Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Конольна робота з предмету Фінансовий ринок

Карточка работы:1030ф
Цена:
Тема: Конольна робота з предмету Фінансовий ринок
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 10 А). Дивіденди за привілейованими акціями становлять 8,5 г.о. на рік. Акції випущені на невизначений термін. В даний час акції продаються по 115 г.о. Який необхідний рівень доходності за такими акціями? Б). Інвестор продав опціон на купівлю на Х-акції з ціною виконання 100 г.о. і премією 4 г.о. Визначити прибутки (збитки) продавця опціону за умови, що поточна ціна Х-акцій на момент закінчення терміну дії опціону складатиме: Задача 20 А) Розрахуйте ціну конвертованої облігації як звичайної облігації та її коефіцієнт конверсії, якщо поточна ціна акції 60 г.о., ціна конверсії 70 г.о., а термін до погашення облігації 5 років. Дохід за облігацією 8% річних. Необхідним рівень доходності 10%. Номінал облігації 1000 г.о. Б) Визначте повну реалізовану доходність облігації. Номінал облігації -1000 гр.од., строк - 5 років, купонні виплати за ставкою 12% (виплата раз на рік), які власник по мірі отримання реінвестував за ставкою 10% річних. Облігація була придбана за 980 гр.од.
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание:Теоретичні питання 3 9. Аналіз функціонування інститутів спільного інвестування в Україні 3 19. Технічний аналіз та його значення на фінансовому ринку України 16 Практичні завдання  21 Задача 10       21 Задача 20       23 Список використаної літератури    25    
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1.                  Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // www.rada.gov.ua 2.                  Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // www.rada.gov.ua 3.                  Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2004. – 368 с. 4.                  Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, Ч.1. - К.: КНТЕУ, 2005. – 214 с. 5.                  Демарк Т.Р. Технический анализ - новая наука/ Пер. с англ. - М.: Диаграмма, 2007. - 282с. 6.                  Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. посібник. - К.: Українські технології, 2001. – 184 с. 7.                  Економіка та організація біржової торгівлі: Опорний конспект / Уклад.: О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Ч.1. - К.: КНТЕУ, 2004. – 101 с. 8.                  Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2004. – 382 с. 9.                  Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Сокол. - 1998. - 836с. 10.              Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике. - М.: Интернет-Трейдинг 2004 - 304с. 11.              Романенко О.Р. Фінанси: Підручник для студ. вищ. навч. закл. -К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 310 с. 12.              Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. - К.: Джерела М, 2002. – 336 с. 13.              Діяльність відкритих ІСІ у 2008 році // http://office.rupr.org 14.              До питання про розвиток інститутів спільного інвестування та їх інвестиційний потенціал // www.niss.gov.ua 15.              Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 3 кварталі 2009 року // www.uaib.com.ua 16.              www.ssmsc.gov.ua 17.              www.bank.gov.ua    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)