Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»

Жіноче письмо як літературознавча концепція

Карточка работы:310
Цена:
Тема: Жіноче письмо як літературознавча концепція
Предмет:Філологія / Мови / Література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):філологія
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:Розділ 1. 1.1. Історія виникнення і розвиток жіночого письма як літературознавчої концепції 1.2. Принципи жіночого читання та письма
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
32
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бєлова А.Д. Поняття стиль, жанр, дискурс, текст у сучасній лінгвістиці.// Вісник. Іноземна філологія. - Київський ВПЦ, 2002, − С. 11−14. 2. Бовуар С. де, Друга стать// Перекл. з француз. В 2 Т. – Київ: Основи, 1994 − 390 с. 3. Bradbury M. The Modern British Novel. Penguin Books, 1994. − 515р. 4. Borkowska G. Co to est literatura/poezja kobieca // Teksty drugie. — 1995. — № 3-4. 5. Cixous H. The Laugh of Medusa // Signs 1 (summer, 1976), pp. 875-899/ 6. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. — М., 1990. 7. Вулф В. Власний простір. – Київ: Альтернативи, – 1999 −111 с. 8. Gilbert Sandra, Gubar Susan. The Madwoman in The Attic: The Woman Writer in The Nineteenth Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979. 9. Гундорова Т. Ґендер і письмо // Література плюс. —2002. — № 8. —С. 2-3. 10. Гундорова Т. "Марліттівський стиль": жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська // Ґендерна перспектива / Упор. передмова Віри Агеєвої. - К.: Факт, 2004. – С. 19-35. 11. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. — Львів: Літопис, 1997. - 299 с. 12. Дейк ван Т.Д. Язык. Познание. Коммуникация. − М.:Прогресс,1989.−312с. 13. Жеребкина Ирина. „Прочти мое желание...” Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. — М.: Идеал-Пресс, 2000. - 256 с. 14. Забужко О. „В українській культурі ще не було місця для осмислення екзистенційного досвіду жінки” // Дзеркало тижня. – 2003. – 1 лютого. – С. 19. 15. Завьялова М. Это и есть гендерное литературоведение. Современная женская литература: поиски традиций и новых языков // Независимая газета. — 2000.– № 39. 16. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. — Львів, 1999. — 336 с. 17. Ellman M. Thinking about Woman. N.-Y.: Harcourt, 1968/ 18. Jacobus M. Reading Woman: Essays in Feministic Criticism. N.-Y.: Columbia University Press, 1986. 19. Fellman S. Rereading feminity // Yale French Studies, 1981. 20. Fetterey, Judith. The Resisting Reader. A Feminist Approach to American Fiction. Bloomington and London: Indiana Univesity Press, 1977. 21. Етнічні стереотипи жіночої та чоловічої поведінки. — С.-Пб., 1991. 22. Eriksson Helena. Husbands, Lovers and Dreamlovers: Masculinity and Female Desire in Women‘s Novels of the 1970-ies. Uppsala, 1997. 23. Irigaray L. The Sex Which Is Not One. Ithaca: Comell University Press, p. 28 24. Klosinska A. Kobieta autorka // Teksty drugie. — 1995. — № 3-4. 25. Kolodny A. A Map for Rereading: Gender and the Interpretation of Literary Texts // The New Feminist Criticism, Essays on Women, Literature and Theory / Showalter E. (ed.). N.Y.: Pantheon Books, 1985, pp. 46-62/ 26. Kolodny, Annette. „Some Notes on Defining a „Feminist Literary Criticism””. Critical Inquiry 2 (Autumn 1975) : 75-92. 27. Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Aproach to Literature and Art. Ed. Leon S. Roudiez, Trans. Thomas Gora, Alice Jardin, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia Univesity Press, 1980. 28. Кобилянська О. О. Слова зворушеного серця: Щоденники; Автобіографії; Листи; Статті та спогади // Упоряд., передм. Ф. П. Погребенника. – К.: Дніпро, 1982. – 359 с. 29. Мілет К. Сексуальна політика. — К., 1998. — 624 с. 30. Nasilowska A. Feminizm i psychoanaliza — ucieczka od opozycji // Teksty drugie. — 1995. — № 3-4. 31. Письменниця-домогосподарка. З Марією Кривенко розмовляє куратор числа Софія Онуфріїв // Ґендер: Фемінність. Маскулінність. - Л.: Часопис „Ї”. - 2003. - № 27. – С. 103-113. 32. Sage L. Women in the House of fiction. Post-war Women Novellist. − Macmillan Press Ltd, 1992. − 216р. 33. Spacks, Patricia Ann Mayer. The Female Imgination. New York: Alferd A. Knopf, 1975. 34. Свенціцька І. Жінка в ранньому християнстві. — М., 1991. 35. Таран Л. Нитка Аріадни // Книжник - Review. - 2003. - № 6. – с. 18. 36. Феномен жіночої прози обговорювали київські літератори // Літературна Україна. — 2002. — 6 червня. — С.6. 37. Філоненко С. О. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Дніпропетровськ, 2003. – 240 с. 38. Хоткевич Г. Земля. Повість Ольги Кобилянської (критична оцінка) // Хоткевич Г. Твори: У 2 т. К., 1966. Т. 1. 39. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі. Плюралізм і феміністична критика // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — С.512-527. 40. Шовалтер Е. Гінокритика // Антологія світової літературної критики. — Львів, 1996. 41. Showalter E. Eternal Triangles in Cyberspace.// The Gardian Weekly. September 14 − 20, 2000. – P.12. 42. Moi, Toril. Sexual/Textual Politic: Feminist Literary Theory. London and New York: Routledge, 1995.
Дополнительная информация:Неповна робота (лише 1 і 2 частни) подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (86)