Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Проблеми адміністртрування податків у монографії Тарангул Л.Л.

Карточка работы:8874
Цена:
Тема: Проблеми адміністртрування податків у монографії Тарангул Л.Л.
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Адміністтруваня податків
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ 1. ТЕОЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ    5 1.1. Сутність податків           5 1.2.  Регулююча функція податків у сучасних умовах      11 РОЗДІЛ 2.  ПОГЛЯДИ НА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ     21 2.1. Оопдаткування та соціально-економічний розвиток регіонів            21 2.2. Проблеми оподаткування регіонів       33 РОЗДІЛ 3.  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ         39 3.1.  Перспективи вдосконалення адміністрування регіонів в Україні     39 3.2. Досвід розвинутих країн у адмініструванні оподаткування регіонів            44 ВИСНОВОК   48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ       50    
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Регіональна бюджетно-фінансова політика сучасних держав є найважливішою складовою економічної політики. Вона, як правило, переслідує такі цілі: -           вирівнювання економічного розвитку, стабілізація виробництва і забезпечення економічного зростання; -           забезпечення єдиних мінімальних стандартів соціального розвитку та соціального захисту населення; -           розвиток місцевого самоврядування. При цьому, на нашу думку, такі орієнтири регіональної бюджетно-фінансової політики можуть беззастережно і необмежено дотримуватися в умовах економічно розвинутих країн. Обмеженість фінансових ресурсів та невирішеність ряду соціальних проблем у країнах з перехідною економікою не дає змоги реально впровадити проголошені принципи регіональної політики. Особливо розвиток місцевого самоврядування в частині повноважень (в тому числі фінансових), на нашу думку, в умовах України повинен трактуватися із значними застереженнями, оскільки у деяких випадках на тлі невирішеності основних соціальних проблем він може обернутися зростанням сепаратистських настроїв. Останнє є питанням національної безпеки і може кваліфікуватися як загроза унітарному устрою та територіальній цілісності держави, а тому вимагає особливо обережного ставлення. Разом з тим, перші дві цілі регіональної бюджетно-фінансової політики потребують першочергового досягнення як такі, що здатні, навпаки, сприяти розвитку держави та укріпленню безпеки нації. Беззаперечною, на нашу думку, є теза про те, що основою сильної держави є бюджетне самозабезпечення регіонів та муніципальних утворень. Заради справедливості слід зазначити, що повного бюджетного самофінансування місцевих органів влади і самоврядування не спостерігається в жодній країні світу. За нашим переконанням, це викликано саме необхідністю створення умов щодо забезпечення територіальної цілісності держав через збереження деякої залежності регіонів від центру. Разом з тим, це не означає відсутність стабільної доходної бази місцевих бюджетів. Більша частина їх доходів формується на основі самозабезпечення (особливо через систему місцевих податків і зборів). Інша ж частина створює необхідну залежність від центральних органів влади і представлена відрахуваннями від загальнодержавних податків та трансфертами.  
Объём работы:
47
Выводы:Чинна в Україні система податків і зборів не відповідає принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, тому потребує свого реформування. Для удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні треба насамперед оновити правове регламентування справляння місцевих податків і зборів через прийняття відповідного закону, врахувавши при цьому суттєві зміни, що мали місце у відносинах власності, реальних доходах населення та соціальній культурі. Як свідчить досвід зарубіжних країн, до місцевих податків можуть відноситися такі платежі як податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, податок із власників транспортних засобів. В Україні ці податки відносяться до загальнодержавних, але відповідно до Бюджетного Кодексу України повністю зараховуються до місцевих бюджетів. На наш погляд, необхідно запровадити місцеві екологічні податки, збори за розміщення новозабудов у центральній частині міста, вдосконалити справляння гастрольного збору. Також доцільно встановити місцеві збори за послуги, що надаються комунальними службами: за прибирання вулиць, вивіз сміття, утилізацію відходів. Якщо громадяни щомісяця будуть сплачувати п’ять гривень як окремий збір до місцевого комунального господарства, тоді  місто з чисельністю, наприклад,  десять тисяч чоловік за зібрану суму в п’ятдесят тисяч гривень можна буде забезпечити  технічними і людськими ресурсами для підтримки чистоти і безперебійного вивозу сміття. Також можна ввести штрафні санкції за несвоєчасне вивезення сміття, які сплачували б контори, що відповідають за його вивіз. Ця проблема, притаманна як великим, так і малим містам, вже потрапила в розряд екологічних, тому потребує негайної уваги. Останнім часом в літературі можна зустріти твердження про неефективність справляння таких податків і зборів, як: збір за участь у бігах на іподромі; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збір з власників собак; збір на право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. На нашу думку, перелічені податки і збори є доволі ефективними. Необхідно лише вдосконалити механізм їх справляння. Так, наприклад, збір з власників собак справляється лише в декількох містах України, в той час як його можна зробити обов’язковим місцевим збором. При цьому необхідно, щоб в ЖКК запровадили нову посаду, і людина, яка її обіймає, ходила би по будинках і проводила реєстрацію собак. У разі відмови реєструвати собаку її власнику виписували би штраф. Кошти, отримані від збору з власників собак, повністю зараховувалися б до місцевого бюджету, і частина з них йшла б на оплату нової посади в ЖКК. Отже, удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їхньої фіскальної ролі як фундаментального напряму зміцнення місцевих бюджетів сприятиме підвищенню ефективності регіональної фіскальної політики, стимулюватиме соціально-економічний розвиток регіонів і держави в цілому.  
Вариант:нет
Литература:1.         Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці // Фінанси України. - 2001. - №1. - с. 11 - 20. 2.         Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України. - 2006. - №2. - с. 44 - 49. 3.         Демиденко Л.М. Роль місцевих податків у формуванні доходів бюджетів органів місцевого самоврядування// Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – 2005. - №70. – С.21-23. 4.         К у ж е л ь О.В. Формування паритетності інтересів. — К., 2002. — 200 с. 5.         Кульчицький М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. – 2001. - № 9. – С. 102-105. 6.         Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка. – 2005. - №2. – С.290-294. 7.         Налоги и налогообложение / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. -СПб., 2000. - 528 с. 8.         Письменний В. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення бюджетів// Тернопільська академія народного господарства. – 2005. - № 1. – С.70-80. 9.         Піхоцька О. Місцеві податки і збори через призму проекту Податкового кодексу України// Економіка, фінанси, право. – 2003. - №1. – С.28-31.  10.       Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.46-49. 11.       Проект Закону України «Про основні засади здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в Україні» / Збірник проектів нормативно-правових документів, підготовлених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. — К., 2002.- С. 29-43. 12.       Проект Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» / Збірник проектів нормативно-правових документів, підготовлених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. — К., 2002. - С. 44-51. 13.       СелівановА. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. — 2002. — № 2. — С. 34—38. 14.       Старостенко Н.В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями влади // Фінанси України. – 2004. - № 6. – С. 38 – 40. 15.       Тарангул Л.Л  Основні напрями удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. - Київ, 2001. - №3. - с. 18 - 22. 16.       Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с. 17.       Швець В.Я. Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування у сучасних умовах // Економіка промисловості. - 2004. - № 3. - С. 10-17.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)