Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Контрольна по

Карточка работы:60823б
Цена:
Тема: Контрольна по
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Опціони та їх види 5 2. Класифікація бірж України 8 ВИСНОВОК 17 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід України до ринкової економіки потребує докорінної зміни нинішніх і формування нових ринкових інституцій, не властивих колишній адміністративно-командній системі управління економікою. Для ефективного функціонування народногосподарського комплексу треба створити практично нове ринкове середовище. Одним із головних його елементів є формування біржових інститутів. Усвідомлення необхідності використання ринкових механізмів для створення в Україні ефективної економіки відкрило шлях поглибленому вивченню біржової справи. В умовах виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок зростає інтерес до поняття біржі, її економічних функцій, ролі й місця у ринковій економіці, до техніки здійснення біржових операцій, тенденцій розвитку біржової торгівлі. Біржі, будучи складовою сучасної системи ринку, покликані забезпечити безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту. Скорочення завдяки біржам часу обігу капіталів, товарів підвищує ефективність використання основних фондів, передових ресурсів, зменшує потребу в обігових коштах, банківському кредиті й тим самим дає змогу збільшити ресурси, які можна спрямувати в інші галузі народногосподарського комплексу країни. Тому прискорення обігу коштів через біржову систему - одне з головних економічних завдань. Єдина ринкова основа формування бірж об'єктивно передбачає загальні закономірності біржової діяльності, пов'язані як із сутністю цієї діяльності, так і з формами її організації. Біржова діяльність розглядається в її еволюційному розвитку: від угод на реальний товар (спот, форвард) до ф'ючерсних угод і опціонної торгівлі. На підставі аналізу міжнародної біржової діяльності та через законодавчо-правове поле аналізуються основні положення формування і функціонування біржового ринку товарної продукції в Україні.
Объём работы:
17
Выводы:Усвідомлення необхідності використання ринкових механізмів для створення в Україні ефективної економіки відкрило шлях поглибленому вивченню біржової справи. В умовах виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок зростає інтерес до поняття біржі, її економічних функцій, ролі й місця у ринковій економіці, до техніки здійснення біржових операцій, тенденцій розвитку біржової торгівлі. Опціон – це закріплене контрактом право, але не обов’язок, однієї сторони (власника) купити (опціон на купівлю) у другої сторони (емітента) або продати (опціон на продажу) другій стороні зазначену кількість майна (базових активів) за фіксованою ціною (ціна виконання) у зазначений термін. Немає сумніву, що опціон має цінність для власника. Опціон - контракт, який дає право власникові (але не зобов'язує його) купити або продати певний актив по договірній ціні (ціні виконання) у визначений термін. Слід зауважити, що іноді виникають питання про те, до якого виду - основних чи похідних - віднести ті чи інші цінні папери. Доречі, на великих біржах опціонів торгують двома основними видами опціонів: опціоном на купівлю і опціоном на продаж. Опціон па купівлю забезпечує власникові контракту право протягом певного періоду купувати наперед визначену кількість акцій (чи інших цінних паперів) по фіксованій цілі. Таку фіксовану ціну називають ціною виконання опціона. Опціон на продаж дає власникові контракту право продажу протягом певного періоду наперед визначеної кількості акцій (чи інших цінних паперів) по фіксованій ціні.
Вариант:нет
Литература:1. Алехин Б.И. "Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции", М.,Финансы и статистика, 1991г. 2. Биржевое дело: Учебник. Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1998 г. 3. Медведев В.А."Биржа", М., 1991г. Хозяйственное право : Учебник / В. К Мамутов. – Юринком Интер. 2002 р. 4. Основи економічної теорії. Політ економічний аспект. К.- 2000 р. 5. Основы современной экономики: учебник для вузов. – 2-е издание перераб. И дополненное. М., 2000 г. - Козырев В.М. 6. Улыбин К.А., Харисова И.С. "Брокер и биржа", М., "Информбизнес", 1991г. 7. Бибиков А. Й. Правовые проблемы реализации государственной собственности.— Иваново, 1993. 8. Богатых Е. А. Гражданское й торговеє право.— М., 1996. 9. Глибко В. С. Особенности деятельности хозяйственннх обществ.— Харьков, 1993. 10. Джурович Р. Руководство по заключению внешнезкономических контрактов.— М., 1992. 11. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні.- К., 1996. 12. Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Кабалкин- М., 1997. 13. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право.— М., 1997.
Дополнительная информация:Предмет: Біржове право подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)