Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Формування і розвиток ринку праці в Україні

Карточка работы:60843б
Цена:
Тема: Формування і розвиток ринку праці в Україні
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організації
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти АПН України (ЦІППО)
Содержание:Вступ 3 1. Особливості формування ринку праці 4 2. Розвиток ринку праці в Україні 7 Висновки 22 Література 24
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками. Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу товару “робоча сила”, а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави. У ринковій економіці ринок праці охоплює всіх здатних працювати: як зайнятих, так і не зайнятих найманою працею. Серед незайнятих розрізняють такі групи працездатних людей: особи, що не працюють, але бажають працювати й шукають роботу (безробітні, які мають відповідний статус; особи, які мають вперше приступити до трудової діяльності; особи, які шукають зайняття після перерви в роботі); особи, котрі хоча і мають роботу, проте не задоволені нею і шукають друге місце основної або додаткової роботи; особи, які зайняті, проте явно ризикують утратити роботу і тому шукають друге місце роботи. Указані категорії людей і визначають пропозицію праці на ринку праці. Метою даної роботи є процес формування ринку праці, а також розвиток ринку праці в Україні. Предметом дослідження виступають процеси та явища що впливають на об’єкт дослідження – ринок праці.
Объём работы:
23
Выводы:Після проведеного дослідження по темі роботи можна сказати, що її основну мету є досягнуто. З даної роботи можна зробити наступні висновки. Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками. Для виникнення, формування й функціонування ринку праці необхідні певні умови. Насамперед мають бути забезпечені правові умови функціонування цього ринку, зокрема можливість вільного пересування на ньому громадян, вільного вибору роботи, тобто юридична свобода працівника, можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю працювати. Проте цього недостатньо, оскільки, з економічного погляду, власник робочої сили змушений продавати її тоді, коли у нього немає всього необхідного для ведення свого господарства як джерела для одержання засобів існування, або коли дохід з інших джерел є недостатнім. Розвиток ринку праці в Україні характеризується наступними даними: - за даними Держкомстату України за січень-листопад 2006 року номінальні доходи населення склали 420,2 млрд. грн., що на 28,1 відс. більше порівняно з відповідним періодом 2005 року. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,5 відс., а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, - на 16,3 відсотка; - середньомісячна заробітна плата у грудні 2006 року склала 1277,06 грн., за січень-грудень 2006 р. становила 1041,44 грн., що на 29,2 % більше порівняно із відповідним періодом 2005 року, а реальна заробітна плата при цьому збільшилась на 18,3 %; - станом на 1 січня 2007 року заборгованість із виплати заробітної плати складала 806,4 млн. грн., що є найнижчим показником за час здійснення державного моніторингу. Порівняно з початком 2006 року заборгованість зменшилася на 153,9 млн. грн. або на 16 %; - чисельність зайнятого населення віком 15-70 років за 9 місяців 2006 року становила понад 20,9 млн. осіб (на 132,6 тис. більше ніж у відповідному періоді минулого року).
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю України. – К., 2002 2. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03. 1991 року. 3. Завіновська Г.Т. “Економіка праці: навчальний посібник” – К.: КНЕУ, 2000. 4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібн. – К.: Знання – Прес 2001. – 313с. 5. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. Уч. пос. – К.: МАУП. 2005. – 228с. 6. Петлах В.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. 7. Рафе А.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда. Уч. пос. М.: «Минск», 2001. – 160с. 8. www.mlsp.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)