому використанні інформація про споживачів, конкурентів, посередників, інших суб’єктах ринкової діяльності. Така інформація збирається, аналізується й розподіляється в рамках маркетингової інформаційної системи. На даний момент в Українi майже не проводилось вивчення результатiв використання елементiв маркетингового комплексу для пiдвищення прибутковостi саме промислових пiдприємств, оскiльки практика планування та використання маркетингових механiзмiв лише набирає обертiв протягом останнiх рокiв, проте аналiз дiяльностi iнших галузевих пiдприємств, якi працюють на ринку, виявився досить iлюстративним щодо того, якi саме iнструменти можуть найбiльше впливати на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємств. У міру росту й розвитку організації маркетинг не втрачає свого пріоритетного значення, як і раніше, випереджаючи управлінські процеси, установлюючи напрямки внутрішньої побудови фірми відповідно до архітектури ринкових взаємодій. Не управлінська схема диктує підприємству, як поводитися на ринку, а маркетингова - як будувати управлінську схему. Основна ідея концепції маркетингового управління як системного підходу до планування й впровадження змін складається в пріоритеті ринкових взаємодій над внутрішньофірмовими. Якщо говорити про загальну застосовність концепції маркетингового управління в промиловості, то хоча вона й придатна для всіх типів стратегій і стилів керівництва, але найбільш ефективна для підприємств стратегії довгострокової присутності на ринку й для керівників, що застосовують демократичний або «прихильно-автократичний» стиль. «Владні» автократи й прихильники стратегії первісного нагромадження капіталу отримають із неї менше користі, оскільки не будуть застосовувати системно через обмеження власного сценарію. Для перших неприйнятно розподіл інформації в «крапки ухвалення рішення» («владний» автократ - єдина крапка, де можуть бути ухвалені рішення, але інформації він не має), для других цілі занадто швидко міняються, щоб можна було говорити про послідовне їхнє досягнення. Ефективність маркетингу полягає в тому, що дозволяє формалізувати чітко й систематично, грамотно відслідковувати ті роботи, які так чи інакше доводиться контролювати бізнесмену й підприємцю, пов’язані з розробкою й просуванням продукції. Результат - мінімізація упущеної вигоди за рахунок економії часу й більш ефективних рішень на кожному етапі робіт. Маркетингове управління діяльністю промислових підприємств з врахуванням особливостей його застосування за рахунок функціонального інструментарію з метою активізації виробничо-господарської діяльності через взаємозв’язок з рядом інших економічних процесів, що забезпечують дією ринкового механізму є ринковою концепцією управління економічними процесами.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   1.                 Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы, ответы – М.: Агропромиздат, 2001. – 250 с. 2.                 Агрессивный маркетинг, или партизанская война, в малом бизнесе. С.: Самарский дом печати, 2008. – 233 с. 3.                 Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. – М.: Экономика, 2003.  – 255 с. 4.                 Аренков И.А., Багиев Е.Г. Бенчмаркинг и маркетинговые решения. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. – 245 с. 5.                 Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. – М.: Финстатинформ, 2007. – 239 с. 6.                 Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2008. – 260 с. 7.                 Багиев Е.Г. Конкурения и конкурентоспособность услуг. В кн.: Маркетинг услуг. Под ред. акад. Багиева Г.Л. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006.  – 263 с. 8.                 Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге / Пер. с англ. под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: Финстатинформ, 2003. – 241 с. 9.                 www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Державного комітету статистики України.      
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)